Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) của Đảng

Sáng 3/8, tại TP Hạ Long, Đảng ủy Tập đoàn TKV và Đảng ủy Than Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) của Đảng.

 Dự Hội nghị có PGS, TS Ngô Văn Thạo, Uỷ viên Hội đồng Lý luận TƯ; đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy TQN; các đồng chí Phó Bí thư, Uỷ viên BCH và UBKT Đảng ủy Tập đoàn TKV và Đảng ủy TQN; các đồng chí HĐTV, Ban lãnh đạo điều hành; Công đoàn TKV; Trưởng các Ban chuyên môn Tập đoàn; cán bộ các Ban XDĐ - Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy TQN; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TQN; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT/HĐTV, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo các Công ty, đơn vị trực thuộc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) của Đảng là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy TQN cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả. Do vậy, các cán bộ dự hội nghị cần tập trung cao độ tiếp thu, nắm vững nội dung của Nghị quyết, đặc biệt là các nội dung về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, về tái cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN và những vấn đến liên quan đến lĩnh vực của đơn vị và Tập đoàn. Đồng thời, nghiên cứu thảo luận chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy đơn vị, triển khai thực hiện hiệu quả, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống...

Các đại biểu đã được nghe PGS, TS Ngô Văn Thạo, Uỷ viên Hội đồng Lý luận TƯ truyền đạt các nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII). Theo đó, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng gồm 4 phần: 1. Tình hình và nguyên nhân; 2. Quan điểm chỉ đạo và mục tiêu; 3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; 4. Tổ chức thực hiện. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII gồm 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Khẳng định đây là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng khóa XII đã đề ra về phát triển kinh tế, xã hội. Nội dung trọng tâm các Nghị quyết này là những vấn đề lớn mang tính chất đột phá, giải quyết những vấn đề về thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy TQN yêu cầu, ngay sau hội nghị cán bộ chủ chốt Tập đoàn, các đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện tại cơ sở; nghiên cứu, thảo luận kỹ Nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy TQN, tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên tại cơ sở và viết bài thu hoạch. Đồng thời xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với thực tiễn của đơn vị, gắn với các chủ trương, định hướng chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy TQN về tái cơ cấu, đổi mới sắp xếp tổ chức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả SXKD và năng lực cạnh tranh..., cùng với tổ chức lãnh đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017 và những năm tiếp theo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng các cấp ủy đảng trong sạch vững mạnh...

Nguồn: TKV - Việt Trung

Bản tin Vinacomin

Loading Player...
Watching: Bản tin Vinacomin News số 104 (36:15)
Loading...

Thư viện ảnh

Tỷ giá ngoại tệ

Hoạt động Công ty

Loading Player...
Watching: Giao ban công tác Công đoàn vùng Miền Tây quý IV năm 2018 (01:37)
Loading...

Giá Vàng Trong ngày

Khảo sát ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine