Social Media

16 Th7 2024

Bài viết

Thông tin đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói dịch vụ: Sửa chữa TĐT Cân băng tải công suất 950T/h lắp cho BT cấp liệu BTO MB56 – Mạo Khê

Chi tiết tại file đính kèm: 889_TB kết quả LCNCC cân 950Th

Bài viết liên quan

Bình luận