Social Media

29 Th1 2023

Bài viết

Đời sống xã hội

Đạt nhiều kết quả nổi bật trong phong trào nữ công nhân lao động

Phát huy phẩm chất “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, thời gian qua, Ban nữ công Công ty Kho vận Đá Bạc đã tích cực chủ động trong việc xây dựng và triển khai các phong trào thi đua trong nữ CNLĐ. Từ đó, khơi dậy tinh thần yêu nước và truyền thống tốt đẹp của phụ nữ trong công ty, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nữ CNLĐ và góp phần không nhỏ trong thực hiện nhiệm vụ chung của Công ty.

Hàng năm, Ban nữ công Công ty đã xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động gắn liền với nhiệm vụ, từng phong trào thi đua nhằm tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong nữ CNLĐ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của tập thể nữ góp phần tích cực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của công ty.

Thực hiện Nghị quyết 6b/NQ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua ‘Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 – 2020), phong trào thi đua yêu nước như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có sức lan tỏa, Ban nữ công  đã chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao trình độ, nâng cao kiến thức, phát triển kinh tế gia đình, chăm sóc sức khỏe, hiểu biết chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa… cho chị em. Đồng thời xây dựng các mô hình để nhân rộng; vận động phụ nữ trong công ty tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc và đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đặc biệt, đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng trong việc đào tạo cán bộ nữ, phát triển đảng viên nữ, tích cực tham gia xây dựng Đảng…

Căn cứ vào kế hoạch hàng năm,  từ các tiểu ban nữ công đến nữ công công ty đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề, toạ đàm nhân ngày 08/3,20/10 với nội dung: cách thức tổ chức cuộc sống gia đình, kỹ năng làm mẹ, làm con trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường, các văn bản luật liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em …. cuộc vận động  xây dựng quỹ Mái ấm Công đoàn, quỹ Phụ nữ nghèo Tập đoàn, đã nộp cấp trên 20 triệu đồng, để ủng hộ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp nhau trong việc kèm cặp tay nghề, thăm hỏi giúp đỡ những trường hợp đơn thân, phụ nữ nghèo nuôi con học giỏi, con mồ côi, tật nguyền..

Năm 2020 có 01 trường hợp chị Đỗ Thị Bích, công nhân phân xưởng kho cảng Bến Cân, có chồng bị ung thư chết, hiện nuôi 2 con nhỏ được Công đoàn TKV hỗ trợ xây nhà từ quỹ Mái Ấm Công đoàn, các chị em đã cùng nhau đóng góp ngày công cũng như vật chất, giúp hoàn thành công trình trước thời hạn.

Cùng với các hoạt động đó, Ban nữ công công ty còn thực hiện tốt công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. phát động hưởng ứng phong trào thi đua “ phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào”  phụ nữ giúp nhau phát  triển kinh tế”,” vườn rau nữ công quản lý”… Thực hiện các phong trào, Ban nữ công đã chủ động đề xuất với Công đoàn Công ty, phối hợp với các tổ chức đoàn thể dạng hoá các hoạt động tuyên truyền như: loa truyền thanh nội bộ, báo phụ nữ Việt Nam, hạnh phúc gia đình…vận động mỗi phụ nữ toàn công ty  phát huy tính sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó mỗi phụ nữ ngày càng chỉ động, sáng tạo  hơn trong công việc, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất có hiệu quả.

Thông qua các phong trào thi đua, vai trò, vị thế của nữ CNLĐ Công ty trong gia đình và xã hội được nâng lên, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới.

Với nỗ lực trong thực hiện các phong trào thi đua, Ban nữ Công được Công đoàn TKV tặng bằng khen, 08 cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh, thành phố Uông Bí và Công đoàn TKV về thực hiện các phong trào thi đua trong nữ CNLĐ.

Thúy Quỳnh

Bài viết liên quan

Bình luận