Social Media

05 Th10 2022

Bài viết

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói cung cấp số 01: Thi công sửa chữa các hạng mục; Thuộc công trình: Sửa chữa nhà làm việc, giao ca sản xuất khu vực ga A, Lán Tháp

– Tên bên mời Nhà cung cấp: Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin.

– Tên gói cung cấp: Gói cung cấp số 01: Thi công sửa chữa các hạng mục.

Thuộc công trình: Sửa chữa nhà làm việc, giao ca sản xuất khu vực ga A, Lán Tháp.

Mời Quý Nhà cung cấp tham dự chào hàng cạnh tranh Gói cung cấp số 01: Thi công sửa chữa các hạng mục; Thuộc công trình: Sửa chữa nhà làm việc, giao ca sản xuất khu vực ga A, Lán Tháp.

Thời gian phát hành hồ sơ mời Nhà cung cấp: 07h30 ngày 15/10/2021.

Địa điểm phát hành hồ sơ mời Nhà cung cấp: Phòng Đầu tư – Môi trường – Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin; Địa chỉ: Khu Tân Lập II, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033.565.388;         Fax: 02033.565.399

Thời gian nhận hồ sơ Nhà cung cấp tham dự: Trước 14h30’ ngày 22/10/2021 tại phòng Đầu tư – Môi trường – Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin, Địa chỉ: Khu Tân Lập II, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí,  tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian đóng hồ sơ Nhà cung cấp tham dự: 14h30’ ngày 22/10/2021.

– Thời gian mở hồ sơ Nhà cung cấp tham dự: 15h00’ ngày 22/10/2021 tại phòng họp 2 tầng 5 nhà ĐHSX Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin, Địa chỉ: Khu Tân Lập – phường Phương Đông – thành phố Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh.

Bài viết liên quan

Bình luận