Sáng 16/8, tại trụ sở Tập đoàn đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác phối hợp lãnh đạo 6 tháng đầu năm 2019 giữa Đảng uỷ Tập đoàn và Đảng uỷ Than Quảng Ninh. Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn, đồng chí Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh đồng chủ trì Hội nghị.

 

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong hơn hai quý đầu năm 2019, hai Đảng bộ đã tiếp tục duy trì được sự phối hợp tốt trên các mặt công tác. Trong đó, nổi bật là Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Than Quảng Ninh đã tập trung lãnh chỉ đạo tạo được sự đoàn kết, đồng thuận, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, chớp cơ hội, vượt qua thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm với các chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch; thực hiện thành công chủ đề công tác của năm - từ sản xuất than (gồm khai thác - chế biến - tiêu thụ) sang vừa sản xuất vừa kinh doanh. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch trong những tháng cuối năm 2019.

Cùng với đó, trong công tác xây dựng đảng, hai Đảng bộ đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên giáo, dân vận, tổ chức cán bộ và hoàn thành các chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Đặc biệt, điểm mới năm nay là hai Đảng bộ đã kết hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng cho các đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới, bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, quốc phòng an ninh… thiết thực và hiệu quả.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận các nội dung chính như: các giải pháp trọng tâm để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2019; những chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn; xây dựng báo cáo chính trị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng như chuẩn bị nhân sự tham gia cấp uỷ các cấp…  

“Trong những tháng còn lại của năm 2019, hai Đảng bộ cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trên tất cả các mặt công tác; luôn nỗ lực trong công tác xây dựng đảng - coi đây là nhiệm vụ then chốt. Tăng cường phối hợp nắm bắt dư luận, từ đó kịp thời định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động; đẩy mạnh công tác truyền thông và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương trong công tác tuyên truyền nhằm tạo sự ủng hộ của dư luận xã hội đối với việc xây dựng và phát triển TKV” - đồng chí Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn phân tích những cơ hội và thách thức, nguy cơ TKV sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Từ đó, đồng chí Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn lưu ý hai nhiệm vụ trọng tâm hai Đảng bộ sẽ triển khai: Một là, tập trung lãnh đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết số 40-NQ/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết số 12-NQ/ĐU của Đảng ủy Than Quảng Ninh đã đề ra. Hai là, trong công tác xây dựng đảng sẽ lãnh đạo triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp; đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên; đánh giá, xếp loại cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Nguồn: Vinacomin.vn


Ngày 17/8/2019, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Đảng ủy TQN về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII của Đảng.

 

Cùng dự làm việc có đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh; đồng chí Lê Tuấn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn và Ban TCNS Tập đoàn; đồng chí Vũ Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy TQN, Phó TGĐ Tập đoàn và các đồng chí Thường trực, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy TQN…

Theo báo cáo của Đảng ủy TQN về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành TƯ khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành TƯ khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”, Đảng bộ TQN là đảng bộ đặc thù trong doanh nghiệp, không có chuyên môn và công đoàn cùng cấp, có 41 chi, đảng bộ cơ sở với 18.500 đảng viên, là đảng bộ tương đương cấp huyện trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh. Đảng bộ TQN đã phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn, quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết số 26-NQ/TW cho cán bộ chủ chốt, tổ chức học tập, quán triệt tại 100% cơ sở cho toàn thể đảng viên; chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; ban hành các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đảng bộ TQN phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ Tập đoàn thực hiện một cách đồng bộ giữa quy hoạch cấp ủy với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp; lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở cho quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, lãnh đạo các đoàn thể trong doanh nghiệp; các cơ sở thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo chỉ đạo của Tập đoàn và Đảng ủy TQN. Phối hợp trong công tác bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá, sử dụng cán bộ; minh bạch và mở rộng dân chủ, từng bước chuẩn hóa các tiêu chí để xem xét sử dụng cán bộ; tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ phát huy được sở trường, năng lực, tính sáng tạo và đột phá trong quản lý, điều hành. Nhờ đó, Đảng bộ TQN và Đảng bộ Tập đoàn lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương, gắn với Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh ủy và Quyết định số 2006 của Chính phủ đề ra. Thực hiện hiệu quả tái cơ cấu, tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của cơ quan tham mưu điều hành cùng với đẩy mạnh đầu tư cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa; tăng cường quản trị doanh nghiệp, phân cấp quản lý đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát…, hiệu quả SXKD của Tập đoàn và các đơn vị ngày một tăng, năm 2018 TKV nộp ngân sách là 16.000 tỷ đồng, tăng 23% so với 2015; lợi nhuận 4.000 tỷ đồng, gấp 4 lần; thu nhập bình quân 10,8 triệu đồng/người-tháng, tăng 24% so với 2015; làm tốt công tác môi trường, an sinh xã hội trên địa bàn…

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Đoàn kiểm tra đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các Nghị quyết với Đảng bộ TQN do bất cập về mô hình tổ chức; những vấn đề mới, sáng tạo, đặc thù của Đảng bộ TQN; công tác Đảng trong doanh nghiệp mà TKV không nắm giữ cổ phần chi phối; đánh giá đội ngũ giám đốc doanh nghiệp theo hình thức thi tuyển; công tác phân cấp, quản lý, đào tạo cán bộ…

Lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy TQN và các Ban chuyên môn, các Ban XDĐ - Đảng ủy TQN đã phát biểu cho thấy, mặc dù bất cập về mô hình tổ chức, song Đảng bộ TQN đã làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Trong xây dựng đội ngũ cán bộ đã quy hoạch, đào tạo đối tượng là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở và cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng hàng năm. Thực hiện nhất thể hóa Bí thư Đảng ủy đồng thời là Giám đốc; nhất thể hóa 100% Bí thư Chi bộ đồng thời là Quản đốc/Trưởng phòng; 100% Bí thư chi bộ có trình độ Trung cấp lý luận chính trị, 100% Bí thư Đảng ủy cơ sở có trình độ Cao cấp lý luận chính trị; có đảng bộ 100% ủy viên BCH có trình độ Cao cấp lý luận chính trị như Đảng bộ Công ty CP than Vàng Danh… Tập đoàn xây dựng tiêu chí và tổ chức đánh giá Tổng Giám đốc/Giám đốc đơn vị hàng năm. Từ năm 2010 đến nay có 13 Giám đốc và 01 Trưởng ban của Tập đoàn được bổ nhiệm thông qua hình thức thi tuyển, đa số đã phát huy tốt, nhiều đồng chí phát triển đảm nhiệm chức vụ cao hơn… Công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Tập đoàn đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD, đảm bảo việc làm, đời sống của gần 10 vạn thợ mỏ…

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu nhấn mạnh, Tỉnh ủy Quảng Ninh đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của Đảng bộ TQN, là Đảng bộ lớn, có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội với tỉnh. Đảng bộ TQN đã thực hiện tốt 2 nhiệm vụ là công tác tư tưởng và công tác xây dựng Đảng nên đã giữ vững ổn định và phát triển sản xuất…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận, biểu dương Đảng bộ TQN đã quán triệt, học tập nghiêm túc, đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hệ thống, đồng bộ, đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII của Đảng. Đảng bộ TQN đã phối hợp hiệu quả với Đảng bộ Tập đoàn, đã bám sát yêu cầu của Nghị quyết, thực hiện công khai, dân chủ trong thực hiện tái cơ cấu, trong việc phân cấp quản lý, quy hoạch, đào tạo cán bộ… Đồng thời, đề nghị Đảng bộ TQN tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện giám sát phản biện của các tổ chức đoàn thể quần chúng; nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Nguồn: Vinacomin.vn


Là chỉ đạo của đồng chí Y Thanh Hà Niê KĐăm, Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ khi làm việc với Đảng ủy Tập đoàn TKV ngày 8/8/2019 tại Quảng Ninh.

 

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban XDĐ - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ. Về phía Tập đoàn có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; Lê Tuấn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV; Vũ Anh Tuấn, Phó TGĐ, Bí thư Đảng ủy TQN; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Thành viên HĐTV, Phó TGĐ Tập đoàn; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TQN; lãnh đạo một số đơn vị thành viên tại Quảng Ninh…

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV đã báo cáo về tình hình SXKD và công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể của TKV. Theo đó, các lĩnh vực SXKD chính của TKV là than, điện, VLNCN, khoáng sản, cơ khí và các dịch vụ khác; trong đó than là lĩnh vực sản xuất chính. Về tổ chức Đảng và các đoàn thể: Đảng bộ Tập đoàn trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TƯ; Đảng bộ TQN trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh; Công đoàn TKV trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đoàn TN Cơ quan Tập đoàn thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp TƯ và Đoàn TQN thuộc Tỉnh đoàn Quảng Ninh. Đảng bộ Tập đoàn đã có cơ chế phối hợp lãnh, chỉ đạo với Đảng bộ TQN, các tổ chức đoàn thể phối hợp hoạt động vì mục tiêu chung xây dựng phát triển TKV, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD. Về sản xuất than, chủ yếu ở Quảng Ninh, tỷ lệ than lộ thiên giảm dần, đến nay tỷ lệ than hầm lò chiến 60-65% và tiếp tục giảm tỷ lệ than khai thác lộ thiên, đẩy mạnh khai thác than hầm lò. Cùng với đó, TKV được giao sản xuất khoáng sản như đồng, kẽm, bôxít, titan…. Năm 2018, TKV đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD, lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ đồng so với kế hoạch và tăng 1.000 tỷ so với thực hiện 2017… 7 tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Tập đoàn cơ bản hoàn thành, sản lượng than nguyên khai đạt trên 61% KHN; sản lượng alumin, kẽm, điện vượt kế hoạch giao…

Khẳng định về kết quả và những thành công của TKV, các lĩnh vực SXKD đều có lãi, nhất là sản xuất alumin, đồng chí Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc nhấn mạnh, TKV đã phát huy tốt truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, đặc biệt là truyền thống ngành Than, cái nôi hình thành và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam. Đồng thời, TKV có những chủ trương, chiến lược phát triển phù hợp, đúng hướng cùng với tinh thần lao động sáng tạo, vượt khó của CNVCLĐ nên năng suất lao động tăng, nâng cao hiệu quả SXKD, thu nhập và đời sống CNVCLĐ được chăm lo ngày càng tốt hơn…

Đồng chí Y Thanh Hà Niê KĐăm, Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ đánh giá cao truyền thống và vai trò của TKV đối với nền kinh tế và ghi nhận những kết quả, thành tích của TKV trong sản xuất và công tác xây dựng Đảng, đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ, hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Về nhiệm vụ thời gian tới, đề nghị Đảng bộ Tập đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD năm 2019. Đồng thời, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng kiểm tra chuyên đề, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Về chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định là nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm “Kế thừa - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, chú trọng công tác cán bộ, xây dựng Ban chấp hành khóa mới đảm bảo số lượng, chất lượng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, lãnh đạo hoàn thành, đạt kết quả tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguồn: Vinacomin.vn


Sáng ngày 1/8, Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 8/2019 tại hai điểm cầu Hà Nội và Quảng Ninh. Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì Hội nghị.

 

Theo báo cáo của Ban Kế hoạch, tháng 7 thời tiết không thuận lợi, số ngày mưa nhiều ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ than của TKV… Mặc dù vậy, bằng những chỉ đạo điều hành kịp thời, linh hoạt của lãnh đạo Tập đoàn cùng sự nỗ lực cố gắng của cán bộ công nhân viên lao động toàn Ngành, về cơ bản SXKD của TKV đảm bảo ổn định và tiếp tục có tăng trưởng. Công tác chế biến pha trộn đạt cao đáp ứng nhu cầu than cho sản xuất điện, theo đó đã cung cấp than cho hộ điện đạt 3,08 triệu tấn. Sản lượng than nguyên khai tính chung 7 tháng đầu năm 2019 đạt trên 61% kế hoạch năm; sản lượng alumin, kẽm, điện vượt kế hoạch giao. Trong tháng, đồng chí Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã kiểm tra sản xuất tại nhiều đơn vị như: Công ty than Quang Hanh, Than Hạ Long, Than Hòn Gai; dự họp Thường trực Chính phủ về tình hình cung ứng điện của hệ thống điện quốc gia và các giải pháp đảm bảo cung ứng điện đến năm 2025; dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Lào Cai. Công đoàn TKV đã tổ chức các sự kiện nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); Gặp mặt tri ân các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thế hệ và biểu dương, khen thưởng các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu toàn Ngành tại TP. Hạ Long.

Mục tiêu trong tháng 8/2019, toàn Tập đoàn sẽ phấn đấu với các chỉ tiêu chính: than nguyên khai sản xuất 2,7 triệu tấn; tiêu thụ than 3,6 triệu tấn; bóc đất đá tổng số 16,5 triệu m3; đào 22.600 mét lò; sản phẩm alumina 119.000 tấn, tinh quặng đồng 4.000 tấn, đồng tấm 1.000 tấn, kẽm thỏi 900 tấn; sản xuất điện 500 triệu kWh; VLNCN (sản xuất thuốc nổ 5.000 tấn, cung ứng thuốc nổ 8.000 tấn, sản xuất và tiêu thụ amon nitrat 12.500 tấn).

Sau khi nghe ý kiến của các Ban, các đồng chí Phó Tổng Giám đốc, kết luận tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải biểu dương những kết quả TKV đã đạt được trong tháng 7 cũng như 7 tháng đầu năm 2019. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2019, Tổng Giám đốc lưu ý, các đơn vị tiếp tục tập trung bóc đất, đào lò để đảm bảo hoàn thành được sản lượng theo kế hoạch giao những tháng cuối năm. Tập trung tiêu thụ đồng tấm, tiêu thụ tinh quặng đồng của Công ty CP Đồng Tả Phời, triển khai dự án mỏ sắt Nà Rụa. Tiếp tục rà soát các quy chế, quy định về quản trị nội bộ nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động SXKD đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, mặt khác tạo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị trong quản lý điều hành, thúc đẩy sản xuất, sử dụng dịch vụ, sản phẩm của các đơn vị trong tổ hợp công ty mẹ, công ty con. Quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp để ứng dụng TĐH, THH vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả SXKD; thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư; tăng cường công tác đào tạo đội ngũ; chuẩn bị cho kế hoạch năm 2020…  Phát động thi đua sôi nổi và triển khai kế hoạch tổ chức các sự kiện nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tập đoàn TKV, ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11), sự kiện 180 năm Vua Minh Mạng ra chỉ dụ khai thác than tại Yên Lãng (Đông Triều - Quảng Ninh).

Cùng với đó, Tổng Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị cần tập trung siết chặt công tác quản lý an toàn lao động, hoàn thiện các giải pháp phòng ngừa tăng cường kiểm tra hiện trường hạn chế tối đa các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Đồng thời các đơn vị phải chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên trong ranh giới đã được cấp phép khai thác và ranh giới quản lý tài nguyên, kiên quyết chống thất thoát than từ bên trong mỏ, siết chặt quản lý than đầu nguồn. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than.

Nguồn: Vinacomin.vn


Ngày 31/7, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TKV đã có công điện 07/CĐ-BCH yêu cầu các Tổng công ty: Việt Bắc, Khoáng sản, Hóa chất mỏ, Điện lực; các công ty cổ phần: Đồng Tả Phời, Kinh doanh than miền Bắc và các công ty con, đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tổ chức theo dõi diễn biến, chủ động triển khai các phương pháp ứng phó với bão 3.

 

Công điện nêu rõ: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 31/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc biển Đông đã mạnh lên thành bão số 3 có tên quốc tế Wipha. Hồi 10 giờ ngày 31/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ) giật cấp 10, bão có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 01/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, ngay trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc); sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Đến 10 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Đây là cơn bão hình thành ngay tại biển Đông, tốc độ di chuyển của bão rất nhanh, hướng đi phức tạp.

Để chủ động ứng phó với bão số 3, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TKV yêu cầu các đơn vị tổ chức theo dõi diễn biến, chủ động triển khai các phương pháp ứng phó, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Theo dõi thường xuyên, chặt chẽ diễn biến của bão trên trang website Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương (http://www.nchmf.gov.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động các biện pháp ứng phó.

Đồng thời, các đơn vị triển khai ngay phương án phòng chống mưa bão của đơn vị mình, trong đó đặc biệt lưu ý việc kiểm đếm tầu thuyền, phương tiện thuỷ của đơn vị, thông báo và yêu cầu di chuyển ra khỏi vùng có bão, neo đậu chắc chắn tại nơi tránh trú bão đảm bảo an toàn. Kiểm tra, củng cố các tầng bãi thải, khai trường, đê đập chắn đất đá, hệ thống thoát nước đảm bảo an toàn, khả năng thoát nước, ngăn ngừa nguy cơ sạt lở, bồi lấp, ngập lụt khi có mưa; chủ động di chuyển các thiết bị đến vị trí an toàn, đề phòng ngập các moong khai thác lộ thiên; củng cố duy trì đảm bảo an toàn các tuyến đường vận chuyển chuyên dùng. Kiểm tra bề mặt địa hình phía trên các khu vực khai thác hầm lò, san lấp các khu vực tụ thủy, sụt lún, khe nứt ngăn ngừa nguy cơ bục nước. Củng cố hệ thống bơm thoát nước, hệ thống cung cấp điện, máy phát điện dự phòng đảm bảo sẵn sàng phát điện khi mất điện lưới.

Cùng với đó, các đơn vị tiến hành rà soát các vị trí, phương án bảo đảm khi có mưa lớn không để bùn đất khai trường đơn vị tràn ra xung quanh, xuống đường giao thông và nhà dân. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, thống nhất phương án, sẵn sàng di chuyển dân cư các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Di chuyển người, thiết bị, tài sản lên vị trí an toàn; hạ thấp tối đa độ cao, giằng néo chắc chắn thiết bị, kho tàng, tài sản, nhất là các thiết bị bốc rót tại cảng, các thiết vị ở vị trí có độ cao lớn.

Tăng cường phủ bạt, củng cố đê bao bảo vệ các kho than và khoáng sản; tính toán chuẩn bị sẵn chân hàng cho các hộ tiêu thụ ngay thời gian sau bão; các nhà máy điện chủ động về lượng than dự trữ đảm bảo đủ số lượng trong và sau thời gian mưa bão.

Thông báo đến tất cả CBCNV trong đơn vị chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống mưa bão tại nơi sản xuất và nơi ở. Cảnh báo đến tất cả CBCNV, các phương tiện của đơn vị và nhân dân không được đi qua các đường tràn, đập tràn, đường qua suối khi mưa to; cử người canh gác tại các đường tràn, đập tràn, đường qua suối do đơn vị quản lý.

Song song đó, các đơn vị cần chuẩn bị đủ cơ số dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm cần thiết đề phòng nguy cơ vùng bị cô lập trong mưa bão; bảo đảm an ninh trật tự trong và sau bão. Bố trí lực lượng, phương tiện thường trực tại các vị trí xung yếu để kịp thời xử lý khi có nguy cơ xảy ra sự cố. Tổ chức trực ban 24/24h từ ca 3 ngày 01/8/2019 đến khi khắc phục xong các ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các đơn vị chủ động trong việc phối hợp hiệp đồng với các đơn vị liên quan và với Ban Chỉ huy PCTT-TKCN của các địa phương để có giải pháp ứng phó kịp thời các nguy cơ mất an toàn khi mưa bão. Giữ liên lạc thông suốt, thực hiện nghiêm túc báo cáo công tác chuẩn bị và ứng phó trước, trong và sau bão; báo cáo kịp thời các tình huống xảy ra sự cố về Ban Chỉ huy PCTT - TKCN TKV.

Nguồn: Vinacomin.vn


Ngày 30/7, tại TP Hạ Long, BHXH tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

 

Lãnh đạo BHXH tỉnh giải đáp những vấn đề được các đại biểu tham dự quan tâm liên quan tới chính sách BHXH, BHYT. 

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện có tổng số 241.000 người tham gia BHXH, đạt 37,8% lực lượng lao động; số người tham gia BHTN là 218.500 người; số người tham gia BHYT là 1.218.000 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,5% dân số. Cơ quan bảo hiểm đã giải quyết cho 6.880 đối tượng hưởng chế độ BHXH; tiếp nhận, chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 2.379 người; xét duyệt cho 103.600 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hiện có tổng số gần 100.000 lao động, riêng tại Quảng Ninh có gần 80.000 lao động làm việc tại các đơn vị của ngành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt một số nội dung chính sách BHXH, BHYT như: Trích nộp BHXH; thủ tục cấp, trả sổ BHXH; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất...

Đại diện Công ty than Dương Huy trình bày kiến nghị liên quan chính sách thanh toán BHYT.

Hội nghị dành phần lớn thời gian để đối thoại và giải đáp những nội dung được các đại biểu phản ánh gửi đến cơ quan BHXH trước đó. Qua đó, cán bộ ngành BHXH đã nắm được tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT ở các đơn vị ngành than. Những vấn đề chưa rõ trong quá trình thực hiện chính sách BHXH tại các đơn vị được lãnh đạo BHXH tỉnh, Sở Lao động TB&XH và LĐLĐ tỉnh giải đáp trực tiếp, góp phần mang lại hiệu quả trong thực hiện chế độ chính sách BHXH ở các đơn vị ngành Than.

Theo baoquangninh.com.vn


… Là kỳ vọng của Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân trong buổi gặp mặt tri ân các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thế hệ và biểu dương, khen thưởng các đồng chí là Chủ tịch công đoàn tiêu biểu toàn Ngành vào sáng 22/7 tại thành phố Hạ Long. Đây là một hoạt động ý nghĩa và thiết thực của Công đoàn TKV nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).

 

Tới dự có đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Trần Danh Chức - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh. Về phía lãnh đạo Tập đoàn có: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn; Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải; Bí thư Đảng ủy TQN, Phó TGĐ Vũ Anh Tuấn; UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân… Buổi gặp mặt còn có sự tham sự của các đồng chí là nguyên lãnh đạo Công đoàn Điện - Than, Năng lượng Việt Nam, Công đoàn TKV, các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn, cán bộ công đoàn chuyên trách các đơn vị trực thuộc và các đồng chí là các Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu toàn Ngành được biểu dương nhân dịp này.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam cũng như sự lớn mạnh của giai cấp công nhân lao động qua các thời kỳ và những đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ tiền thân là Công đoàn Tổng Công ty Than Việt Nam, suốt 23 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu của Công đoàn Điện - Than, Mỏ -Than, Ngành Năng lượng Khoáng sản luyện kim, Ngành Than - Khoáng sản Việt Nam, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, luôn phát huy vai trò là tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Trước những yêu cầu đổi mới và hội nhập của tổ chức Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân mong muốn mỗi đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở và Công đoàn bộ phận, mỗi cán bộ công đoàn chuyên trách tiếp tục phát huy kinh nghiệm, thành tích đã đạt được, lan tỏa hơn nữa những đóng góp ấy đến các cấp công đoàn toàn Tập đoàn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó sâu sắc và chăm lo hơn nữa đến lợi ích của đông đảo đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng Công đoàn TKV ngày càng vững mạnh.

Đại diện cho các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ, ông Nguyễn Đình Thừa, Nguyên Chủ tịch Công đoàn Năng lượng Việt Nam đã bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được tham dự buổi gặp mặt tri ân long trọng này. Ông tin tưởng rằng, thế hệ những người làm công tác công đoàn ngành Than - Khoáng sản sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu của thế hệ người đi trước đã dựng xây, ngày càng hướng gần hơn nữa đến mục tiêu chăm lo cho người lao động để đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng đất nước.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn chúc mừng những thành quả tốt đẹp mà Công đoàn TKV đã đạt được và biểu dương, ghi nhận những đóng góp, thành tích của các đồng chí là Chủ tịch công đoàn cơ sở và công đoàn bộ phận tiêu biểu. Trước những thời cơ mới nhưng cũng không ít thử thách phía trước, đồng chí Lê Minh Chuẩn đề nghị, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, tổ chức Công đoàn Tập đoàn cùng chuyên môn tiếp tục sắp xếp, tái cơ cấu lao động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của Ngành; phối hợp cùng chuyên môn tham gia quản lý, có nhiều sáng kiến hay nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận; tiếp tục quan tâm sâu sắc đến điều kiện làm việc, đời sống người công nhân để xây dựng môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động; chăm lo đào tạo, tạo điều kiện cho các cán bộ làm công tác công đoàn, nhất là các cán bộ nữ để họ luôn đồng hành, xứng đáng là người đại diện của giai cấp công nhân Than - Khoáng sản.

Nhân dịp này, Công đoàn TKV đã biểu dương, khen thưởng 90 đồng chí là các Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu đại diện cho 1.239 Chủ tịch công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở và công đoàn bộ phận trong toàn Ngành.

Cùng với đó, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Danh Chức - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ Nhất và chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Long - Chủ tịch Công đoàn Công ty than Quang Hanh - là 1 trong 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc toàn quốc được Tổng LĐLĐ Việt Nam tuyên dương.

Nguồn: Vinacomin.vn


Sáng 10/7, tại Quảng Ninh, Tập đoàn TKV đã tổ chức Hội nghị sơ kết quý II, 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý III, 6 tháng cuối năm 2019.

 

Trong báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2019 được trình bày tại Hội nghị, Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Hoàng Trung nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm qua, công nhân cán bộ toàn Tập đoàn đã hoàn thành tốt kế hoạch giao. Các chỉ tiêu chính về sản xuất, tiêu thụ than, sản xuất điện, alumin, vật liệu nổ công nghiệp đều đạt và vượt tiến độ kế hoạch, nhất là than nguyên khai sản xuất, than tiêu thụ đạt trên 54% kế hoạch giao; cung cấp than cho hộ điện 18,54 triệu tấn (đạt 55% kế hoạch, bằng 116% cùng kỳ, tăng 2,5 triệu tấn so với cùng kỳ); ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 67.735 tỷ đồng, đạt 53% KHN; dự kiến lợi nhuận đạt trên 1,7 ngàn tỷ đồng, bằng 56% KHN; nộp ngân sách nhà nước thực hiện 9,5 ngàn tỷ đồng, bằng 55,3% kế hoạch; các chỉ tiêu tài chính được cải thiện và có xu hướng tốt hơn so với đầu năm 2019. Đặc biệt, Tập đoàn đã triển khai thành công mô hình vừa sản xuất vừa kinh doanh than theo Nghị quyết số 40 - NQ/ĐU của Đảng bộ Tập đoàn. Kết quả đã cung cấp được 2,8 triệu tấn than pha trộn giữa than sản xuất trong nước và than nhập khẩu cho các nhà máy điện của EVN, đóng góp lợi nhuận vào kết quả kinh doanh 6 tháng. Đã ký hợp đồng tiêu thụ 95 tấn Ferocrom các - bon cao thử nghiệm xuất khẩu đi thị trường Hàn Quốc, dự kiến giao hàng trong tháng 7/2019, tạo cơ hội phát triển dự án Ferocrom Cổ Định. Cùng với đó, số học sinh nghề lò tuyển mới 6 tháng đạt 75,6% kế hoạch và bằng 180,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong quý III năm 2019, dự báo nhu cầu than cho các hộ điện, xi măng, phân bón - hoá chất vẫn ở mức cao; giá một số loại khoáng sản vẫn ổn định so với quý II. Diễn biến giá than trên thị trường thế giới có xu hướng giảm do kinh tế Trung Quốc suy giảm, dẫn tới nhu cầu than của Trung Quốc cũng giảm mạnh; giá alumin vẫn ở mức thấp so với năm 2018… Do đó Tập đoàn sẽ tiếp tục theo dõi và có đánh giá kịp thời để điều hành sản xuất linh hoạt, hiệu quả. Nhiệm vụ trọng tâm trong quý III, Tập đoàn sẽ điều hành sản xuất, tiêu thụ than ở mức cao nhất; phấn đấu tăng tối đa các sản phẩm khoáng sản, hoá chất, sản lượng điện thương phẩm để ổn định việc làm, đáp ứng nhu cầu than cho các hộ tiêu thụ đã ký kết hợp đồng với TKV. Mục tiêu sản lượng đối với các lĩnh vực chính phấn đấu 9 tháng đầu năm 2019 hoàn thành trên 75% kế hoạch.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn và Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải đồng chủ trì Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành từ Tập đoàn đến các đơn vị, sự “vào cuộc” tích cực và quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong toàn Tập đoàn đã tập trung tháo gỡ các khó khăn, thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch trong 6 tháng đầu năm 2019. Đặc biệt là việc nắm bắt sớm và sát với tình hình thị trường, từ đó có những ứng xử kịp thời, triển khai hiệu quả mô hình vừa sản xuất vừa kinh doanh than, đáp ứng nhu cầu than cho các hộ tiêu thụ đã ký kết hợp đồng với TKV. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật điều hành với sự đoàn kết, đồng thuận cao trong toàn Tập đoàn. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Tập đoàn cần tiếp tục có các giải pháp điều hành linh hoạt, rà soát kế hoạch đầu tư, sản xuất phù hợp; đồng thời đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp hợp lý hóa sản xuất, vấn đề cốt lõi là sản xuất kinh doanh hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn, nâng cao thu nhập cho người lao động. Đối với các đơn vị còn gặp nhiều khó khăn trong Tập đoàn (Công ty than Khe Chàm, Xây lắp mỏ, Môi trường…) cần có sự đồng hành, hỗ trợ tích cực hơn nữa.

Kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải khẳng định, trong hai quý đầu năm 2019, TKV đã gặt hái được rất nhiều thành công trên các mặt công tác. Đây là năm thứ ba liên tiếp TKV duy trì được tốc độ tăng trưởng mạnh và liên tục. Đó là kết quả của việc Tập đoàn biết tận dụng cơ hội, nắm bắt thị trường, chớp thời cơ để điều hành sản xuất kinh doanh đạt giá trị gia tăng cao nhất; không ngừng triển khai công nghệ mới, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh… Về các giải pháp điều hành trong 6 tháng cuối năm 2019, TGĐ Đặng Thanh Hải đặc biệt nhấn mạnh những nhiệm vụ chính cần quyết liệt tập trung là: rà soát các cơ chế quy định bổ sung cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, trong đó sớm bổ sung các quy định quản trị rủi ro trong kinh doanh, quy định về lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tư vấn…; tập trung cao độ cho công tác đảm bảo môi trường, an toàn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện kỹ thuật cơ bản, VSLĐ tại các vị trí sản xuất, triển khai kế hoạch phòng chống mưa bão, chú trọng vào các đơn vị sản xuất than, khoáng sản; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, nhất là các dự án than, khoáng sản phục vụ cho sản xuất 2019 và chuẩn bị cho năm 2020; tăng cường quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ và quá trình vận chuyển quản lý than đầu nguồn, tiêu thụ than; xây dựng kế hoạch năm 2020 và kế hoạch dài hạn 5 năm (2021 - 2025) theo nhu cầu thị trường và khả năng sản xuất than, khoáng sản theo giấy phép và theo các hợp đồng nhập khẩu, các biên bản ghi nhớ đã ký kết…

Với những kết quả đáng ghi nhận các đơn vị đã đạt được, Tổng Giám đốc Tập đoàn có quyết định thưởng với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong sản xuất, tiêu thụ than, khoáng sản, điện lực, hoá chất, tuyển sinh các nghề mỏ hầm lò và đã biểu dương, trao thưởng tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng các đồng chí Trưởng ban Tập đoàn, Giám đốc các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ được nghỉ chế độ trong 6 tháng đầu năm 2019.

Nguồn: Vinacomin.vn


Thực hiện Quy chế làm việc của BCH và Chương trình công tác năm 2019, sáng 9/7/2019, Đảng bộ Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị BCH (mở rộng) kỳ họp thứ 20 để sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý III/2019 và tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng khoá XII.

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn trình bày tóm tắt Báo cáo sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2019; tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khoá XII.

Theo đó, năm 2019, trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, Đảng bộ Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 40-NQ/ĐU ngày 8/1/2019 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 trong Tập đoàn TKV. Cùng với đó, bám sát các chỉ đạo của cấp trên, được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn TKV đã hoàn thành mục tiêu đề ra với nhiều chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch năm và có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2018. Công tác quản trị doanh nghiệp, nhất là quản lý tài chính tiếp tục được làm tốt. Đồng thời đã có nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện chủ đề công tác của năm 2019 là chuyển đổi mô hình từ sản xuất than (gồm khai thác - chế biến - tiêu thụ) sang vừa sản xuất vừa kinh doanh than.

Đồng thời, công tác chính trị tư tưởng 6 tháng qua đã định hướng, củng cố niềm tin trong CBCNV - LĐ, giúp CBCNV - LĐ có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới, quan điểm, chủ trương lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên đã góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tiếp tục làm tốt công tác quản lý, sử dụng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn. Đảng uỷ Tập đoàn và các chi, đảng uỷ cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng, qua đó tăng cường sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương trong đảng, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái của cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; lãnh đạo Tập đoàn khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm. Năm 2018 là năm đầu tiên đánh giá, xếp loại tổ chức đảng cấp trên cơ sở, Đảng bộ Tập đoàn và Ban thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn được Ban thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát huy những kết quả đã đạt được, phương hướng trong công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ Tập đoàn sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là ở những nơi gặp khó khăn trong SXKD, cấp uỷ, người đứng đầu có vi phạm bị xử lý. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy của tổ chức đảng…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW biểu dương những thành tích Đảng bộ Tập đoàn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Dù gặp phải không ít khó khăn nhưng CBCNV - LĐ toàn Tập đoàn đã có nhiều nỗ lực, được minh chứng rõ nét qua những kết quả đạt được rất tích cực. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra. Tất cả các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, nghiêm túc đảm bảo đúng quy định, nhất là trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; đặc biệt Đảng bộ Tập đoàn đã triển khai bài bản, trơn tru hoàn thành việc hợp nhất các ban tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ với các ban tham mưu, giúp việc của Cơ quan Tập đoàn có chức năng tương đồng theo Quy định số 69 - QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư TW Đảng và có hiệu lực từ ngày 1/6/2019; thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng uỷ cấp trên cơ sở, ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, chương trình, quy định… Những kết quả trên đây có ý nghĩa rất thiết thực, quan trọng, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Tập đoàn TKV. Đồng chí Phạm Tấn Công chỉ đạo, Đảng bộ Tập đoàn cần tiếp tục phát huy những thành tích đó, kế tục truyền thống của giai cấp công nhân mỏ để năm 2019 gặt hái được nhiều thành công hơn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; đồng thời khẳng định, 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn đã tiếp tục gặt hái được nhiều thắng lợi. Nhấn mạnh về những mục tiêu, nhiệm vụ trong hai quý còn lại, đồng chí Lê Minh Chuẩn lưu ý, năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của TKV theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quý III năm 2019 dự báo nhu cầu than vẫn ở mức cao trong khi điều kiện thời tiết không thuận lợi cho khai thác khoáng sản… Từ tình hình thực tế trên, mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2019 phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hai nhiệm vụ trọng tâm: phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, phấn đấu trong 9 tháng đầu năm hoàn thành trên 75% kế hoạch năm, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất kinh doanh năm 2020; hoàn thành các chương trình công tác của Đảng uỷ năm 2019, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội và chuẩn bị các văn kiện cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trao quyết định của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW chuẩn y Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT cho đồng chí Đặng Thị Tuyết

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho 10 đồng chí 

 

Chúc mừng các đồng chí thôi tham gia BCH và các đồng chí cán bộ chủ chốt được nghỉ hưu trong 6 tháng đầu năm 2019

Tại Hội nghị cũng đã trao Quyết định của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW chuẩn y Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT cho đồng chí Đặng Thị Tuyết; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho 10 đồng chí; chúc mừng các đồng chí cán bộ chủ chốt Tập đoàn và đơn vị được nghỉ hưu, chuyển công tác trong 6 tháng đầu năm 2019.

Nguồn: Vinacomin.vn


Chiều ngày 8/7, Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 7/2019 tại hai điểm cầu Hà Nội và Quảng Ninh. Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì Hội nghị.

 

Theo báo cáo của Ban Kế hoạch, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019 của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 67.735 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch năm, bằng 103,2% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận đạt 1,7 ngàn tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước 9,5 ngàn tỷ đồng, bằng 55,3% kế hoạch, bằng 104,2% với cùng kỳ… Toàn Tập đoàn đã sản xuất 21,85 triệu tấn, đạt 54% kế hoạch năm, bằng 107% so với cùng kỳ tăng 1,42 triệu tấn so với cùng kỳ; nhập khẩu 2,78 triệu tấn, đạt 61% so với kế hoạch năm; tiêu thụ 22,82 triệu tấn, bằng 54% kế hoạch và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2018. Các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh tại các khối sản xuất khác như khoáng sản, điện lực, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp cũng đạt được các tín hiệu lạc quan.

Trong quý III, Tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất 8 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 10 triệu tấn; 350.000 tấn alumin; 40.000 tấn tinh quặng đồng, 4.400 tấn đồng tấm, 2.500 tấn kẽm thỏi, 40.000 tấn tinh quặng sắt; sản xuất điện 2,2 tỷ kWh; sản xuất 18.000 tấn thuốc nổ, cung ứng 32.000 tấn...

Sau khi nghe ý kiến của các Ban, các đồng chí Phó Tổng Giám đốc, kết luận tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải biểu dương những kết quả toàn Tập đoàn đã đạt được trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019.

Tổng Giám đốc chỉ đạo, tiếp tục tập trung nhập khẩu than để pha trộn cung cấp cho các hộ tiêu thụ đặc biệt là hộ điện. Phấn đấu 9 tháng đầu năm cung cấp đủ 4,77 triệu tấn than pha trộn giữa than sản xuất trong nước và than nhập khẩu cho EVN và mở rộng việc sử dụng than pha trộn cho các hộ điện ngoài EVN. Bên cạnh đó, cần tập trung tiêu thụ đồng tấm, tiêu thụ tinh quặng đồng của Công ty CP Đồng Tả Phời; triển khai dự án mỏ sắt Nà Rụa; có giải pháp quyết liệt để giải quyết khó khăn của Dự án Đồng Tả Phời, Crommit Cổ Định, phấn đấu tất cả các đơn vị hoàn thành kế hoạch điều hành. Ngoài ra, các đơn vị trong Tập đoàn cần tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí để giảm thiểu ảnh hưởng của chỉ số giá tiêu dùng tác động lên giá thành sản xuất, đảm bảo cân đối lợi nhuận để đầu tư các dự án lớn; chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên trong ranh giới đã được cấp phép khai thác và ranh giới quản lý tài nguyên, kiên quyết chống thất thoát than từ bên trong mỏ, siết chặt quản lý than đầu nguồn...

Nguồn: Vinacomin.vn


Thực hiện công văn số 1851 - CV/ĐUK ngày 25/6/2019 của Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương, sáng 05/7/2019, Đảng uỷ Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (kết nối với điểm cầu trực tuyến của Ban Tuyên giáo Trung ương) do báo cáo viên là đồng chí Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trình bày.

 

Tham dự Hội nghị là các đồng chí Uỷ viên BCH, Uỷ viên UBKT Đảng uỷ Tập đoàn; các đồng chí Kiểm soát viên nhà nước; Phó Chủ tịch Công đoàn TKV, Trưởng ban chuyên môn Công đoàn TKV; các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn và cán bộ giúp việc Đảng uỷ TKV.

Trước tiên, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thông tin với chủ đề “Ngành Dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh (23/7/1959 - 23/7/2019); đồng chí Nguyễn Thanh Long - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu tổng quan và hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo (VCNET).

Trong phần thứ hai tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" được ban hành ngày 22/10/2018. Nghị quyết nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam. Đồng chí Võ Văn Thưởng đặc biệt nhấn mạnh 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị quyết. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới...

Nguồn: Vinacomin.vn


Sáng 5/7, tại Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 

Dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Xuân, Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV và các đồng chí Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, UBKT, Trưởng, Phó các Ban chuyên đề Công đoàn TKV; lãnh đạo Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả; Chủ tịch Công đoàn các cơ sở trực thuộc…

Tại hội nghị, Công đoàn TKV đã đánh giá kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, Công đoàn TKV và Công đoàn các cấp đã phối hợp với chuyên môn, bám sát nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD, đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, hưởng ứng “Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019” cùng với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam diễn ra sôi nổi, động viên người lao động (NLĐ) khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả, các khối SXKD trong Tập đoàn đều có sự tăng trưởng so với kế hoạch và cùng kỳ, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ; sản xuất than nguyên khai đạt 21,85 triệu tấn, đạt 54% KHN, bằng 107% so với cùng kỳ; than tiêu thụ 22,82 triệu tấn, đạt 54% KHN, bằng 104% so với cùng kỳ; các lĩnh vực sản xuất khác cơ bản hoàn thành trên 50% KHN; doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 67.735 tỷ đồng, đạt 53% KHN và bằng 103,5% cùng kỳ; tiền lương bình quân 11,437 triệu đồng/người-tháng, đạt 101,2% KHN, bằng 100% so với thực hiện 2018, trong đó sản xuất than 12,978 triệu đồng/người-tháng; thợ lò bình quân 18 triệu đồng/người-tháng; tư tưởng NLĐ ổn định, tin tưởng vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn và đơn vị. Đặc biệt, Công đoàn TKV đã tổ chức thành công chương trình “Vinh quang thợ mỏ - Dấu ấn Tháng Công nhân năm 2019”, tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc đã tạo dấu ấn, sức lan tỏa mạnh mẽ đến NLĐ và tác động tích cực để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ SXKD và hoạt động Công đoàn trong toàn Tập đoàn…

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các cấp Công đoàn phối hợp với chuyên môn tập trung thực hiện phong trào thi đua sản xuất và tiêu thụ than, hoàn thành kế hoạch SXKD, phấn đấu 6 tháng cuối năm 2019 đạt 100-105% các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản. Cụ thể: than nguyên khai sản xuất đến 31/10 đạt 88% KHN và cả năm đạt 105% KH. Mét lò đào đến 31/10 đạt 215.700m và cả năm đạt 100% KH; bóc đất đá đến 31/10 đạt 172.525.500 m3 và cả năm đạt 100% KH; các lĩnh vực SXKD khác đảm bảo tăng trưởng, hiệu quả. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công đoàn tham gia quản lý - Tháng 7/2019, các hoạt động chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929-2019); phấn đấu 25 mục tiêu hoạt động Công đoàn TKV năm 2019 hoàn thành 100% trở lên… Hội nghị cũng đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của UBKT và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của Công đoàn các đơn vị, đã phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, bám sát chỉ đạo của Công đoàn TKV, thực hiện kế hoạch liên tịch giữa Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn TKV thi đua sản xuất và tiêu thụ than, hoàn thành sản lượng, kế hoạch. Kết quả SXKD của các đơn vị cũng như phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019 góp phần quan trọng vào kết quả chung của toàn Tập đoàn.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, các đơn vị tiếp tục bám sát chủ đề năm 2019 “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, tăng cường chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, các chế độ phúc lợi, nâng cao đời sống cho NLĐ. Cùng với đó, phối hợp với chuyên môn thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, vận động CNVCLĐ đảm bảo ngày công, tăng năng suất, hoàn thành sản lượng; chủ động tháo gỡ các khó khăn trong sản xuất; thực hiện công tác PCMB, tăng cường đảm bảo ATVSLĐ, hạn chế thấp nhất TNLĐ và sự cố; thực hiện tốt các hoạt động “Tháng Công đoàn tham gia quản lý”, các hoạt động chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam; Hội thi ATVSV giỏi cấp Tập đoàn 2019…

Nhân dịp này, Công đoàn TKV đã trao tặng bức tranh lưu niệm cho Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả và chúc mừng đồng chí Mai Lê Thành, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy TQN, các đồng chí nguyên Trưởng các ban Tập đoàn và cán bộ Công đoàn hoàn thành nhiệm vụ, nghỉ chế độ hưu, chuyển công tác khác trong 6 tháng đầu năm 2019.

Nguồn: Vinacomin.vn


Trước diễn biến của bão số 2 (tên quốc tế MUN), Ban Chỉ huy PCTT - TKCN TKV đã có công điện yêu cầu các Tổng công ty Việt Bắc, Khoáng sản, Hóa chất mỏ, Điện lực; các Công ty CP Đồng Tả Phời, Kinh doanh than miền Bắc; các công ty con, đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

 

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 2. (Ảnh: NHCMF)

Theo đó, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN TKV yêu cầu các đơn vị theo dõi thường xuyên, chặt chẽ diễn biến của bão trên trang website Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương (http://www.nchmf.gov.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động các biện pháp ứng phó.

Đồng thời, các đơn vị triển khai ngay phương án phòng chống mưa bão của đơn vị mình, trong đó đặc biệt lưu ý việc kiểm đếm tầu thuyền, phương tiện thuỷ của đơn vị, thông báo và yêu cầu di chuyển ra khỏi vùng có bão, neo đậu chắc chắn tại nơi tránh trú bão đảm bảo an toàn. Kiểm tra, củng cố các tầng bãi thải, khai trường, đê đập chắn đất đá, hệ thống thoát nước đảm bảo an toàn, khả năng thoát nước, ngăn ngừa nguy cơ sạt lở, bồi lấp, ngập lụt khi có mưa; chủ động di chuyển các thiết bị đến vị trí an toàn, đề phòng ngập các moong khai thác lộ thiên; kiểm tra, củng cố duy trì đảm bảo an toàn các tuyến đường vận chuyển chuyên dùng. Kiểm tra bề mặt địa hình phía trên các khu vực khai thác hầm lò, san lấp các khu vực tụ thủy, sụt lún, khe nứt ngăn ngừa nguy cơ bục nước. Kiểm tra, củng cố hệ thống bơm thoát nước, hệ thống cung cấp điện, máy phát điện dự phòng đảm bảo sẵn sàng phát điện khi mất điện lưới.

Cùng với đó, các đơn vị tiến hành rà soát các vị trí, phương án bảo đảm khi có mưa lớn không để bùn đất khai trường đơn vị tràn ra xung quanh, xuống đường giao thông và nhà dân. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, thống nhất phương án, sẵn sàng di chuyển dân cư các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Tăng cường phủ bạt, củng cố đê bao bảo vệ các kho than và khoáng sản. Di chuyển người, thiết bị, tài sản lên vị trí an toàn; hạ thấp tối đa độ cao, giằng nèo chắc chắn thiết bị, kho tàng, tài sản, nhất là các thiết bị bốc rót tại cảng, các thiết vị ở vị trí có độ cao lớn.

Đối với các nhà máy điện, cần kiểm tra, bổ sung lượng than dự trữ đảm bảo đủ sử dụng trong khi có mưa bão.

Ban Chỉ huy PCTT - TKCN TKV cũng yêu cầu các đơn vị thông báo đến tất cả CBCNV trong đơn vị chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống mưa bão tại nơi sản xuất và nơi ở. Cảnh báo đến tất cả CBCNV, các phương tiện của đơn vị và nhân dân không được đi qua các đường tràn, đập tràn, đường qua suối khi mưa to; cử người canh gác tại các đường tràn, đập tràn, đường qua suối do đơn vị quản lý.

Song song đó, các đơn vị cần chuẩn bị đủ cơ số dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm cần thiết đề phòng nguy cơ vùng bị cô lập trong mưa bão. Bố trí lực lượng, phương tiện thường trực tại các vị trí xung yếu để kịp thời xử lý khi có nguy cơ xảy ra sự cố. Tổ chức trực ban 24/24h từ ca 2 ngày 3/7/2019 đến khi khắc phục xong các ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão. Giữ liên lạc thông suốt, thực hiện nghiêm túc báo cáo công tác chuẩn bị và ứng phó trước, trong và sau bão; báo cáo kịp thời các tình huống xảy ra sự cố về Ban Chỉ huy PCTT - TKCN TKV.

Nguồn: Vinacomin.vn


Là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đối với lãnh đạo Tập đoàn TKV và Tổng Công ty Đông Bắc trong buổi làm việc sáng ngày 21/6 tại Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh.

 

Trong buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Đặng Hoàng An dẫn đầu, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 (dự kiến) của toàn Tập đoàn. Theo đó, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 67.965 tỷ đồng, đạt 53% KHN và 103,5% so với cùng kỳ 2018 (trong đó, doanh thu từ than là 38.724 tỷ đồng; sản xuất, tiêu thụ khoáng sản đạt 8.358 tỷ đồng; sản xuất, bán điện đạt 7.245 tỷ đồng; còn lại là doanh thu từ sản xuất cơ khí, cung ứng VLNCN và kinh doanh khác). Thu nhập bình quân toàn Tập đoàn đạt 11,43 triệu đồng/người/tháng; năng suất lao động theo doanh thu đạt 0,68 tỷ đồng/người/tháng. Lợi nhuận đạt 1,5 ngàn tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 9,5 ngàn tỷ đồng. Dự kiến năm 2019, toàn Tập đoàn phấn đấu đạt tổng doanh thu là 128.000 tỷ và lợi nhuận đạt 3.000 tỷ đồng. Cũng trong dịp này, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã nêu một số những vướng mắc trình Bộ Công Thương xem xét, trong đó có vấn đề chấp thuận cho tất cả các nhà máy nhiệt điện sử dụng than pha trộn và điều chỉnh giảm khối lượng than sản xuất trong nước so với quyết định 474/QĐ-BCT ngày 05/03/2019.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã đánh giá, Tập đoàn TKV cùng TCT Đông Bắc là hai đơn vị giữ vai trò chủ lực trong sản xuất, kinh doanh than của đất nước, đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng Quốc gia. Bộ sẽ cùng TKV và TCT Đông Bắc tập trung tháo gỡ các khó khăn nhằm nâng cao năng suất với chi phí thấp nhất và nguồn nhân lực chất lượng nhất; chống nạn than lậu và hạn chế tiêu hao, thất thoát nguồn tài nguyên. Bên cạnh vấn đề thực hiện tốt các cam kết cho đến 6 tháng cuối năm của các doanh nghiệp thành viên cũng như vấn đề cấp giấy phép khai thác, Thứ trưởng Đặng Hoàng An cũng nhấn mạnh hai đơn vị cần lưu ý có phương án khai thác than trước mùa mưa lũ 2019.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã đến thăm và kiểm tra khu vực hầm bơm, trạm điện, sân ga công nghiệp mức -350 của mỏ than Núi Béo.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Ngô Thế Phiệt - Giám đốc Công ty CP than Núi Béo, trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu của Công ty cơ bản đều được hoàn thành. Tuy nhiên, để đảm bảo kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2019 và những năm tiếp theo, Than Núi Béo cũng đề nghị Bộ Công Thương và các ban ngành liên quan xem xét về việc gia hạn giấy phép khai thác số 1640/GP-BTNMT ngày 05/07/2017 nhằm tiếp tục khai thác khối lượng than lộ thiên còn lại để tránh lãng phí tài nguyên và đáp ứng nhu cầu về than cho nền kinh tế. Trước những khó khăn, vướng mắc đã nêu, Thứ trưởng Đặng Hoàng An khẳng định Bộ sẽ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để thúc đẩy ngành Than tiếp tục phát triển. Bằng sự vào cuộc quyết liệt hơn, kiên trì hơn, Thứ trưởng bày tỏ sự tin tưởng và mong rằng Than Núi Béo nói riêng cũng như TKV nói chung sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, chuẩn bị tốt những điều kiện sản xuất cho năm 2020 cũng như những năm tiếp theo.

Nguồn: Vinacomin.vn


Ngày 13/6, Thành viên HĐTV Tập đoàn Phạm Văn Mật và Phó TGĐ Tập đoàn Vũ Anh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan và khảo sát tại hiện trường để chuẩn bị đầu tư hệ thống băng tải vận chuyển than từ Tràng Khê (Công ty than Uông Bí) đến Kho than MB56 (Công ty than Mạo Khê). Cùng dự có các Ban ĐT, KCM, CV, MT Tập đoàn; các đơn vị: Than Mạo Khê, Than Uông Bí, Kho vận Đá Bạc, Tư vấn Đầu tư mỏ và công nghiệp, Môi trường...

 

Tại mặt bằng công nghiệp +30 Tràng Khê - Công ty than Uông Bí, lãnh đạo Tập đoàn đã nghe các đơn vị: Than Mạo Khê, Than Uông Bí, Kho vận Đá Bạc, Tư vấn Đầu tư mỏ và công nghiệp, Môi trường báo cáo về việc quy hoạch, đầu tư hệ thống băng tải vận chuyển than ngoài khu vực Mạo Khê từ khu vực MBCN +30 Tràng Khê - Công ty than Uông Bí đi MB56 Công ty than Mạo Khê thay thế cho việc vận chuyển bằng ô tô như hiện nay. Theo đó, tuyến băng tải dự kiến có chiều dài toàn tuyến 4,5 km, đảm nhận vận chuyển than nguyên khai, than sạch tại khu vực Tràng Khê theo các giai đoạn từ nay đến 2025 và từ 2025 đến 2035, khi các dự án khai thác xuống sâu tại khu vực đi vào hoạt động, dự kiến công suất vận chuyển bình quân 2 triệu tấn than/năm.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và ý kiến của các Ban chuyên môn Tập đoàn, Thành viên HĐTV Phạm Văn Mật lưu ý công tác tư vấn phải lựa chọn công suất thiết kế cho phù hợp, có khảo sát tuyến, tính toán nhu cầu vận chuyển, có các phương án để lựa chọn. Có 2 hướng tuyến: đó là phương án triển khai trên mặt bằng và phương án triển khai dưới hầm lò. Trong đó chỉ rõ, phương án dưới hầm lò ở mức -150 nối thông với mỏ Mạo Khê, hiện 2 vị trí đang cách nhau hơn 1km. Thành viên HĐTV Phạm Văn Mật cũng khẳng định nếu đi theo hướng tuyến này sẽ thuận lợi hơn, dù vậy vẫn còn than ở khu vực Đông Tràng Bạch, Tân Yên và Bắc Tân Yên không tập trung được mà phải vận chuyển tiếp bằng ô tô. Đối với hướng triển khai trên mặt bằng, sẽ khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó TGĐ Tập đoàn Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đầu tư tuyến băng tải vận chuyển than ngoài khu vực Mạo Khê, và cần triển khai sớm, dự kiến trong năm 2020 sẽ hoàn thành. Phó TGĐ Tập đoàn chỉ đạo công ty tư vấn cần có các phương án báo cáo để Tập đoàn phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị liên quan, và các Ban chuyên môn Tập đoàn cần tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu phải có phương án triển khai, thi công đảm bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư. Khi tuyến băng tải đi vào hoạt động sẽ thay thế cho vận tải than bằng ô tô, nâng cao năng lực sản xuất, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ than của khu vực, giảm chi phí, đặc biệt là công tác môi trường, nâng cao hiệu quả SXKD.

Cũng trong cùng ngày, lãnh đạo Tập đoàn đã trực tiếp khảo sát, kiểm tra thực tế tại hiện trường dự kiến đầu tư tuyến băng tải vận chuyển than từ nhà sàng mặt bằng +24 Tràng Khê của Công ty than Uông Bí đi mặt bằng +56 của Công ty than Mạo Khê - TKV.

Một số hình ảnh:

 

Nguồn: Vinacomin.vn


Những ngày qua, nắng nóng gay gắt đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Dự báo, nắng nóng sẽ còn tiếp tục xuất hiện trong suốt mùa hè năm 2019. Để chủ động ứng phó với nắng nóng gay gắt, đảm bảo sức khoẻ của người lao động và bảo vệ môi trường, Tập đoàn đã có công văn yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với thời tiết nắng nóng.

 

Trong những ngày nắng nóng, nhiều đơn vị tăng cường các loại nước uống giải nhiệt cho người lao động

Theo đó, các đơn vị bố trí sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, hạn chế bố trí người lao động làm việc ngoài trời trong những ngày nắng nóng gay gắt; trang bị đầy đủ các phương tiện chống nóng cá nhân của người lao động theo quy định; cải thiện chất lượng bữa ăn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, có khẩu vị phù hợp với thời tiết nắng nóng; đảm bảo cung cấp nhu cầu nước uống, tăng cường các loại nước uống giải nhiệt (nước thanh nhiệt, chè đỗ đen, sữa đậu nành…) cho người lao động.

Song song đó, các đơn vị cần tăng cường hệ thống thiết bị làm mát, che chắn nắng, cách nhiệt tại nơi làm việc; tăng cường giải pháp phun nước làm mát mái che công trình sản xuất, nhà làm việc, nhất là làm việc di động tại các đầu đường, bãi thải, trạm bơm lộ thiên… Tăng tần suất tưới nước, phun sương chống bụi trên các tuyến đường vận chuyển đất đá, than, khoáng sản, khu vực sàng tuyển chế biến than và khoáng sản. Ưu tiên đổ thải đất đá tại các tầng dưới thấp và các bãi thải trong trong những ngày nắng nóng để hạn chế phát tán bụi ra môi trường. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, phát dọn thực bì các diện tích đã trồng cây cải tạo phục hồi môi trường để phòng ngừa nguy cơ cháy rừng; lập các biện pháp phòng chống nguy cơ cháy rừng đảm bảo hiệu quả.

TKV cũng yêu cầu các đơn vị có moong/hồ, hố chứa nước rà soát, tổ chức cắm biển cảnh báo moong/hồ nước sâu nguy hiểm; cử người thường xuyên kiểm tra, canh gác không cho trẻ em, người lao động, người ngoài vào tắm để phòng ngừa nguy cơ đuối nước.

Sau những ngày nắng nóng kéo dài có nguy cơ xảy ra mưa lớn bất thường, các đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, củng cố các vị trí xung yếu, thực hiện các công việc phòng chống mưa bão còn lại để sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống mưa bão lớn xảy ra.

Nguồn: Vinacomin.vn


Trang 1 / 7

Bản tin Media Vinacomin

Loading Player...
Watching: Đoàn Giám sát Ủy ban KHCN và MT Quốc hội làm với Tập đoàn (02:13)
Loading...


Hoạt động Công ty

Loading Player...
Watching: Công đoàn Kho vận Đá Bạc trên 100 cán bộ công đoàn được tập huấn (01:02)
Loading...
Thư viện ảnh

Tỷ giá ngoại tệ

Giá Vàng Trong ngày

Khảo sát ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine