Là nội dung trọng tâm của Hội thảo chuyên đề do Công đoàn TKV phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ (VSTBPN) Tập đoàn tổ chức sáng ngày 11/10 tại Vũng Tàu. Đồng thời tại Hội thảo, các đơn vị đã tham gia một số nội dung đối với lao động nữ và bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi).

 

Chủ trì Hội thảo là đồng chí Trịnh Thị Thanh Hằng - Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Phạm Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn TKV và đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Tập đoàn; đại diện các Ban Công đoàn TKV; Trưởng Ban Nữ công Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Trong báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV nhấn mạnh: Hàng năm, Công đoàn TKV và ban VSTBPN Tập đoàn căn cứ vào tình hình thực tế và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng chương trình công tác, mở các hội nghị, các lớp tập huấn triển khai tới các đơn vị cơ sở trong toàn Tập đoàn. Qua đó, giao nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo ban Nữ công và ban VSTBPN các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động cho đơn vị mình. Tổ chức các lớp tập huấn, quán triệt sâu rộng nội dung “Chiến lược và Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới” với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Công đoàn TKV cho cán bộ làm công tác VSTBPN; cán bộ chủ chốt công đoàn và các đồng chí Trưởng ban Nữ công của công đoàn các Tổng công ty, công ty và cơ sở trực thuộc Công đoàn TKV. Quan tâm lồng ghép giới trong việc tham gia xây dựng chế độ, chính sách, pháp luật liên quan tới người lao động, trong đó có lao động nữ và trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo; phát hiện, đề nghị sửa đổi một số văn bản về đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2019, phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công trong toàn Tập đoàn vẫn được duy trì và luôn bám sát tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của TKV thực hiện tốt chương trình công tác đề ra. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động nữ CNVCLĐ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy chế của Tập đoàn. Chia sẻ khó khăn cùng đơn vị trong điều kiện sản xuất, tiêu thụ gặp khó. Phối hợp tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ và trẻ em.
Để khắc phục những tồn tại và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác VSTBPN và phát huy vai trò của cán bộ nữ công tiêu biểu trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị Tập đoàn và của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ (năm 2011) của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”. “Tại Hội thảo hôm nay, đề nghị các đại biểu chia sẻ ý kiến tập trung về thực trạng hoạt động của Ban VSTBPN và của đội ngũ cán bộ nữ công tiêu biểu tại cơ sở; nêu rõ cách làm và kinh nghiệm” - đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV lưu ý.

Hội thảo đã được nghe các đơn vị: Công ty Tuyển than Cửa Ông, Than Cọc Sáu, Than Thống Nhất, Chế tạo máy, Tuyển than Hòn Gai, Du lịch và Thương mại than Uông Bí, Than Vàng Danh, Tổng Công ty CN Hóa Chất mỏ... chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, trao đổi nhiều nội dung thiết thực xoay quanh các nhóm vấn đề thảo luận như: Thực trạng đội ngũ cán bộ nữ công, công đoàn sau Đại hội Công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022; cán bộ nữ công tiêu biểu trong thời gian qua tại đơn vị. Vai trò của đội ngũ cán bộ nữ công tiêu biểu trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ tại đơn vị. Thực trạng và các giải pháp nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ công trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và bổ nhiệm trong hệ thống công đoàn. Những kết quả hoạt động của ban VSTBPN đơn vị đạt được trong 5 năm giai đoạn 2015-2019; các giải pháp nâng cao hoạt động VSTBPN trong thời gian tới. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động Ban VSTBPN và kết quả công tác cán bộ nữ tại đơn vị. Thực trạng và các giải pháp sắp xếp bố trí công ăn việc làm cho lao động nữ sau khi tiếp nhận lao động do tái cơ cấu từ các đơn vị; những kiến nghị, đề xuất. Một số vấn đề về công tác quy hoạch cán bộ nữ công hiện nay tại đơn vị, những đề xuất, kiến nghị. Thực trạng các giải pháp nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ công trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và bổ nhiệm trong hệ thống công đoàn trực thuộc tổng công ty. Kinh nghiệm hoạt động của ban nữ công đơn vị trong việc thông qua phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; phát hiện, giới thiệu cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý. Sự tham gia của nữ CNVCLĐ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị tại đơn vị.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trịnh Thị Thanh Hằng - Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận những kết quả nổi bật trong phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công toàn Tập đoàn thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực, sáng tạo, tâm huyết của các cán bộ nữ công của TKV; đồng thời đánh giá cao nội dung của hội thảo rất thiết thực và đi vào các vấn đề đang được nữ CNVCLĐ nói chung quan tâm. “Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, tổ chức công đoàn các cấp trong Tập đoàn cần tiếp tục có những định hướng xây dựng đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của cán bộ làm công tác nữ công và có những biện pháp khuyến khích, khen thưởng những cán bộ nữ công điển hình, xuất sắc trong bảo vệ, chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của lao động nữ” - đồng chí Trịnh Thị Thanh Hằng chia sẻ.

Trong phần thứ hai của Hội thảo, đồng chí Phạm Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn TKV đã trao đổi đề dẫn liên quan đến các vấn đề về tuổi nghỉ hưu liên quan đến nữ, thời giờ làm việc, một số nội dung về chế độ chính sách và đảm bảo bình đẳng giới... để các đơn vị: Công ty than Khe Chàm, Than Đèo Nai, Than Núi Béo, Tổng công ty Điện lực, Tuyển than Cửa Ông, Than Cọc Sáu, Than Hà Lầm, Tổng công ty Khoáng sản... tham gia một số nội dung đối với lao động nữ và bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Nguồn: congdoantkv.vn


Quý IV/2019, Tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất 10 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ 12 triệu tấn (trong nước: 11,55 triệu tấn, xuất khẩu: 450 ngàn tấn); nhập khẩu 2,4 triệu tấn; bóc đất đá tổng số 55,3 triệu m3; mét lò tổng số 67.300 mét, trong đó, mét lò XDCB là 5.400 mét.

 

Hiện tại, các đơn vị sản xuất than tập trung nguồn lực phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch phát động thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than theo Công văn số 171/KH-TKV ngày 24/09/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Bên cạnh đó, để có đủ nguồn than cung cấp cho khách hàng, Tập đoàn sẽ tăng cường nhập khẩu than để đáp ứng cho các hộ tiêu thụ đặc biệt là hộ điện, theo đó, cả năm sẽ pha trộn giữa than sản xuất trong nước và nhập khẩu 9,7 triệu tấn; nghiên cứu phương án thành lập văn phòng đại diện tại Úc và Nga, phương án nhập khẩu than từ Mỹ…

Nguồn: Vinacomin.vn


Sáng ngày 8/10, Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 10/2019 tại hai điểm cầu Hà Nội và Quảng Ninh. Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải chủ trì Hội nghị.

 

Theo báo cáo của Ban Kế hoạch, trong tháng 9, TKV đã sản xuất 2,98 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,29 triệu tấn, nhập khẩu 574 ngàn tấn. Các chỉ tiêu ở lĩnh vực sản xuất - kinh doanh khác như khoáng sản, điện lực, vật liệu nổ công nghiệp...  đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Theo đó, doanh thu tiêu thụ than dự kiến đạt 5.480 tỷ đồng; sản xuất, tiêu thụ khoáng sản 1.718 tỷ đồng; sản xuất và bán điện dự kiến 647 tỷ đồng; sản xuất cơ khí dự kiến 194 tỷ đồng; vật liệu nổ công nghiệp dự kiến 410 tỷ đồng; doanh thu khác dự kiến 1.667 tỷ đồng.

Trong tháng 10, Tập đoàn đặt mục tiêu: Sản xuất 3,5 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 4 triệu tấn; sản phẩm Alumina 100.000 tấn (LDA: 50.000 tấn, DND: 50.000 tấn), tinh quặng đồng 4.000 tấn, đồng tấm 900 tấn, kẽm thỏi 900 tấn, phôi thép 12.500 tấn…; sản xuất điện 650 triệu kWh; sản xuất thuốc nổ 4.000 tấn, cung ứng thuốc nổ 8.000 tấn, sản xuất Amon Nitrat 12.000 tấn, sản xuất và tiêu thụ Amon Nitrat 14.000 tấn.

Sau khi nghe ý kiến của các Ban, các đồng chí Phó Tổng Giám đốc, kết luận tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải biểu dương những kết quả toàn Tập đoàn đã đạt được trong tháng 9/2019. Tổng Giám đốc chỉ đạo trong tháng 10, các đơn vị sản xuất than tập trung nguồn lực phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch phát động thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than theo công văn số 171/KH-TKV ngày 24/09/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn; tập trung nhập khẩu than để pha trộn với than sản xuất trong nước, nghiên cứu phương án thành lập văn phòng đại diện tại Úc và Nga, phương án nhập khẩu than từ Mỹ… Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh việc đầu tư để kinh doanh các dịch vụ bốc xếp, vận chuyển than để tạo việc làm và kiểm soát giá cả, tăng chuỗi giá trị kinh doanh. Tổng Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên trong ranh giới đã được cấp phép khai thác và ranh giới quản lý tài nguyên, kiên quyết chống thất thoát than từ bên trong mỏ, siết chặt quản lý than đầu nguồn…

Nguồn: Vinacomin.vn


Sáng 17/9, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn đã đi kiểm tra công tác môi trường tại các kho cảng vùng Uông Bí - Đông Triều của Công ty Kho vận Đá Bạc và kiểm tra đoạn đường đập tràn qua suối Nam Mẫu. Cùng đi có các Ban MT, ĐT, KCM, lãnh đạo Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin, Công ty than Nam Mẫu - TKV và Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV.

 

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn làm việc với Công ty Kho vận Đá Bạc

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn đã làm việc với Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin về công tác môi trường và đi kiểm tra công tác môi trường tại cảng Bến Cân thuộc địa bàn thị xã Đông Triều, cảng Điền Công thuộc địa bàn thành phố Uông Bí do Công ty Kho vận Đá Bạc quản lý.

Theo báo cáo của Công ty Kho vận Đá Bạc, thực hiện chỉ đạo của TKV và tỉnh Quảng Ninh, trong quá trình sản xuất, Công ty Kho vận Đá Bạc luôn quan tâm chú trọng thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Nghe báo cáo về phương án cải tạo cảnh quan môi trường, trồng cây xanh tại cảng Bến Cân

Công ty duy trì thường xuyên việc phun sương dập bụi tại hệ thống cấp than xuống băng tải, các hộc cấp liệu khu vực MB22, MB 56 cảng Bến Cân, cảng Điền Công và tuyến đường nội bộ kho bãi trung chuyển than Khe Thần, Điền Công và MB22. Thực hiện phun nước dập bụi các tuyến đường vận chuyển than và hợp đồng với Công ty CP Kỷ Tâm Đá Bạc thuê thiết bị phun sương dập bụi. Đồng thời, trồng cây xanh, cải tạo môi trường khu vực MB22, 56, cảng Điền Công với trên 5.700 cây xanh các loại. Sử dụng tường chắn bê tông di động chắn than tại mặt bằng 22, 56 để giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước; cải tạo, gia cố hệ thống rãnh thoát nước, hố lắng các khu vực MB22, 56. Giá trị thực hiện công tác môi trường thường xuyên 8 tháng năm 2019 là gần 15 tỷ đồng.

 

Nghe báo cáo về quy hoạch đầu tư nâng cấp và cải tạo cảnh quan môi trường cảng Điền Công

Đồng thời, Công ty xây dựng phương án trồng cây phục hồi môi trường cảnh quan các kho cảng Bến Cân, Điền Công dự kiến triển khai thực hiện trong quý IV/2019, giá trị thực hiện công tác môi trường từ quỹ môi trường tập trung 8 tháng năm 2019 là gần 8 tỷ đồng…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của tỉnh Quảng Ninh phát triển kinh tế “từ nâu sang xanh”, đẩy mạnh phát triển dịch vụ - du lịch và phát triển đô thị…, do vậy, vấn đề môi trường được đặt lên hàng đầu, yêu cầu về môi trường ngày càng cao tại thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí - Đông Triều. Đối với các kho cảng xuất, nhập khẩu than của TKV cần quy hoạch, đầu tư hiện đại, đồng bộ nên Công ty Kho vận Đá Bạc phải đặc biệt quan tâm đầu tư thực hiện cải tạo, nâng cấp, đầu tư hiện đại hệ thống kho cảng nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của vận chuyển, chế biến, tiêu thụ than. Đồng thời, thực hiện cải tạo cảnh quan môi trường khu vực kho cảng, các tuyến băng tải, có hệ thống tường bao, lưới chắn bụi tại các khu vực kho cảng…

Kiểm tra đoạn đường đập tràn qua suối Nam Mẫu

 

Khi đầu tư xây dựng hệ thống cống hộp qua suối Nam Mẫu, giao thông trên tuyến đường

sẽ không bị ách tắc làm ảnh hưởng đến sản xuất trong mùa mưa bão

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn và Đoàn công tác đã kiểm tra đoạn đường đập tràn qua suối Nam Mẫu và nghe Công ty than Nam Mẫu báo cáo về công trình “Đầu tư xây dựng cống hộp qua suối Nam Mẫu” tuyến đường ô tô từ cầu Lán Tháp đến ngã ba Miếu Bòng - Công ty than Nam Mẫu…

Nguồn: Vinacomin.vn


Sáng 4/9, Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 9/2019 tại hai điểm cầu Hà Nội và Quảng Ninh. Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì Hội nghị.

 

Theo báo cáo của Ban Kế hoạch, trong tháng 8, toàn Tập đoàn đã sản xuất 2,65 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,45 triệu tấn, nhập khẩu than 605 ngàn tấn. Các chỉ tiêu SXKD chính của Tập đoàn cũng đều hoàn thành tốt theo kế hoạch đề ra.

Theo đó, doanh thu tiêu thụ than dự kiến đạt 5.055 tỷ đồng; sản xuất, tiêu thụ khoáng sản 1.506 tỷ đồng; sản xuất và bán điện dự kiến 671 tỷ đồng; sản xuất cơ khí dự kiến 145 tỷ đồng; vật liệu nổ công nghiệp dự kiến 335 tỷ đồng; doanh thu khác dự kiến 1.667 tỷ đồng.

Tháng 9, Tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất 2,7 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,8 triệu tấn; 119.000 tấn alumin; 4.000 tấn tinh quặng đồng, 1.000 tấn đồng tấm, 900 tấn kẽm thỏi, 12.000 tấn tinh quặng sắt; 540 triệu kWh điện; 5.000 tấn thuốc nổ...

Sau khi nghe ý kiến của các Ban, các đồng chí Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả toàn Tập đoàn đã đạt được trong tháng 8/2019 và có những chỉ đạo cụ thể cho tháng 9 và các tháng cuối năm. Cụ thể: Ban KDT cân đối nhu cầu tiêu thụ các loại than cục, than cám chất lượng cao, sản lượng than cung cấp cho các hộ tiêu thụ theo hợp đồng đã ký kết; Ban VTM dự báo giá đồng, alumin quý IV/2019 và dự kiến 2020 để tính toán cân đối tài chính khối Khoáng sản; khẩn trương ban hành tiêu chuẩn bã xít nghiền sàng chỉ đạo các đơn vị tận dụng nguồn bã xít thải có nguồn pha trộn với than nhập khẩu cung cấp cho các hộ tiêu thụ, dự kiến năm 2019 toàn TKV sản xuất khoảng 500 ngàn tấn bã xít nghiền sàng. Tổng Giám đốc cũng lưu ý công tác nhập khẩu than để đáp ứng cho các hộ tiêu thụ đặc biệt là hộ điện, phấn đấu cả năm 2019 nhập khẩu 7 triệu tấn than.

Ở lĩnh vực Khoáng sản, Tổng Giám đốc chỉ đạo cần tập trung tiêu thụ đồng tấm, tiêu thụ tinh quặng đồng của Công ty CP Tả Phời; triển khai dự án mỏ sắt Nà Rụa; có giải pháp quyết liệt để giải quyết khó khăn của Dự án Đồng Tả Phời, Crommit Cổ Định; phấn đấu tất cả các đơn vị hoàn thành kế hoạch điều hành. Bên cạnh đó, trong khi giá các loại khoáng sản xuống thấp, các đơn vị khối này cần phải tập trung vào việc tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh để ổn định sản xuất và kinh doanh có hiệu quả.

Cùng với đó, Tổng Giám đốc cũng yêu cầu, các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên trong ranh giới đã được cấp phép khai thác và ranh giới quản lý tài nguyên, kiên quyết chống thất thoát than từ bên trong mỏ, siết chặt quản lý than đầu nguồn. Mặt khác, tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21/CT-Tg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than. Thêm đó, cần tập trung siết chặt công tác quản lý an toàn lao động, hoàn thiện các giải pháp phòng ngừa tăng cường kiểm tra hiện trường hạn chế tối đa các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Nguồn: Vinacomin.vn


Chiều ngày 23-8, TP Uông Bí làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về quản lý các hoạt động khai thác, vận chuyển than trên địa bàn. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Uông Bí; Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí; Nguyễn Ngọc Cơ, Phó Tổng giám đốc Điều hành Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

 

Đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Uông Bí phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện trên địa bàn TP Uông Bí, ngành Than đang thực hiện vận chuyển than từ khai trường sản xuất ra cảng Điền Công bằng đường sắt, đường bộ và hệ thống băng tải. Trong đó, vận chuyển than cục, than bùn bằng đường bộ trên tuyến đường chuyên dùng có chiều dài 19,5km.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, TP Uông Bí đề nghị TKV chỉ đạo các đơn vị ngành Than trên địa bàn tăng cường quản lý tài nguyên than - khoáng sản, đảm bảo an ninh trật tự trong sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường. Trong vận chuyển than thường xuyên vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng dọc tuyến đường chuyên dùng để đảm bảo an toàn giao thông, môi trường; rà soát, xem xét các dự án, quy hoạch chậm triển khai thực hiện tại địa phương...

 

Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị thành phố báo cáo tại buổi làm việc. 

Thành phố cũng đề xuất với TKV khi thực hiện các thủ tục về quy hoạch đất đai, khai thác tài nguyên cần đúng quy định và thời hạn; kinh phí duy tu, bảo dưỡng tuyến đường chuyên dùng cần lập đề án và bàn giao về cho thành phố quản lý. Liên quan đến một số công trình do ngành Than quản lý, thành phố đề nghị Tập đoàn sớm xem xét đến công năng sử dụng để phù hợp với quy hoạch phân khu, tránh lãng phí. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Uông Bí cũng nêu những đề xuất, kiến nghị được nhân dân địa phương phản ánh như: TKV chỉ đạo xem xét, điều chỉnh giờ tàu chạy vào giờ cao điểm buổi sáng để đảm bảo ATGT; tăng cường duy tu, bảo dưỡng tuyến băng tải ống nhằm giảm độ ồn và bụi theo ngưỡng quy định...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cơ, Phó Tổng giám đốc Điều hành Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp thu những đề xuất của TP Uông Bí, đồng chí Nguyễn Ngọc Cơ, Phó Tổng giám đốc Điều hành Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị khai thác, vận chuyển than trên địa bàn thành phố phải thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và thường xuyên duy tu, sửa chữa tuyến đường chuyên dùng, đường băng tải ống. Đối với các dự án, quy hoạch chậm triển khai, đồng chí sẽ báo cáo Tập đoàn và sớm có phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: uongbi.gov.vn


Sáng 16/8, tại trụ sở Tập đoàn đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác phối hợp lãnh đạo 6 tháng đầu năm 2019 giữa Đảng uỷ Tập đoàn và Đảng uỷ Than Quảng Ninh. Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn, đồng chí Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh đồng chủ trì Hội nghị.

 

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong hơn hai quý đầu năm 2019, hai Đảng bộ đã tiếp tục duy trì được sự phối hợp tốt trên các mặt công tác. Trong đó, nổi bật là Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Than Quảng Ninh đã tập trung lãnh chỉ đạo tạo được sự đoàn kết, đồng thuận, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, chớp cơ hội, vượt qua thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm với các chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch; thực hiện thành công chủ đề công tác của năm - từ sản xuất than (gồm khai thác - chế biến - tiêu thụ) sang vừa sản xuất vừa kinh doanh. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch trong những tháng cuối năm 2019.

Cùng với đó, trong công tác xây dựng đảng, hai Đảng bộ đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên giáo, dân vận, tổ chức cán bộ và hoàn thành các chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Đặc biệt, điểm mới năm nay là hai Đảng bộ đã kết hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng cho các đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới, bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, quốc phòng an ninh… thiết thực và hiệu quả.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận các nội dung chính như: các giải pháp trọng tâm để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2019; những chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn; xây dựng báo cáo chính trị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng như chuẩn bị nhân sự tham gia cấp uỷ các cấp…  

“Trong những tháng còn lại của năm 2019, hai Đảng bộ cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trên tất cả các mặt công tác; luôn nỗ lực trong công tác xây dựng đảng - coi đây là nhiệm vụ then chốt. Tăng cường phối hợp nắm bắt dư luận, từ đó kịp thời định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động; đẩy mạnh công tác truyền thông và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương trong công tác tuyên truyền nhằm tạo sự ủng hộ của dư luận xã hội đối với việc xây dựng và phát triển TKV” - đồng chí Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn phân tích những cơ hội và thách thức, nguy cơ TKV sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Từ đó, đồng chí Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn lưu ý hai nhiệm vụ trọng tâm hai Đảng bộ sẽ triển khai: Một là, tập trung lãnh đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết số 40-NQ/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết số 12-NQ/ĐU của Đảng ủy Than Quảng Ninh đã đề ra. Hai là, trong công tác xây dựng đảng sẽ lãnh đạo triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp; đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên; đánh giá, xếp loại cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Nguồn: Vinacomin.vn


Ngày 17/8/2019, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Đảng ủy TQN về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII của Đảng.

 

Cùng dự làm việc có đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh; đồng chí Lê Tuấn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn và Ban TCNS Tập đoàn; đồng chí Vũ Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy TQN, Phó TGĐ Tập đoàn và các đồng chí Thường trực, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy TQN…

Theo báo cáo của Đảng ủy TQN về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành TƯ khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành TƯ khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”, Đảng bộ TQN là đảng bộ đặc thù trong doanh nghiệp, không có chuyên môn và công đoàn cùng cấp, có 41 chi, đảng bộ cơ sở với 18.500 đảng viên, là đảng bộ tương đương cấp huyện trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh. Đảng bộ TQN đã phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn, quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết số 26-NQ/TW cho cán bộ chủ chốt, tổ chức học tập, quán triệt tại 100% cơ sở cho toàn thể đảng viên; chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; ban hành các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đảng bộ TQN phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ Tập đoàn thực hiện một cách đồng bộ giữa quy hoạch cấp ủy với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp; lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở cho quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, lãnh đạo các đoàn thể trong doanh nghiệp; các cơ sở thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo chỉ đạo của Tập đoàn và Đảng ủy TQN. Phối hợp trong công tác bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá, sử dụng cán bộ; minh bạch và mở rộng dân chủ, từng bước chuẩn hóa các tiêu chí để xem xét sử dụng cán bộ; tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ phát huy được sở trường, năng lực, tính sáng tạo và đột phá trong quản lý, điều hành. Nhờ đó, Đảng bộ TQN và Đảng bộ Tập đoàn lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương, gắn với Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh ủy và Quyết định số 2006 của Chính phủ đề ra. Thực hiện hiệu quả tái cơ cấu, tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của cơ quan tham mưu điều hành cùng với đẩy mạnh đầu tư cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa; tăng cường quản trị doanh nghiệp, phân cấp quản lý đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát…, hiệu quả SXKD của Tập đoàn và các đơn vị ngày một tăng, năm 2018 TKV nộp ngân sách là 16.000 tỷ đồng, tăng 23% so với 2015; lợi nhuận 4.000 tỷ đồng, gấp 4 lần; thu nhập bình quân 10,8 triệu đồng/người-tháng, tăng 24% so với 2015; làm tốt công tác môi trường, an sinh xã hội trên địa bàn…

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Đoàn kiểm tra đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các Nghị quyết với Đảng bộ TQN do bất cập về mô hình tổ chức; những vấn đề mới, sáng tạo, đặc thù của Đảng bộ TQN; công tác Đảng trong doanh nghiệp mà TKV không nắm giữ cổ phần chi phối; đánh giá đội ngũ giám đốc doanh nghiệp theo hình thức thi tuyển; công tác phân cấp, quản lý, đào tạo cán bộ…

Lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy TQN và các Ban chuyên môn, các Ban XDĐ - Đảng ủy TQN đã phát biểu cho thấy, mặc dù bất cập về mô hình tổ chức, song Đảng bộ TQN đã làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Trong xây dựng đội ngũ cán bộ đã quy hoạch, đào tạo đối tượng là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở và cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng hàng năm. Thực hiện nhất thể hóa Bí thư Đảng ủy đồng thời là Giám đốc; nhất thể hóa 100% Bí thư Chi bộ đồng thời là Quản đốc/Trưởng phòng; 100% Bí thư chi bộ có trình độ Trung cấp lý luận chính trị, 100% Bí thư Đảng ủy cơ sở có trình độ Cao cấp lý luận chính trị; có đảng bộ 100% ủy viên BCH có trình độ Cao cấp lý luận chính trị như Đảng bộ Công ty CP than Vàng Danh… Tập đoàn xây dựng tiêu chí và tổ chức đánh giá Tổng Giám đốc/Giám đốc đơn vị hàng năm. Từ năm 2010 đến nay có 13 Giám đốc và 01 Trưởng ban của Tập đoàn được bổ nhiệm thông qua hình thức thi tuyển, đa số đã phát huy tốt, nhiều đồng chí phát triển đảm nhiệm chức vụ cao hơn… Công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Tập đoàn đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD, đảm bảo việc làm, đời sống của gần 10 vạn thợ mỏ…

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu nhấn mạnh, Tỉnh ủy Quảng Ninh đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của Đảng bộ TQN, là Đảng bộ lớn, có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội với tỉnh. Đảng bộ TQN đã thực hiện tốt 2 nhiệm vụ là công tác tư tưởng và công tác xây dựng Đảng nên đã giữ vững ổn định và phát triển sản xuất…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận, biểu dương Đảng bộ TQN đã quán triệt, học tập nghiêm túc, đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hệ thống, đồng bộ, đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII của Đảng. Đảng bộ TQN đã phối hợp hiệu quả với Đảng bộ Tập đoàn, đã bám sát yêu cầu của Nghị quyết, thực hiện công khai, dân chủ trong thực hiện tái cơ cấu, trong việc phân cấp quản lý, quy hoạch, đào tạo cán bộ… Đồng thời, đề nghị Đảng bộ TQN tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện giám sát phản biện của các tổ chức đoàn thể quần chúng; nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Nguồn: Vinacomin.vn


Là chỉ đạo của đồng chí Y Thanh Hà Niê KĐăm, Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ khi làm việc với Đảng ủy Tập đoàn TKV ngày 8/8/2019 tại Quảng Ninh.

 

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban XDĐ - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ. Về phía Tập đoàn có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; Lê Tuấn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV; Vũ Anh Tuấn, Phó TGĐ, Bí thư Đảng ủy TQN; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Thành viên HĐTV, Phó TGĐ Tập đoàn; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TQN; lãnh đạo một số đơn vị thành viên tại Quảng Ninh…

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV đã báo cáo về tình hình SXKD và công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể của TKV. Theo đó, các lĩnh vực SXKD chính của TKV là than, điện, VLNCN, khoáng sản, cơ khí và các dịch vụ khác; trong đó than là lĩnh vực sản xuất chính. Về tổ chức Đảng và các đoàn thể: Đảng bộ Tập đoàn trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TƯ; Đảng bộ TQN trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh; Công đoàn TKV trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đoàn TN Cơ quan Tập đoàn thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp TƯ và Đoàn TQN thuộc Tỉnh đoàn Quảng Ninh. Đảng bộ Tập đoàn đã có cơ chế phối hợp lãnh, chỉ đạo với Đảng bộ TQN, các tổ chức đoàn thể phối hợp hoạt động vì mục tiêu chung xây dựng phát triển TKV, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD. Về sản xuất than, chủ yếu ở Quảng Ninh, tỷ lệ than lộ thiên giảm dần, đến nay tỷ lệ than hầm lò chiến 60-65% và tiếp tục giảm tỷ lệ than khai thác lộ thiên, đẩy mạnh khai thác than hầm lò. Cùng với đó, TKV được giao sản xuất khoáng sản như đồng, kẽm, bôxít, titan…. Năm 2018, TKV đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD, lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ đồng so với kế hoạch và tăng 1.000 tỷ so với thực hiện 2017… 7 tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Tập đoàn cơ bản hoàn thành, sản lượng than nguyên khai đạt trên 61% KHN; sản lượng alumin, kẽm, điện vượt kế hoạch giao…

Khẳng định về kết quả và những thành công của TKV, các lĩnh vực SXKD đều có lãi, nhất là sản xuất alumin, đồng chí Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc nhấn mạnh, TKV đã phát huy tốt truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, đặc biệt là truyền thống ngành Than, cái nôi hình thành và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam. Đồng thời, TKV có những chủ trương, chiến lược phát triển phù hợp, đúng hướng cùng với tinh thần lao động sáng tạo, vượt khó của CNVCLĐ nên năng suất lao động tăng, nâng cao hiệu quả SXKD, thu nhập và đời sống CNVCLĐ được chăm lo ngày càng tốt hơn…

Đồng chí Y Thanh Hà Niê KĐăm, Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ đánh giá cao truyền thống và vai trò của TKV đối với nền kinh tế và ghi nhận những kết quả, thành tích của TKV trong sản xuất và công tác xây dựng Đảng, đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ, hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Về nhiệm vụ thời gian tới, đề nghị Đảng bộ Tập đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD năm 2019. Đồng thời, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng kiểm tra chuyên đề, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Về chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định là nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm “Kế thừa - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, chú trọng công tác cán bộ, xây dựng Ban chấp hành khóa mới đảm bảo số lượng, chất lượng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, lãnh đạo hoàn thành, đạt kết quả tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguồn: Vinacomin.vn


Sáng ngày 1/8, Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 8/2019 tại hai điểm cầu Hà Nội và Quảng Ninh. Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì Hội nghị.

 

Theo báo cáo của Ban Kế hoạch, tháng 7 thời tiết không thuận lợi, số ngày mưa nhiều ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ than của TKV… Mặc dù vậy, bằng những chỉ đạo điều hành kịp thời, linh hoạt của lãnh đạo Tập đoàn cùng sự nỗ lực cố gắng của cán bộ công nhân viên lao động toàn Ngành, về cơ bản SXKD của TKV đảm bảo ổn định và tiếp tục có tăng trưởng. Công tác chế biến pha trộn đạt cao đáp ứng nhu cầu than cho sản xuất điện, theo đó đã cung cấp than cho hộ điện đạt 3,08 triệu tấn. Sản lượng than nguyên khai tính chung 7 tháng đầu năm 2019 đạt trên 61% kế hoạch năm; sản lượng alumin, kẽm, điện vượt kế hoạch giao. Trong tháng, đồng chí Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã kiểm tra sản xuất tại nhiều đơn vị như: Công ty than Quang Hanh, Than Hạ Long, Than Hòn Gai; dự họp Thường trực Chính phủ về tình hình cung ứng điện của hệ thống điện quốc gia và các giải pháp đảm bảo cung ứng điện đến năm 2025; dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Lào Cai. Công đoàn TKV đã tổ chức các sự kiện nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); Gặp mặt tri ân các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thế hệ và biểu dương, khen thưởng các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu toàn Ngành tại TP. Hạ Long.

Mục tiêu trong tháng 8/2019, toàn Tập đoàn sẽ phấn đấu với các chỉ tiêu chính: than nguyên khai sản xuất 2,7 triệu tấn; tiêu thụ than 3,6 triệu tấn; bóc đất đá tổng số 16,5 triệu m3; đào 22.600 mét lò; sản phẩm alumina 119.000 tấn, tinh quặng đồng 4.000 tấn, đồng tấm 1.000 tấn, kẽm thỏi 900 tấn; sản xuất điện 500 triệu kWh; VLNCN (sản xuất thuốc nổ 5.000 tấn, cung ứng thuốc nổ 8.000 tấn, sản xuất và tiêu thụ amon nitrat 12.500 tấn).

Sau khi nghe ý kiến của các Ban, các đồng chí Phó Tổng Giám đốc, kết luận tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải biểu dương những kết quả TKV đã đạt được trong tháng 7 cũng như 7 tháng đầu năm 2019. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2019, Tổng Giám đốc lưu ý, các đơn vị tiếp tục tập trung bóc đất, đào lò để đảm bảo hoàn thành được sản lượng theo kế hoạch giao những tháng cuối năm. Tập trung tiêu thụ đồng tấm, tiêu thụ tinh quặng đồng của Công ty CP Đồng Tả Phời, triển khai dự án mỏ sắt Nà Rụa. Tiếp tục rà soát các quy chế, quy định về quản trị nội bộ nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động SXKD đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, mặt khác tạo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị trong quản lý điều hành, thúc đẩy sản xuất, sử dụng dịch vụ, sản phẩm của các đơn vị trong tổ hợp công ty mẹ, công ty con. Quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp để ứng dụng TĐH, THH vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả SXKD; thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư; tăng cường công tác đào tạo đội ngũ; chuẩn bị cho kế hoạch năm 2020…  Phát động thi đua sôi nổi và triển khai kế hoạch tổ chức các sự kiện nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tập đoàn TKV, ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11), sự kiện 180 năm Vua Minh Mạng ra chỉ dụ khai thác than tại Yên Lãng (Đông Triều - Quảng Ninh).

Cùng với đó, Tổng Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị cần tập trung siết chặt công tác quản lý an toàn lao động, hoàn thiện các giải pháp phòng ngừa tăng cường kiểm tra hiện trường hạn chế tối đa các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Đồng thời các đơn vị phải chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên trong ranh giới đã được cấp phép khai thác và ranh giới quản lý tài nguyên, kiên quyết chống thất thoát than từ bên trong mỏ, siết chặt quản lý than đầu nguồn. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than.

Nguồn: Vinacomin.vn


Ngày 31/7, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TKV đã có công điện 07/CĐ-BCH yêu cầu các Tổng công ty: Việt Bắc, Khoáng sản, Hóa chất mỏ, Điện lực; các công ty cổ phần: Đồng Tả Phời, Kinh doanh than miền Bắc và các công ty con, đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tổ chức theo dõi diễn biến, chủ động triển khai các phương pháp ứng phó với bão 3.

 

Công điện nêu rõ: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 31/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc biển Đông đã mạnh lên thành bão số 3 có tên quốc tế Wipha. Hồi 10 giờ ngày 31/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ) giật cấp 10, bão có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 01/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, ngay trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc); sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Đến 10 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Đây là cơn bão hình thành ngay tại biển Đông, tốc độ di chuyển của bão rất nhanh, hướng đi phức tạp.

Để chủ động ứng phó với bão số 3, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TKV yêu cầu các đơn vị tổ chức theo dõi diễn biến, chủ động triển khai các phương pháp ứng phó, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Theo dõi thường xuyên, chặt chẽ diễn biến của bão trên trang website Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương (http://www.nchmf.gov.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động các biện pháp ứng phó.

Đồng thời, các đơn vị triển khai ngay phương án phòng chống mưa bão của đơn vị mình, trong đó đặc biệt lưu ý việc kiểm đếm tầu thuyền, phương tiện thuỷ của đơn vị, thông báo và yêu cầu di chuyển ra khỏi vùng có bão, neo đậu chắc chắn tại nơi tránh trú bão đảm bảo an toàn. Kiểm tra, củng cố các tầng bãi thải, khai trường, đê đập chắn đất đá, hệ thống thoát nước đảm bảo an toàn, khả năng thoát nước, ngăn ngừa nguy cơ sạt lở, bồi lấp, ngập lụt khi có mưa; chủ động di chuyển các thiết bị đến vị trí an toàn, đề phòng ngập các moong khai thác lộ thiên; củng cố duy trì đảm bảo an toàn các tuyến đường vận chuyển chuyên dùng. Kiểm tra bề mặt địa hình phía trên các khu vực khai thác hầm lò, san lấp các khu vực tụ thủy, sụt lún, khe nứt ngăn ngừa nguy cơ bục nước. Củng cố hệ thống bơm thoát nước, hệ thống cung cấp điện, máy phát điện dự phòng đảm bảo sẵn sàng phát điện khi mất điện lưới.

Cùng với đó, các đơn vị tiến hành rà soát các vị trí, phương án bảo đảm khi có mưa lớn không để bùn đất khai trường đơn vị tràn ra xung quanh, xuống đường giao thông và nhà dân. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, thống nhất phương án, sẵn sàng di chuyển dân cư các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Di chuyển người, thiết bị, tài sản lên vị trí an toàn; hạ thấp tối đa độ cao, giằng néo chắc chắn thiết bị, kho tàng, tài sản, nhất là các thiết bị bốc rót tại cảng, các thiết vị ở vị trí có độ cao lớn.

Tăng cường phủ bạt, củng cố đê bao bảo vệ các kho than và khoáng sản; tính toán chuẩn bị sẵn chân hàng cho các hộ tiêu thụ ngay thời gian sau bão; các nhà máy điện chủ động về lượng than dự trữ đảm bảo đủ số lượng trong và sau thời gian mưa bão.

Thông báo đến tất cả CBCNV trong đơn vị chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống mưa bão tại nơi sản xuất và nơi ở. Cảnh báo đến tất cả CBCNV, các phương tiện của đơn vị và nhân dân không được đi qua các đường tràn, đập tràn, đường qua suối khi mưa to; cử người canh gác tại các đường tràn, đập tràn, đường qua suối do đơn vị quản lý.

Song song đó, các đơn vị cần chuẩn bị đủ cơ số dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm cần thiết đề phòng nguy cơ vùng bị cô lập trong mưa bão; bảo đảm an ninh trật tự trong và sau bão. Bố trí lực lượng, phương tiện thường trực tại các vị trí xung yếu để kịp thời xử lý khi có nguy cơ xảy ra sự cố. Tổ chức trực ban 24/24h từ ca 3 ngày 01/8/2019 đến khi khắc phục xong các ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các đơn vị chủ động trong việc phối hợp hiệp đồng với các đơn vị liên quan và với Ban Chỉ huy PCTT-TKCN của các địa phương để có giải pháp ứng phó kịp thời các nguy cơ mất an toàn khi mưa bão. Giữ liên lạc thông suốt, thực hiện nghiêm túc báo cáo công tác chuẩn bị và ứng phó trước, trong và sau bão; báo cáo kịp thời các tình huống xảy ra sự cố về Ban Chỉ huy PCTT - TKCN TKV.

Nguồn: Vinacomin.vn


Ngày 30/7, tại TP Hạ Long, BHXH tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

 

Lãnh đạo BHXH tỉnh giải đáp những vấn đề được các đại biểu tham dự quan tâm liên quan tới chính sách BHXH, BHYT. 

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện có tổng số 241.000 người tham gia BHXH, đạt 37,8% lực lượng lao động; số người tham gia BHTN là 218.500 người; số người tham gia BHYT là 1.218.000 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,5% dân số. Cơ quan bảo hiểm đã giải quyết cho 6.880 đối tượng hưởng chế độ BHXH; tiếp nhận, chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 2.379 người; xét duyệt cho 103.600 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hiện có tổng số gần 100.000 lao động, riêng tại Quảng Ninh có gần 80.000 lao động làm việc tại các đơn vị của ngành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt một số nội dung chính sách BHXH, BHYT như: Trích nộp BHXH; thủ tục cấp, trả sổ BHXH; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất...

Đại diện Công ty than Dương Huy trình bày kiến nghị liên quan chính sách thanh toán BHYT.

Hội nghị dành phần lớn thời gian để đối thoại và giải đáp những nội dung được các đại biểu phản ánh gửi đến cơ quan BHXH trước đó. Qua đó, cán bộ ngành BHXH đã nắm được tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT ở các đơn vị ngành than. Những vấn đề chưa rõ trong quá trình thực hiện chính sách BHXH tại các đơn vị được lãnh đạo BHXH tỉnh, Sở Lao động TB&XH và LĐLĐ tỉnh giải đáp trực tiếp, góp phần mang lại hiệu quả trong thực hiện chế độ chính sách BHXH ở các đơn vị ngành Than.

Theo baoquangninh.com.vn


… Là kỳ vọng của Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân trong buổi gặp mặt tri ân các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thế hệ và biểu dương, khen thưởng các đồng chí là Chủ tịch công đoàn tiêu biểu toàn Ngành vào sáng 22/7 tại thành phố Hạ Long. Đây là một hoạt động ý nghĩa và thiết thực của Công đoàn TKV nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).

 

Tới dự có đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Trần Danh Chức - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh. Về phía lãnh đạo Tập đoàn có: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn; Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải; Bí thư Đảng ủy TQN, Phó TGĐ Vũ Anh Tuấn; UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân… Buổi gặp mặt còn có sự tham sự của các đồng chí là nguyên lãnh đạo Công đoàn Điện - Than, Năng lượng Việt Nam, Công đoàn TKV, các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn, cán bộ công đoàn chuyên trách các đơn vị trực thuộc và các đồng chí là các Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu toàn Ngành được biểu dương nhân dịp này.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam cũng như sự lớn mạnh của giai cấp công nhân lao động qua các thời kỳ và những đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ tiền thân là Công đoàn Tổng Công ty Than Việt Nam, suốt 23 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu của Công đoàn Điện - Than, Mỏ -Than, Ngành Năng lượng Khoáng sản luyện kim, Ngành Than - Khoáng sản Việt Nam, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, luôn phát huy vai trò là tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Trước những yêu cầu đổi mới và hội nhập của tổ chức Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân mong muốn mỗi đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở và Công đoàn bộ phận, mỗi cán bộ công đoàn chuyên trách tiếp tục phát huy kinh nghiệm, thành tích đã đạt được, lan tỏa hơn nữa những đóng góp ấy đến các cấp công đoàn toàn Tập đoàn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó sâu sắc và chăm lo hơn nữa đến lợi ích của đông đảo đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng Công đoàn TKV ngày càng vững mạnh.

Đại diện cho các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ, ông Nguyễn Đình Thừa, Nguyên Chủ tịch Công đoàn Năng lượng Việt Nam đã bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được tham dự buổi gặp mặt tri ân long trọng này. Ông tin tưởng rằng, thế hệ những người làm công tác công đoàn ngành Than - Khoáng sản sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu của thế hệ người đi trước đã dựng xây, ngày càng hướng gần hơn nữa đến mục tiêu chăm lo cho người lao động để đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng đất nước.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn chúc mừng những thành quả tốt đẹp mà Công đoàn TKV đã đạt được và biểu dương, ghi nhận những đóng góp, thành tích của các đồng chí là Chủ tịch công đoàn cơ sở và công đoàn bộ phận tiêu biểu. Trước những thời cơ mới nhưng cũng không ít thử thách phía trước, đồng chí Lê Minh Chuẩn đề nghị, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, tổ chức Công đoàn Tập đoàn cùng chuyên môn tiếp tục sắp xếp, tái cơ cấu lao động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của Ngành; phối hợp cùng chuyên môn tham gia quản lý, có nhiều sáng kiến hay nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận; tiếp tục quan tâm sâu sắc đến điều kiện làm việc, đời sống người công nhân để xây dựng môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động; chăm lo đào tạo, tạo điều kiện cho các cán bộ làm công tác công đoàn, nhất là các cán bộ nữ để họ luôn đồng hành, xứng đáng là người đại diện của giai cấp công nhân Than - Khoáng sản.

Nhân dịp này, Công đoàn TKV đã biểu dương, khen thưởng 90 đồng chí là các Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu đại diện cho 1.239 Chủ tịch công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở và công đoàn bộ phận trong toàn Ngành.

Cùng với đó, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Danh Chức - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ Nhất và chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Long - Chủ tịch Công đoàn Công ty than Quang Hanh - là 1 trong 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc toàn quốc được Tổng LĐLĐ Việt Nam tuyên dương.

Nguồn: Vinacomin.vn


Sáng 10/7, tại Quảng Ninh, Tập đoàn TKV đã tổ chức Hội nghị sơ kết quý II, 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý III, 6 tháng cuối năm 2019.

 

Trong báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2019 được trình bày tại Hội nghị, Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Hoàng Trung nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm qua, công nhân cán bộ toàn Tập đoàn đã hoàn thành tốt kế hoạch giao. Các chỉ tiêu chính về sản xuất, tiêu thụ than, sản xuất điện, alumin, vật liệu nổ công nghiệp đều đạt và vượt tiến độ kế hoạch, nhất là than nguyên khai sản xuất, than tiêu thụ đạt trên 54% kế hoạch giao; cung cấp than cho hộ điện 18,54 triệu tấn (đạt 55% kế hoạch, bằng 116% cùng kỳ, tăng 2,5 triệu tấn so với cùng kỳ); ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 67.735 tỷ đồng, đạt 53% KHN; dự kiến lợi nhuận đạt trên 1,7 ngàn tỷ đồng, bằng 56% KHN; nộp ngân sách nhà nước thực hiện 9,5 ngàn tỷ đồng, bằng 55,3% kế hoạch; các chỉ tiêu tài chính được cải thiện và có xu hướng tốt hơn so với đầu năm 2019. Đặc biệt, Tập đoàn đã triển khai thành công mô hình vừa sản xuất vừa kinh doanh than theo Nghị quyết số 40 - NQ/ĐU của Đảng bộ Tập đoàn. Kết quả đã cung cấp được 2,8 triệu tấn than pha trộn giữa than sản xuất trong nước và than nhập khẩu cho các nhà máy điện của EVN, đóng góp lợi nhuận vào kết quả kinh doanh 6 tháng. Đã ký hợp đồng tiêu thụ 95 tấn Ferocrom các - bon cao thử nghiệm xuất khẩu đi thị trường Hàn Quốc, dự kiến giao hàng trong tháng 7/2019, tạo cơ hội phát triển dự án Ferocrom Cổ Định. Cùng với đó, số học sinh nghề lò tuyển mới 6 tháng đạt 75,6% kế hoạch và bằng 180,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong quý III năm 2019, dự báo nhu cầu than cho các hộ điện, xi măng, phân bón - hoá chất vẫn ở mức cao; giá một số loại khoáng sản vẫn ổn định so với quý II. Diễn biến giá than trên thị trường thế giới có xu hướng giảm do kinh tế Trung Quốc suy giảm, dẫn tới nhu cầu than của Trung Quốc cũng giảm mạnh; giá alumin vẫn ở mức thấp so với năm 2018… Do đó Tập đoàn sẽ tiếp tục theo dõi và có đánh giá kịp thời để điều hành sản xuất linh hoạt, hiệu quả. Nhiệm vụ trọng tâm trong quý III, Tập đoàn sẽ điều hành sản xuất, tiêu thụ than ở mức cao nhất; phấn đấu tăng tối đa các sản phẩm khoáng sản, hoá chất, sản lượng điện thương phẩm để ổn định việc làm, đáp ứng nhu cầu than cho các hộ tiêu thụ đã ký kết hợp đồng với TKV. Mục tiêu sản lượng đối với các lĩnh vực chính phấn đấu 9 tháng đầu năm 2019 hoàn thành trên 75% kế hoạch.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn và Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải đồng chủ trì Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành từ Tập đoàn đến các đơn vị, sự “vào cuộc” tích cực và quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong toàn Tập đoàn đã tập trung tháo gỡ các khó khăn, thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch trong 6 tháng đầu năm 2019. Đặc biệt là việc nắm bắt sớm và sát với tình hình thị trường, từ đó có những ứng xử kịp thời, triển khai hiệu quả mô hình vừa sản xuất vừa kinh doanh than, đáp ứng nhu cầu than cho các hộ tiêu thụ đã ký kết hợp đồng với TKV. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật điều hành với sự đoàn kết, đồng thuận cao trong toàn Tập đoàn. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Tập đoàn cần tiếp tục có các giải pháp điều hành linh hoạt, rà soát kế hoạch đầu tư, sản xuất phù hợp; đồng thời đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp hợp lý hóa sản xuất, vấn đề cốt lõi là sản xuất kinh doanh hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn, nâng cao thu nhập cho người lao động. Đối với các đơn vị còn gặp nhiều khó khăn trong Tập đoàn (Công ty than Khe Chàm, Xây lắp mỏ, Môi trường…) cần có sự đồng hành, hỗ trợ tích cực hơn nữa.

Kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải khẳng định, trong hai quý đầu năm 2019, TKV đã gặt hái được rất nhiều thành công trên các mặt công tác. Đây là năm thứ ba liên tiếp TKV duy trì được tốc độ tăng trưởng mạnh và liên tục. Đó là kết quả của việc Tập đoàn biết tận dụng cơ hội, nắm bắt thị trường, chớp thời cơ để điều hành sản xuất kinh doanh đạt giá trị gia tăng cao nhất; không ngừng triển khai công nghệ mới, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh… Về các giải pháp điều hành trong 6 tháng cuối năm 2019, TGĐ Đặng Thanh Hải đặc biệt nhấn mạnh những nhiệm vụ chính cần quyết liệt tập trung là: rà soát các cơ chế quy định bổ sung cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, trong đó sớm bổ sung các quy định quản trị rủi ro trong kinh doanh, quy định về lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tư vấn…; tập trung cao độ cho công tác đảm bảo môi trường, an toàn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện kỹ thuật cơ bản, VSLĐ tại các vị trí sản xuất, triển khai kế hoạch phòng chống mưa bão, chú trọng vào các đơn vị sản xuất than, khoáng sản; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, nhất là các dự án than, khoáng sản phục vụ cho sản xuất 2019 và chuẩn bị cho năm 2020; tăng cường quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ và quá trình vận chuyển quản lý than đầu nguồn, tiêu thụ than; xây dựng kế hoạch năm 2020 và kế hoạch dài hạn 5 năm (2021 - 2025) theo nhu cầu thị trường và khả năng sản xuất than, khoáng sản theo giấy phép và theo các hợp đồng nhập khẩu, các biên bản ghi nhớ đã ký kết…

Với những kết quả đáng ghi nhận các đơn vị đã đạt được, Tổng Giám đốc Tập đoàn có quyết định thưởng với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong sản xuất, tiêu thụ than, khoáng sản, điện lực, hoá chất, tuyển sinh các nghề mỏ hầm lò và đã biểu dương, trao thưởng tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng các đồng chí Trưởng ban Tập đoàn, Giám đốc các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ được nghỉ chế độ trong 6 tháng đầu năm 2019.

Nguồn: Vinacomin.vn


Thực hiện Quy chế làm việc của BCH và Chương trình công tác năm 2019, sáng 9/7/2019, Đảng bộ Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị BCH (mở rộng) kỳ họp thứ 20 để sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý III/2019 và tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng khoá XII.

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn trình bày tóm tắt Báo cáo sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2019; tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khoá XII.

Theo đó, năm 2019, trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, Đảng bộ Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 40-NQ/ĐU ngày 8/1/2019 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 trong Tập đoàn TKV. Cùng với đó, bám sát các chỉ đạo của cấp trên, được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn TKV đã hoàn thành mục tiêu đề ra với nhiều chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch năm và có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2018. Công tác quản trị doanh nghiệp, nhất là quản lý tài chính tiếp tục được làm tốt. Đồng thời đã có nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện chủ đề công tác của năm 2019 là chuyển đổi mô hình từ sản xuất than (gồm khai thác - chế biến - tiêu thụ) sang vừa sản xuất vừa kinh doanh than.

Đồng thời, công tác chính trị tư tưởng 6 tháng qua đã định hướng, củng cố niềm tin trong CBCNV - LĐ, giúp CBCNV - LĐ có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới, quan điểm, chủ trương lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên đã góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tiếp tục làm tốt công tác quản lý, sử dụng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn. Đảng uỷ Tập đoàn và các chi, đảng uỷ cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng, qua đó tăng cường sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương trong đảng, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái của cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; lãnh đạo Tập đoàn khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm. Năm 2018 là năm đầu tiên đánh giá, xếp loại tổ chức đảng cấp trên cơ sở, Đảng bộ Tập đoàn và Ban thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn được Ban thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát huy những kết quả đã đạt được, phương hướng trong công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ Tập đoàn sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là ở những nơi gặp khó khăn trong SXKD, cấp uỷ, người đứng đầu có vi phạm bị xử lý. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy của tổ chức đảng…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW biểu dương những thành tích Đảng bộ Tập đoàn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Dù gặp phải không ít khó khăn nhưng CBCNV - LĐ toàn Tập đoàn đã có nhiều nỗ lực, được minh chứng rõ nét qua những kết quả đạt được rất tích cực. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra. Tất cả các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, nghiêm túc đảm bảo đúng quy định, nhất là trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; đặc biệt Đảng bộ Tập đoàn đã triển khai bài bản, trơn tru hoàn thành việc hợp nhất các ban tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ với các ban tham mưu, giúp việc của Cơ quan Tập đoàn có chức năng tương đồng theo Quy định số 69 - QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư TW Đảng và có hiệu lực từ ngày 1/6/2019; thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng uỷ cấp trên cơ sở, ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, chương trình, quy định… Những kết quả trên đây có ý nghĩa rất thiết thực, quan trọng, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Tập đoàn TKV. Đồng chí Phạm Tấn Công chỉ đạo, Đảng bộ Tập đoàn cần tiếp tục phát huy những thành tích đó, kế tục truyền thống của giai cấp công nhân mỏ để năm 2019 gặt hái được nhiều thành công hơn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; đồng thời khẳng định, 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn đã tiếp tục gặt hái được nhiều thắng lợi. Nhấn mạnh về những mục tiêu, nhiệm vụ trong hai quý còn lại, đồng chí Lê Minh Chuẩn lưu ý, năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của TKV theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quý III năm 2019 dự báo nhu cầu than vẫn ở mức cao trong khi điều kiện thời tiết không thuận lợi cho khai thác khoáng sản… Từ tình hình thực tế trên, mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2019 phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hai nhiệm vụ trọng tâm: phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, phấn đấu trong 9 tháng đầu năm hoàn thành trên 75% kế hoạch năm, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất kinh doanh năm 2020; hoàn thành các chương trình công tác của Đảng uỷ năm 2019, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội và chuẩn bị các văn kiện cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trao quyết định của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW chuẩn y Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT cho đồng chí Đặng Thị Tuyết

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho 10 đồng chí 

 

Chúc mừng các đồng chí thôi tham gia BCH và các đồng chí cán bộ chủ chốt được nghỉ hưu trong 6 tháng đầu năm 2019

Tại Hội nghị cũng đã trao Quyết định của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW chuẩn y Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT cho đồng chí Đặng Thị Tuyết; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho 10 đồng chí; chúc mừng các đồng chí cán bộ chủ chốt Tập đoàn và đơn vị được nghỉ hưu, chuyển công tác trong 6 tháng đầu năm 2019.

Nguồn: Vinacomin.vn


Chiều ngày 8/7, Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 7/2019 tại hai điểm cầu Hà Nội và Quảng Ninh. Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì Hội nghị.

 

Theo báo cáo của Ban Kế hoạch, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019 của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 67.735 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch năm, bằng 103,2% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận đạt 1,7 ngàn tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước 9,5 ngàn tỷ đồng, bằng 55,3% kế hoạch, bằng 104,2% với cùng kỳ… Toàn Tập đoàn đã sản xuất 21,85 triệu tấn, đạt 54% kế hoạch năm, bằng 107% so với cùng kỳ tăng 1,42 triệu tấn so với cùng kỳ; nhập khẩu 2,78 triệu tấn, đạt 61% so với kế hoạch năm; tiêu thụ 22,82 triệu tấn, bằng 54% kế hoạch và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2018. Các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh tại các khối sản xuất khác như khoáng sản, điện lực, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp cũng đạt được các tín hiệu lạc quan.

Trong quý III, Tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất 8 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 10 triệu tấn; 350.000 tấn alumin; 40.000 tấn tinh quặng đồng, 4.400 tấn đồng tấm, 2.500 tấn kẽm thỏi, 40.000 tấn tinh quặng sắt; sản xuất điện 2,2 tỷ kWh; sản xuất 18.000 tấn thuốc nổ, cung ứng 32.000 tấn...

Sau khi nghe ý kiến của các Ban, các đồng chí Phó Tổng Giám đốc, kết luận tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải biểu dương những kết quả toàn Tập đoàn đã đạt được trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019.

Tổng Giám đốc chỉ đạo, tiếp tục tập trung nhập khẩu than để pha trộn cung cấp cho các hộ tiêu thụ đặc biệt là hộ điện. Phấn đấu 9 tháng đầu năm cung cấp đủ 4,77 triệu tấn than pha trộn giữa than sản xuất trong nước và than nhập khẩu cho EVN và mở rộng việc sử dụng than pha trộn cho các hộ điện ngoài EVN. Bên cạnh đó, cần tập trung tiêu thụ đồng tấm, tiêu thụ tinh quặng đồng của Công ty CP Đồng Tả Phời; triển khai dự án mỏ sắt Nà Rụa; có giải pháp quyết liệt để giải quyết khó khăn của Dự án Đồng Tả Phời, Crommit Cổ Định, phấn đấu tất cả các đơn vị hoàn thành kế hoạch điều hành. Ngoài ra, các đơn vị trong Tập đoàn cần tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí để giảm thiểu ảnh hưởng của chỉ số giá tiêu dùng tác động lên giá thành sản xuất, đảm bảo cân đối lợi nhuận để đầu tư các dự án lớn; chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên trong ranh giới đã được cấp phép khai thác và ranh giới quản lý tài nguyên, kiên quyết chống thất thoát than từ bên trong mỏ, siết chặt quản lý than đầu nguồn...

Nguồn: Vinacomin.vn


Trang 1 / 8

Bản tin Media Vinacomin

Loading Player...
Watching: Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 10 2019 (02:24)
Loading...


Hoạt động Công ty

Loading Player...
Watching: Công ty kho vận Đá Bạc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng (01:19)
Loading...

Thư viện ảnh

Tỷ giá ngoại tệ

Giá Vàng Trong ngày

Khảo sát ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine