Social Media

28 Th7 2021

Bài viết

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói số 01: Thi công sửa chữa thuộc công trình: Sửa chữa sân bê tông bãi cảng Điền Công (phía Đông)

– Tên bên mời chào hàng: Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin.

– Tên gói cung cấp: Gói số 01: Thi công sửa chữa.

Thuộc công trình: Sửa chữa sân bê tông bãi cảng Điền Công (phía Đông).

Mời Quý Công ty tham gia chào hàng cạnh tranh Gói số 01: Thi công sửa chữa thuộc công trình: Sửa chữa sân bê tông bãi cảng Điền Công (phía Đông)

  • Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: 08h30 ngày 07/06/2021.
  • Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin Khu Tân Lập – phường Phương Đông – thành phố Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh.
  • Điện thoại:565.388                                  Fax: 02033.565.399

– Thời gian nhận hồ sơ đề xuất: Trước 14h30 ngày 14/06/2021 tại Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin, Địa chỉ: Khu Tân Lập – phường Phương Đông – thành phố Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh.

– Thời điểm đóng thầu: 14h30’ ngày 14/06/2021.

– Thời điểm mở hồ sơ đề xuất: 15h00 ngày 14/06/2021 tại văn phòng Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin, Địa chỉ: Khu Tân Lập – phường Phương Đông – thành phố Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh.

Bài viết liên quan

Bình luận