Đẩy mạnh tuyên truyền Tháng công nhân 2017

Hướng đến Tháng công nhân 2017, Công đoàn TKV đã có văn bản số 40/KH - CĐTKV để triển khai các kế hoạch cụ thể với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đến đời sống, quyền và lợi ích của người lao động. Trong đó, đặc biệt là đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục.

 

 

Các nội dung sẽ tập trung tuyên truyền đó là: Mục tiêu năm 2017 của Tập đoàn "An toàn - Đổi mới - Phát triển", Công đoàn TKV "Đổi mới - Thiết thực - Hiệu quả". Cùng với đó, tuyên truyền về các chủ trương, cơ chế chính sách mới của Tập đoàn, về tiếp tục thực hiện chủ trương về tái cơ cấu lao động và doanh nghiệp... Động viên CNVCLĐ thực hiện tốt trách nhiệm của người lao động theo quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong thực hiện các quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ để kịp thời định hướng dư luận, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, góp phần ổn định SXKD, phát triển quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ trong doanh nghiệp. Đồng thời, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, chú trọng hình thức tuyên truyền cổ động, trực quan. Phối hợp có hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là hệ thống truyền thông Tập đoàn. Phấn đấu mỗi đơn vị ít nhất có 1 tin, bài về các hoạt động trên website Công đoàn TKV và Tập đoàn.

Nguồn: Vinacomin

Bản tin Vinacomin

Loading Player...
Watching: Bản tin Vinacomin News số 104 (36:15)
Loading...

Thư viện ảnh

Hoạt động công ty

Loading Player...
Watching: Công ty Kho vận Đá Bạc tổ chức Giải Cầu lông chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (01:08)
Loading...

Tỷ giá ngoại tệ

Giá Vàng Trong ngày

Khảo sát ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine