“Đất nước ta đang từng bước đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do đó, yêu cầu phải bảo đảm năng lượng cho sự phát triển của đất nước là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Ngành Than (trong đó Tập đoàn CN Than -Khoáng sản Việt Nam là đơn vị chủ lực) phải đáp ứng đủ than cho phát triển kinh tế - xã hội” - là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) diễn ra sáng nay (10/1).

 

Hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu đề ra

Năm 2019, TKV tăng trưởng tốt ở sản phẩm chủ lực là than, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các hộ tiêu thụ lớn, đặc biệt là cho sản xuất điện.

Cụ thể, than nguyên khai đạt 40,5 triệu tấn, đạt 101% so với kế hoạch. Than tiêu thụ 44,02 triệu tấn, bằng 105% kế hoạch. Trong đó, tiêu thụ than trong nước đạt 42,95 triệu tấn, bằng 108% thực hiện 2018. Riêng than tiêu thụ cho điện đạt 36,06 triệu tấn, tăng 6,8 triệu tấn so về số tuyệt đối và 24% về số tương đối so với thực hiện 2018.

Than nhập khẩu 6,5 triệu tấn, đạt 141% so với kế hoạch, tăng 5,7 triệu tấn so với cùng kỳ 2018.

Sản xuất alumin vượt công suất thiết kế. Cả 2 nhà máy Tân Rai, Nhân Cơ đều vượt 5% công suất thiết kế. Sản xuất đạt 1,36 triệu tấn, tiêu thụ đạt 1,39 triệu tấn, vượt kế hoạch 7%.

Sản xuất, tiêu thụ các loại khoáng sản khác đạt khá. Sản xuất điện có đóng góp tích cực trong việc đáp ứng đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng. Các lĩnh vực sản xuất khác như sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; sản xuất cơ khí… và các lĩnh vực thăm dò, khảo sát khoáng sản được bảo đảm.

Tổng doanh thu TKV đạt 131,5 ngàn tỷ đồng, tăng 9% so năm 2018. Nộp Ngân sách nhà nước 18,1 ngàn tỷ đồng, tăng 1,5 ngàn tỷ đồng so với thực hiện năm 2018. Lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so với kế hoạch…

Phó Thủ tướng nhìn nhận, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn trong năm 2019 đều vượt kế hoạch. Công tác tái cơ cấu được triển khai quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt, Chính phủ đánh giá là đơn vị thực hiện có hiệu quả nhất trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

“Tuy phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với khát vọng và nhiệt huyết, với truyền thống đoàn kết vượt mọi khó khăn, thách thức của người thợ mỏ, tập thể lãnh đạo, chuyên gia, cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước. TKV và các đơn vị thành viên đã hoàn thành rất tốt các chỉ tiêu đề ra, trong đó đạt cao nhất từ năm 2012 trở lại đây về các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng, thu nhập người lao động và nộp ngân sách Nhà nước. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tôi ghi nhận, đánh giá rất cao và biểu dương tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, chuyên gia, người lao động TKV”, Phó Thủ tướng biểu dương.

Các nhiệm vụ trọng tâm

Nhấn mạnh năm 2020 là năm bản lề với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Phó Thủ tướng giao 8 nhiệm vụ cho TKV.

Một là, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đảm bảo được kế hoạch năm 2020 đề ra được Uỷ ban Quản lý vốn; các Bộ, Ngành và Chính phủ thông qua. Đặc biệt là tập trung sản xuất đáp ứng theo nhu cầu thị trường, nhất là thị trường than; góp phần đảm bảo nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế.

Hai là, tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017-2020 tại Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Cần coi khoa học công nghệ là chìa khoá để nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả của doanh nghiệp và tăng hệ số an toàn trong quá trình lao động sản xuất.

Bốn là, quan tâm nghiên cứu, đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng tới việc nâng cao chất lượng, chú trọng đến năng suất, hiệu quả của tăng trưởng.

Năm là, chú trọng đầu tư mở rộng sản xuất; Tập trung vốn đầu tư cho các dự án mỏ hầm lò mới; cải tạo, nâng cấp các mỏ hiện có để tăng sản lượng than đảm bảo nhu cầu than cho nền kinh tế theo Quy hoạch phát triển Ngành Than Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sáu là, chú trọng chăm lo công tác tổ chức và cán bộ, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài sẵn sàng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp, đồng thời góp phần quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người lao động.

Bảy là, làm tốt công tác bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Tám là, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường mối quan hệ với các địa phương, cộng đồng dân cư, với đối tác - bạn hàng, chủ động hội nhập quốc tế.

Đối với một số kiến nghị của TKV, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và bộ, ngành, địa phương liên quan giải quyết trong thẩm quyền của mình. Những vấn đề vượt thẩm quyền, yêu cầu báo cáo để Thủ tướng Chính phủ xem xét, tạo điều kiện cho Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 và phát triển ổn định, bền vững.

Nguồn: Vinacomin.vn


Năm 2020 - Xuân Canh Tý đã bắt đầu, một năm được dự báo có nhiều điểm nhấn quan trọng. Đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, chúng ta cùng lúc thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm. Một là, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với những nội dung quan trọng gồm: Chuẩn bị văn kiện, chiến lược cho một nhiệm kỳ mới với tầm nhìn mới, phù hợp xu thế tình hình mới, song song với việc lựa chọn nhân sự cấp uỷ có bản lĩnh chính trị vững vàng, xứng tầm với nhiệm vụ và mục tiêu của Tập đoàn trong giai đoạn tới. Hai là, triển khai thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 với mục tiêu: “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, với các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tăng cao hơn so với năm 2019.

Để hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ trên, Tôi đề nghị toàn thể Cán bộ, Công nhân viên, Người lao động Tập đoàn, Lãnh đạo TKV và các đơn vị thành viên phát huy sức mạnh đoàn kết, cùng đồng tâm hiệp lực thực hiện các nội dung công việc trọng yếu sau:

(1). Nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, nêu cao truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm” và văn hóa công nhân mỏ từ Tập đoàn đến các mỗi đơn vị thành viên.

(2). Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, HĐTV, LĐĐH, cơ quan tham mưu triển khai nghiêm túc, triệt để những nghị quyết, giải pháp, biện pháp trong thực hiện nhiệm vụ, với tinh thần sáng tạo, năng động, hiệu quả cao nhất.

(3). Thường xuyên cập nhật diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Tập đoàn và mỗi đơn vị, từ đó, chủ động đề xuất xây dựng kế hoạch SXKD cụ thể, chi tiết, phù hợp từng thời điểm nhằm đảm bảo các chỉ tiêu phát triển đạt mức tốt nhất, bảo toàn và phát huy hiệu quả vốn Nhà nước.

(4). Tuyên truyền, động viên, khích lệ tinh thần cách mạng của đội ngũ công nhân mỏ, tích cực thi đua lao động sản xuất, lập thành tích cao thiết thực chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của ngành Than - Khoáng sản, như: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 75 năm ngày thành lập nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ, 180 năm khai thác tấn than đầu tiên, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ Than Quảng Ninh.

(5). Tranh thủ sự lãnh chỉ đạo và tạo điều kiện của các cấp thẩm quyền, tăng cường hợp tác với các đối tác và bạn hàng để TKV ổn định và phát triển.

(6). Đầu tư cho phát triển KHCN cùng với cải tạo môi trường làm việc cho người lao động, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động, từng bước giải quyết nhà ở lâu dài cho gia đình công nhân với cơ chế 3 Nhà - Nhà nước, TKV và Gia đình công nhân.

(7). Nêu cao tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm với quyết tâm môi trường SXKD của TKV Công khai - Minh bạch - Tuân thủ pháp luật.

Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Lãnh đạo điều hành xin chúc toàn thể Cán bộ, Công nhân viên, Người lao động Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam: Dồi dào sức khỏe, Dồi dào hạnh phúc, Tràn đầy niềm tin, Gặt hái nhiều thành công.

Kỷ luật - Đồng tâm: Sức mạnh của TKV. Năm mới - Thắng lợi mới !

LÊ MINH CHUẨN - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Nguồn: Vinacomin.vn


Ngày 10/1/2020, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Năm 2019 là năm khởi sắc toàn diện của TKV trên tất cả các lĩnh vực, ghi dấu ấn đậm nét trên hành trình 25 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn.

 

Với các giải pháp đồng bộ, sự chỉ đạo quyết liệt linh hoạt của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, nỗ lực, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của tất cả người lao động, công nhân cán bộ toàn Tập đoàn, TKV đã “Vượt khó - Bứt phá - Về đích - và Hoàn thành ngoạn mục” tất cả các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2019. TKV đã tận dụng các điều kiện thuận lợi về thị trường, thực hiện thành công chủ trương “Chuyển đổi thành công mô hình từ sản xuất than sang mô hình sản xuất gắn với thương mại than”.

Mặc dù trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế Thế giới và trong nước, biến động của thị trường năng lượng quốc tế, nhu cầu than cho phát triển kinh tế trong nước tăng đột biến; điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu và đi xa hơn, chi phí sản xuất ngày càng lớn...; song TKV đã chủ động điều hành đẩy cao nhịp độ sản xuất kinh doanh, phù hợp diễn biến thị trường và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả năm. Đặc biệt, sản phẩm chủ lực là than tăng trưởng rất ấn tượng, đạt 40,5 triệu tấn.

TKV đã huy động gia tăng tối đa sản lượng than, với ý thức trách nhiệm trong việc cung ứng than cho nền kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

​Cùng với sản xuất, TKV triển khai mô hình vừa sản xuất vừa kinh doanh than, nhập khẩu 6,5 triệu tấn than để pha trộn, chế biến; cung cấp được hơn 9 triệu tấn than cho sản xuất điện. Tổng sản lượng than tiêu thụ đạt 44 triệu tấn, trong đó, tiêu thụ than trong nước đạt 42,95 triệu tấn, tăng 8% thực hiện 2018. Riêng than cung cấp cho điện đạt 36,06 triệu tấn, tăng 6,8 triệu tấn so với thực hiện 2018. Sản xuất alumin vượt công suất thiết kế, sản lượng điện thương phẩm của TKV cũng đạt cao.

Theo đó, doanh thu toàn Tập đoàn năm 2019 đạt 131,5 ngàn tỷ đồng, tăng 9% so năm 2018. Nộp ngân sách nhà nước 18.100 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng so với thực hiện năm 2018. Lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so với kế hoạch.

Những con số ấn tượng về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước… cho thấy sự khởi sắc trong hoạt động SXKD của Tập đoàn, các đơn vị trên tất cả các khối lĩnh vực sản xuất. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, TKV là đơn vị đạt tăng trưởng cao nhất trong khối ngành công nghiệp khai khoáng của Việt Nam với chỉ số tăng trưởng trên 14%.

Trong năm 2019, TKV tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới quản trị doanh nghiệp, lao động tiền lương, chăm lo phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện cơ chế quản trị tài chính doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ vào tất các lĩnh vực sản xuất và công tác điều hành, quản lý nhằm cải thiện điều kiện làm việc, tăng thu nhập cho thợ mỏ, giảm giá thành và nâng cao năng suất...

Tuy nhiên, TKV vẫn còn đứng trước những thách thức rất lớn. Nhu cầu thị trường tiêu thụ than, khoáng sản trong nước tiếp tục tăng cao, trong khi đó, năng lực sản xuất than của các mỏ hiện nay đã đến giới hạn; điều kiện khai thác mỏ, nhất là than ngày càng khó khăn hơn do tài nguyên xuống sâu hơn; chất lượng than trong nước chưa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà máy nhiệt điện sử dụng công nghệ mới…

Năm 2020, nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao cho TKV rất nặng nề nhưng cũng đầy vinh dự, cơ hội và thách thức đan xen nhau. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tập thể lãnh đạo TKV tập trung triển khai có hiệu quả toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, bảo đảm kế hoạch năm 2020 đề ra được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; các Bộ, Ngành và Chính phủ thông qua.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017-2020 tại Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, để nâng cao hiệu quả hoạt động của tập đoàn. Quan tâm nghiên cứu, đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng tới việc nâng cao chất lượng, chú trọng đến năng suất, hiệu quả của tăng trưởng.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh áp dụng khoa học - công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của tập đoàn, coi khoa học - công nghệ là chìa khóa để nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả của doanh nghiệp và tăng hệ số an toàn trong quá trình lao động sản xuất.

Chú trọng đầu tư mở rộng sản xuất; tập trung vốn đầu tư cho các dự án mỏ hầm lò mới; cải tạo, nâng cấp các mỏ hiện có để tăng sản lượng than bảo đảm nhu cầu than cho nền kinh tế theo Quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam đã được Thủ tướng phê duyệt...

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng Giám đốc Tập đoàn đã trao Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2019.

Hội nghị cũng đã chúc mừng các đồng chí lãnh đạo đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ được nghỉ chế độ trong 6 tháng cuối năm 2019 và tháng 1/2020.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã phát động thi đua năm 2020.

Nguồn: Vinacomin.vn


Sáng ngày 7/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn TKV tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Hải - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Theo đó, trong năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn bộ - Toàn diện - Toàn thể” trên tất cả các lĩnh vực đến toàn thể CBCNV-LĐ cùng nỗ lực tham gia trong lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về SXKD và công tác xây dựng đảng đã đề ra trong Nghị quyết số 40-NQ/ĐU của Đảng uỷ Tập đoàn.

Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2019 như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân của người lao động đều tăng trưởng cao hơn so với thực hiện năm 2018. Tập đoàn đã thực hiện thành công việc chuyển mô hình “Từ sản xuất than sang vừa sản xuất vừa kinh doanh than”, đáp ứng đủ than cho các hộ tiêu dùng mà TKV đã ký cam kết. Tốc độ tăng trưởng của Tập đoàn đạt cao nhất trong ngành công nghiệp của Việt Nam (tăng trưởng khoảng 15%); tiền lương tăng 9,1% so với thực hiện năm 2018; năng suất lao động tính theo giá trị tăng 13,3%, tính theo sản lượng than tiêu thụ quy đổi tăng 12,3% so với năm 2018, cao hơn chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II đã đề ra. Đảng ủy Tập đoàn đã thực hiện tốt công tác tổ chức và cán bộ, chuyển đổi thành công 12 tổ chức cơ sở đảng các đơn vị của TKV từ trực thuộc Đảng uỷ Khối Công nghiệp Hà Nội về trực thuộc Đảng uỷ TKV. Công tác quản lý cán bộ, thực hiện quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn và các đơn vị đảm bảo nguyên tắc, quy định; đồng thời thực hiện tốt việc chuẩn bị nội dung phục vụ các đoàn kiểm tra giám sát cấp trên tại TKV, tạo được sự đoàn kết, đồng thuận trong nội bộ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Đảng và Nhà nước giao.

Bước sang thực hiện nhiệm vụ năm 2020 - năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và Tập đoàn TKV,  bên cạnh những thuận lợi về nhu cầu than cho nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do điều kiện khai thác mỏ ngày càng xuống sâu và xa hơn, các loại thuế phí còn cao; nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển lớn; hạ tầng phục vụ chế biến, kinh doanh than nhập khẩu chưa đồng bộ; công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quản lý ranh giới mỏ, quản lý khai thác, chế biến, kinh doanh than cũng tiềm ẩn nhiều thách thức…

Từ tình hình thực tế đó, để cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng uỷ Tập đoàn đề ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 với mục tiêu chung là “An toàn - Đổi mới - Phát triển” và nhiệm vụ trọng tâm là “Hoàn thiện mô hình Sản xuất - Kinh doanh than”. Trong đó, tập trung hoàn thiện mô hình vừa sản xuất than, vừa kinh doanh than. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu, trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật, đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giản lao động. Kiểm soát chặt chẽ chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của Tập đoàn trong các lĩnh vực; đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường, an ninh trật tự, an sinh xã hội. Khai thác tối đa các chuỗi giá trị gia tăng cho Tập đoàn, từng bước nâng cao giá trị doanh nghiệp của các đơn vị thành viên. Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động; phấn đấu mức tăng trưởng cao hơn năm 2019 và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác tuyên truyền, phát huy giá trị văn hoá cốt lõi về truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của đội ngũ công nhân mỏ; tăng cường xây dựng đảng, kiện toàn tổ chức, cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong TKV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đánh giá cao và ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được cũng như sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Tập đoàn TKV trong công tác xây dựng Đảng và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2019. Bước sang thực hiện nhiệm vụ của năm 2020, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn quan tâm thực hiện tốt một số nội dung chính như: Làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong TKV tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đảm bảo triển khai đúng quy trình, chất lượng, tiến độ, trong đó tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của các cấp ủy từ công tác chuẩn bị nội dung văn kiện đến phương án nhân sự, công tác tuyên truyền và thảo luận xây dựng các chủ trương, định hướng, giải pháp cần thực hiện cho nhiệm kỳ mới; trong công tác xây dựng Đảng, cần đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ; củng cố kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; Đảng ủy Tập đoàn tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ SXKD, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra.

Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã phát biểu cảm ơn và ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ Tập đoàn TKV sẽ nỗ lực tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020 với các chỉ tiêu cao hơn, tốt hơn năm 2019; đồng thời tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp với nội dung trọng tâm là xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, công tác nhân sự của Đảng bộ Tập đoàn TKV và các đơn vị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí tin tưởng rằng, với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, dưới sự ủng hộ, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn TKV sẽ lãnh chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Tập đoàn thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận của Ban Dân vận Trung ương cho 4 đồng chí thuộc Đảng bộ Tập đoàn TKV. Đồng thời, nhân dịp này, Đảng ủy Tập đoàn đã khen thưởng 7 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và chia tay các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nghỉ chế độ 6 tháng cuối năm 2019.

Nguồn: Vinacomin.vn

 


Sáng ngày 03/01, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 

Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành: Hà Nội, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên… Về phía Tập đoàn có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc; Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh; Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV; các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo điều hành; Kiểm soát viên Nhà nước; lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đoàn Than Quảng Ninh; lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tập đoàn; lãnh đạo và các Ban của Công đoàn TKV; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn và cán bộ đoàn chuyên trách của các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn TKV… cùng 100 đoàn viên công đoàn tiêu biểu xuất sắc.

Báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2019, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân nhấn mạnh, với chủ đề hoạt động “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đã có những đổi mới, bám sát tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, tạo phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 25 năm ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Công đoàn TKV đã tiếp tục phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, để lại nhiều dấu ấn trong việc tổ chức phong trào công nhân viên chức lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt mục tiêu đặt ra: đồng hành cùng doanh nghiệp, là chỗ dựa vững chắc cho công nhân và người lao động, góp phần xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.

Tình hình tư tưởng, thu nhập của người lao động trong Tập đoàn cơ bản ổn định. Đặc biệt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và các chế độ phúc lợi cho người lao động nhân các ngày lễ, tết đã được công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn và các đoàn thể trong hệ thống chính trị thực hiện tốt, chu đáo, hiệu quả.

Một số kết quả nổi bật của Công đoàn TKV trong năm 2019 như: Tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn với việc triển khai 1.500 các hạng mục, công trình, sản phẩm công đoàn có tổng giá trị 786,098 tỷ đồng; đã xây sửa 135 nhà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn”; tuyên dương 90 tập thể, cá nhân tiêu biểu, khen thưởng 700 cá nhân và 34 công đoàn cơ sở xuất sắc trong chương trình “Vinh quang thợ mỏ - Dấu ấn Tháng công nhân 2019”; tổ chức thành công Ngày truyền thống thợ mỏ năm 2019 tại 05 khu vực Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí - Đông Triều, Hà Nội - Miền Bắc và Tây Nguyên - Miền Nam với 63 đơn vị và 973 vận động viên tham gia; trực tiếp đến tặng quà cho 122 tổ, đội, công trường, phân xưởng; thăm, tặng quà hỗ trợ 110 gia đình người lao động thuộc diện chính sách, khó khăn...

Bước sang năm 2020, với chủ đề hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra là “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, Công đoàn TKV tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tuyên truyền, động viên người lao động đoàn kết, vượt khó, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn đề ra, với phương châm hành động "Đổi mới - Thiết thực - Hiệu quả" vì lợi ích của người lao động, vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Theo đó, Công đoàn TKV tập trung vào một số giải pháp chính: Nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo quyền, lợi ích của người lao động; tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; tập trung tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên và người lao động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc mừng những thành tích mà Công đoàn TKV và người lao động toàn Tập đoàn đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí mong rằng, bước sang năm 2020, Công đoàn TKV sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức hoạt động để phong trào công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển vững mạnh.

Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cũng phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động phong trào công nhân viên chức lao động của Công đoàn TKV năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và Tập đoàn TKV. Vì vậy tổ chức Công đoàn TKV cùng với chuyên môn cần phối hợp tốt để phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi trong công nhân viên chức lao động toàn Tập đoàn, khơi dậy và phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của giai cấp công nhân vùng Mỏ để nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ SXKD năm 2020. Đặc biệt, tới đây, Công đoàn TKV và các công đoàn cơ sở cùng với chuyên môn cần tập trung chăm lo cho người lao động toàn Tập đoàn đón Tết Nguyên đán vui, đủ đầy, ấm áp hơn năm 2019.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã trao 5 Cờ thi đua xuất sắc và 3 Cờ thi đua chuyên đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tổ chức công đoàn cơ sở; trao Bằng khen cho 6 đồng chí lãnh đạo Tập đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Nhân dịp này, Công đoàn TKV cũng trao 12 Cờ thi đua cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 15 Cờ chuyên đề cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua chăm lo đời sống người lao động; 7 Cờ chuyên đề cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua văn hóa thể thao; 6 Cờ chuyên đề cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; 4 Cờ chuyên đề cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà; đồng thời trao biểu trưng vinh danh cho 10 đơn vị đạt danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2019.

Một số hình ảnh:

 

Nguồn: Vinacomin.vn


Sáng ngày 2/1/2020, Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 1/2020 của TKV đã diễn ra tại 7 điểm cầu. Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV và đồng chí Đặng Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn đồng chủ trì Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Chuẩn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên lao động toàn Tập đoàn đã cùng đoàn kết, phát huy cao độ tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” hoàn thành tốt và vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cũng như nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2020, Tập đoàn sẽ tập trung vào hai nhiệm vụ quan trọng: triển khai thực hiện SXKD năm 2020 và song song với đó là chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp. Do đó, đồng chí Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV nhấn mạnh: Tập đoàn sẽ tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, nâng cao truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, văn hoá công nhân mỏ triển khai từ Công ty mẹ - Tập đoàn đến các đơn vị thành viên. Thứ hai, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, HĐTV, lãnh đạo điều hành, cần tập trung triển khai nghiêm túc, triệt để những nghị quyết, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ với tinh thần sáng tạo, năng động và hiệu quả cao nhất. Thứ ba, thường xuyên cập nhật tình hình thị trường và thực tế của mỗi đơn vị, cần đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu phát triển đạt ở mức độ cao nhất trên tinh thần bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại TKV. Thứ tư, tuyên truyền, động viên, nêu cao tinh thần cách mạng của giai cấp công nhân mỏ, thi đua lao động sản xuất nhân các sự kiện lớn: 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 180 năm khai thác tấn than đầu tiên ở Việt Nam… Thứ năm, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp có thẩm quyền và sự ủng hộ của các đối tác, bạn hàng. Thứ sáu, đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ cùng với cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, đời sống người lao động, từng bước giải quyết nhà ở lâu dài cho gia đình công nhân. Thứ bảy, nêu cao tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm với quyết tâm tạo ra một môi trường SXKD trong TKV minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Năm 2020 còn không ít thách thức nhưng cũng sẽ mở ra nhiều triển vọng mới, bởi vậy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chỉ đạo, các đơn vị tập trung bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đồng chí Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV đã nêu ở trên, từ đó quyết liệt triển khai ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2020 với tinh thần cao nhất, quyết tâm cao nhất và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nguồn: Vinacomin.vn


Đội ngũ thợ mỏ TKV chung sức, chung lòng, chung một ý chí, phát huy sức mạnh truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2019, từ đầu quý IV-2019, TKV đã phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm sản xuất 10 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 12 triệu tấn than các loại, chuẩn bị tốt điện sản xuất cho năm 2020.  Với khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp cùng tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo của cán bộ, công nhân, người lao động toàn Tập đoàn, TKV cán đích sớm các mục tiêu năm 2019.

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải kiểm tra sản xuất tại vùng than Uông Bí.

Là một trong những mỏ có chất lượng than tốt nhất vùng Uông Bí, năm 2019, Tập đoàn giao chỉ tiêu cho Công ty CP than Vàng Danh khai thác 3,3 triệu tấn than nguyên khai (tăng 400.000 tấn so với năm 2018). Đây là một chỉ tiêu rất cao đối với đơn vị. Kết thúc chín tháng, Công ty đã hoàn thành 83% kế hoạch năm. Tuy nhiên, từ cuối quý III, đầu quý IV, điều kiện sản xuất của Công ty gặp nhiều khó khăn do đi vào vùng địa chất phức tạp nên sản lượng chưa như mong muốn. Chính vì thế, ngay từ đầu tháng 10, Công ty than Vàng Danh đã tích cực hưởng ứng và triển khai sâu rộng chiến dịch thi đua 90 ngày đêm tăng tốc sản xuất và tiêu thụ than do Tập đoàn phát động.

Với phương châm “chủ động - sáng tạo - quyết liệt”, Công ty tập trung đầu tư công nghệ, kỹ thuật khai thác phù hợp với điều kiện địa chất của mỏ, áp dụng thành công lò chợ cơ giới hóa đồng bộ và giàn mềm ZRY đạt sản lượng cao.

Ông Trịnh Văn An, Phó Giám đốc Công ty CP than Vàng Danh, cho biết bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ về vật tư cho sản xuất, Công ty động viên cán bộ nhân viên đơn vị tích cực tham gia sản xuất, tăng ngày công, tăng năng suất lao động. Công ty đặt mục tiêu hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng mà Tập đoàn giao. Thực tế, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm Tập đoàn phát động, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đều đạt 105% kế hoạch đã đề ra.

So với các đơn vị khai thác than hầm lò của TKV, năm nay Công ty than Mạo Khê có nhiều khó khăn hơn do đang ở giai đoạn cuối của dự án khai thác 1,6 triệu tấn/năm. Vì thế, diện sản xuất bị phân tán, xa trung tâm, điều kiện địa chất thường xuyên biến động khiến chi phí tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động.

Với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, tự chủ, sáng tạo, đội ngũ cán bộ công nhân khối sản xuất đã có nhiều sáng kiến, ý tưởng thiết thực áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả và lợi ích cho đơn vị. Theo ông Phạm Văn Khôi - Phó giám đốc Công ty than Mạo Khê, trong chiến dịch thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch năm, ban lãnh đạo Công ty than Mạo Khê đã tập trung cải tiến công tác quản lý, chỉ đạo quyết liệt việc tận thu tối đa nguồn than thuộc dự án khai thác 1,6 triệu tấn/năm.

Bên cạnh đó, Công ty còn tích cực chuyển đổi áp dụng công nghệ mới phù hợp với điều kiện địa chất của từng vỉa, đầu tư nâng cấp hệ thống sàng tuyển, chế biến than nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng than cung cấp, chăm lo chu đáo điều kiện làm việc cũng như đời sống sinh hoạt cho người lao động.

Tính đến nay đã có nhiều đơn vị trong Tập đoàn cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Một lần nữa đội ngũ thợ mỏ TKV lại chung sức, chung lòng, chung một ý chí, phát huy sức mạnh truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, tạo nên những bứt phá mạnh mẽ để vượt qua khó khăn, vượt lên chính mình, giành thêm những thắng lợi mới.


Theo plo.vn


Bằng việc chủ động điều hành giữa sản xuất và tiêu thụ trên cơ sở bám sát nhu cầu thị trường, kết quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) năm 2019 hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

 

Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn kiểm tra sản xuất tại mỏ than Núi Béo. Ảnh: VGP.

Sản lượng cao nhất từ 5 năm trở lại

Báo cáo của TKV cho biết, với nhịp độ sản xuất cao được TKV đẩy lên ngay từ những ngày đầu năm và duy trì liên tục trong cả năm 2019, sản lượng than sản xuất của TKV đạt 40,5 triệu tấn.

Đây là sản lượng than cao nhất Tập đoàn đạt được kể từ năm 2014 đến nay.

Năm 2019 cũng là năm đầu tiên TKV thực hiện chuyển đổi mô hình từ sản xuất sang mô hình vừa sản xuất, vừa kinh doanh than theo Nghị quyết số 40/NQ-ĐU của Tập đoàn. Ngay trong năm đầu tiên chuyển đổi, các đơn vị đã nhanh chóng bắt nhịp. Tập đoàn và các đơn vị đã tăng cường nhập khẩu than (6,5 triệu tấn) và đẩy mạnh chế biến, tối ưu hóa phương án pha trộn các loại than sản xuất trong nước với than nhập khẩu ra nhiều chủng loại than theo yêu cầu của khách hàng.

Kết thúc năm 2019, sản lượng than tiêu thụ của TKV đạt trên 44 triệu tấn, cao nhất tính từ 2014 đến nay.

TKV cũng đã hoàn thành đàm phán và ký hợp đồng dài hạn với các nhà máy điện của Tập đoàn EVN, PVN về cung cấp than, làm cơ sở để Tập đoàn chủ động trong công tác đầu tư phát triển sản xuất.

Bên cạnh sản xuất than, sản xuất Alumin quy đổi đạt 1,36 triệu tấn, vượt 5% công suất thiết kế. Sản xuất điện đạt 9,8 tỷ kWh, cao nhất kể từ khi TKV thành lập Tổng công ty Điện lực TKV.

Tốc độ tăng trưởng bình quân của Tập đoàn trong năm 2019 đạt 14-15%.

 

Nộp ngân sách Nhà nước hơn 18.400 tỷ đồng

Doanh thu TKV năm 2019 ước đạt trên 130.000 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 18.400 tỷ đồng, tăng 4.000 tỷ đồng so với năm 2018.

Năng suất lao động cũng tăng bình quân 7,6% so với thực hiện năm 2018. Trong đó, đáng chú ý năng suất lao động khối sản xuất than đạt 714 tấn/người-năm, tăng 60% so với năm 2016. Năng suất lao động tính theo giá trị (doanh thu) đạt 1,27 tỷ đồng/người-năm. Các chỉ số tài chính của TKV đều được cải thiện theo hướng tốt hơn so với cùng kỳ năm 2018.

Theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước, công tác quản lý tài chính, hoạch toán kinh doanh của TKV tuân thủ đúng chính sách chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước, hoạt động SXKD có lãi, bảo toàn và phát triển được vốn Nhà nước.

Thu nhập bình quân của người lao động TKV tăng 6-7% so với thực hiện năm 2018, đạt trên 11,82 triệu đồng/người-tháng.

Riêng với công nhân hầm lò thu nhập ngày công bình quân đạt 1 triệu/ngày. Số thợ mỏ có mức thu nhập trên 300 triệu đồng/năm ngày một đông đảo và đã bắt đầu có nhiều thợ mỏ có mức thu nhập trên 400 triệu đồng/năm. Đây chính là những yếu tố để công tác tuyển sinh thợ lò của Tập đoàn trong năm 2019 đạt 4.800 học sinh, vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong bối cảnh cạnh tranh về lao động ngày càng gay gắt.  

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cho biết, năm mới sắp đến, Tập đoàn tập trung chăm lo cho cán bộ, công nhân đón Tết Canh Tý đủ đầy, ý nghĩa. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động với những chế độ, chính sách ngày càng tốt hơn; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Lãnh đạo điều hành và Công đoàn TKV để nỗ lực “xây dựng TKV trở thành một gia đình lớn, hạnh phúc”.


Theo baochinhphu.vn


Sáng nay (26/12), tại Quảng Ninh, Tập đoàn tổ chức triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh và ký hợp đồng thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2020.

 

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo HĐTV, Đảng ủy, Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn, Kiểm soát viên nhà nước tại Tập đoàn, Công đoàn TKV, Đảng ủy TQN, Đoàn TQN, các Ban chuyên môn Tập đoàn…, lãnh đạo các Tổng Công ty, Công ty, đơn vị trực thuộc Tập đoàn. Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì hội nghị.

 

Tại hội nghị, Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Hoàng Trung đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch PHKD năm 2019. Theo đó, Tập đoàn đã đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng than đáp ứng nhu cầu than tăng cao, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 đều đạt và vượt mức kế hoạch; doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 132.000 tỷ đồng, đạt 103% KHN, bằng 105% so với cùng kỳ 2018; lợi nhuận dự kiến trên 4000 tỷ đồng, đạt 133% KHN; nộp ngân sách nhà nước 18,4 nghìn tỷ đồng, bằng 107% KHN và bằng 110% so với cùng kỳ; tiền lương bình quân toàn Tập đoàn 12,4 triệu đồng/người-tháng, tăng 9,1% so với thực hiện năm 2018 (trong đó sản xuất than 13,4 triệu đồng/người-tháng, tăng 10,2% so với năm 2018); sản lượng than nguyên khai đạt 40,5 triệu tấn, bằng 101,3% KHN, tăng 9% so với thực hiện năm 2018; nhập khẩu than 6,5 triệu tấn, đạt 141% KH đầu năm; than tiêu thụ 45 triệu tấn, bằng 107% KHN và bằng 108% so với cùng kỳ…; các lĩnh vực sản xuất khác như alumina, điện, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí… sản xuất ổn định và tăng trưởng so với kế hoạch và cùng kỳ 2018…

Triển khai kế hoạch PHKD năm 2020, TKV đề ra mục tiêu chung là “An toàn - Đổi mới - Phát triển”. Các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 138.000 tỷ đồng, trong đó: sản xuất than 80.643 tỷ đồng; lợi nhuận 3.500 tỷ đồng; tiền lương bình quân chung toàn Tập đoàn 12,7 triệu đồng/người-tháng, tăng 2,5% so với 2019; than tiêu thụ 49 triệu tấn; than nguyên khai sản xuất 40,5 triệu tấn; than nhập khẩu dự kiến 10,2 triệu tấn; sản xuất alumin 1.300 ngàn tấn; sản xuất điện 9,8 tỷ kWh; sản xuất VLNCN 68.500 tấn… Tập đoàn triển khai các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch PHKD đối với từng lĩnh vực sản xuất để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, phát triển sản xuất, đảm bảo tiền lương, đời sống của người lao động…

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn ghi nhận, đánh giá cao công tác điều hành từ Tập đoàn đến các đơn vị, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công nhân, người lao động toàn Tập đoàn, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 hoàn thành vượt mức và tăng trưởng, đời sống của CNVCLĐ được nâng lên. Đồng thời, lưu ý các đơn vị cần khắc phục những tồn tại trong công tác đầu tư, cổ phần hóa, quản trị doanh nghiệp, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và bộ máy lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả SXKD, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp…

Về nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, cần thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chính là thực hiện kế hoạch SXKD và tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chú trọng xây dựng kế hoạch dài hạn 5 năm 2020-2025 và công tác nhân sự, lựa chọn cán bộ có trình độ năng lực, có tâm, có tầm chiến lược. Trong điều kiện nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu năng lượng lớn, yêu cầu nâng cao hiệu quả SXKD, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước và siết chặt quản lý tài chính tín dụng, một số luật mới có hiệu lực… là thời cơ nhưng cũng là thách thức, đòi hỏi Tập đoàn và các đơn vị tiếp tục nâng cao quản trị doanh nghiệp, tài nguyên, tài chính, nhân lực, đầu tư phát triển sản xuất, đầu tư công nghệ, cơ giới hóa sản xuất phù hợp để tăng năng suất, giảm giá thành, giảm lao động trực tiếp, cải thiện môi trường làm việc; đổi mới về chất lượng lao động, đào tạo cán bộ quản lý cấp công trường, phân xưởng; thực hiện nhất thể hóa cần phát huy dân chủ và tăng cường kiểm tra giám sát; tiếp tục chăm lo đời sống, giải quyết nhà ở cho  người lao động và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội…

Kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, kết quả SXKD của Tập đoàn năm 2019 tăng trưởng 14-15%, đạt cao nhất trong ngành công nghiệp Việt Nam. Tổng Giám đốc cũng đánh giá 10 thành tựu nổi bật của TKV trong năm 2019, như: Thành công trong mô hình vừa sản xuất vừa kinh doanh than; Sản xuất kinh doanh tăng trưởng ở mức cao, nhiều chỉ tiêu đạt kỷ lục từ 2014 đến nay như than nguyên khai, than tiêu thụ, sản xuất alumina, điện…; Thu nhập bình quân của thợ lò tăng cao, đạt 1 triệu đồng/công, về trước chỉ tiêu Nghị quyết hội nghị giữa nhiệm kỳ Đảng bộ Tập đoàn đề ra; Phát hành thành công 2000 tỷ đồng trái phiếu; Hoàn thành giai đoạn 1 Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai, thay thế cho Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng chấm dứt hoạt động từ 1/1/2019; Tiếp nhận 12 tổ chức cơ sở Đảng từ Đảng bộ Khối DN Hà Nội về Đảng bộ Tập đoàn…

Về nhiệm vụ 2020, Tổng Giám đốc Tập đoàn yêu cầu thực hiện tốt 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là phát huy và hoàn thiện các cơ chế chính sách theo mô hình vừa sản xuất vừa kinh doanh than, cơ chế chính sách nhằm nâng cao chuỗi giá trị gia tăng toàn Tập đoàn từ tư vấn, sản xuất, dịch vụ, tăng nguồn lực tài chính cho các đơn vị, nhất là công ty cổ phần, cải tiến tiền lương cho viên chức quản lý, điều hành ở các đơn vị. Đồng thời, thúc đầy đầu tư phát triển sản xuất; đẩy mạnh công tác thoái vốn, công tác tái cơ cấu; tiếp tục hoàn thiện các giải pháp để tăng năng suất lao động, giảm lao động sống bằng ứng dụng KHCN, cơ giới hóa, tự động hóa…

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã ký hợp đồng PHKD với Giám đốc đại diện các đơn vị; Giám đốc các đơn vị ký hợp đồng khai thác, hợp đồng sử dụng sản phẩm của nhau năm 2019.

Nguồn: Vinacomin.vn


Ngày 24/12/2019, tại Quảng Ninh, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã ký kết thoả thuận hợp tác triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và cung cấp sản phẩm phục vụ Tết Thợ mỏ năm 2020.

 

Tham dự buổi ký kết có đồng chí Lê Thanh Xuân, Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV; các đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn TKV; các Ban chuyên đề Công đoàn TKV; Chủ tịch, Phó Chủ tịch một số Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn TKV tại Quảng Ninh và đại diện các đơn vị cung cấp sản phẩm.

Thực hiện Chương trình “Nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, Công đoàn TKV đã lựa chọn, ký kết thỏa thuận với các đối tác nhằm mang đến cho đoàn viên công đoàn nhiều sản phẩm, dịch vụ thiết yếu phục vụ cho tiêu dùng hàng ngày; cung ứng dịch vụ mua hàng giảm giá, phù hợp với nhu cầu, thu nhập của đoàn viên công đoàn, người lao động. Theo thỏa thuận, các đơn vị, doanh nghiệp cam kết bán hàng, dịch vụ cho đoàn viên, người lao động với mức giá giảm từ 5- 40%.

Phát biểu tại chương trình ký kết, đồng chí Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV đã thông tin đến các nhà cung cấp sản phẩm những nội dung Tập đoàn đã thực hiện trong công tác chăm lo đời sống người lao động trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong việc cung cấp thực phẩm phục vụ bữa ăn cho công nhân cũng như nhu yếu phẩm phục vụ người lao động. Trước mắt, đề nghị các nhà cung cấp phối hợp cùng Công đoàn TKV tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã được thống nhất ký kết với tiêu chí sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh, ưu đãi. Về lâu dài, hai bên tiếp tục tìm hiểu và quan tâm để thợ mỏ được hưởng những sản phẩm sạch theo tiêu chuẩn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đại diện các đơn vị cung cấp sản phẩm Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Húc Động (Bình Liêu), Hợp tác xã Nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong, Công ty Hóa chất mỏ Quảng Ninh đã giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp sạch, xà phòng… và mong muốn được phối hợp cùng Công đoàn TKV mang đến các sản phẩm nông nghiệp sạch, nhu yếu phẩm thiết yếu đến CNLĐ ngành Than.

Tại buổi ký kết, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân đã cùng 06 đơn vị, doanh nghiệp ký kết Chương trình hợp tác, bao gồm: Công ty Hóa chất mỏ Quảng Ninh; Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Húc Động, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh;  Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong, Đông Triều, Quảng Ninh; Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại tổng hợp Thanh Thuỷ, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh; Công ty CP Bột giặt LIX, Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh; Cửa hàng điện tử Lý Vui, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Nguồn: Vinacomin.vn


Sáng ngày 17/12, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác cơ khí giai đoạn 2015-2019, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

 

Dự hội nghị có đại biểu đại diện Bộ Công Thương, Hiệp hội Cơ khí Việt Nam, Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí và đời sống. Lãnh đạo TKV có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn; Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV; Vũ Anh Tuấn, Phó TGĐ, Bí thư Đảng ủy TQN; các đồng chí Thành viên HĐTV Tập đoàn, các Phó TGĐ; Bí thư Đoàn TQN; các Ban chuyên môn Tập đoàn…; các Tổng Công ty/Công ty, các đơn vị trực thuộc và các công ty liên kết với Tập đoàn có Tổng Giám đốc/Giám đốc, Viện trưởng, Trưởng các phòng liên quan…

Theo báo cáo của Ban Cơ điện - Vận tải, được sự quan tâm chỉ đạo, định hướng của Tập đoàn, sự phối hợp của các đơn vị trong TKV và sự nỗ lực của các đơn vị Cơ khí TKV, trong giai đoạn 2015-2019, kết quả đạt được của Khối cơ khí TKV là rất đáng ghi nhận. Thực hiện “Chiến lược và quy hoạch phát triển Cơ khí ngành Than giai đoạn 2003 - 2010, có xét triển vọng đến năm 2020” và mục tiêu “Hiện đại hóa cơ khí sửa chữa, đẩy mạnh phát triển cơ khí chế tạo”, bên cạnh việc đầu tư thiết bị, nâng cao chất lượng nhân lực để phục vụ công tác sửa chữa trung đại tu các thiết bị chuyên ngành trong sản xuất than - khoáng sản, các đơn vị Cơ khí TKV chú trọng đổi mới công nghệ, đầu tư thiết bị để tăng năng lực cơ khí chế tạo, từng bước làm chủ về thiết kế, công nghệ để chế tạo các thiết bị, phụ tùng thay thế nhập khẩu. Cùng với đó, các đơn vị Cơ khí TKV đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu KHCN, tích cực phối hợp với các Viện nghiên cứu để hợp tác chế tạo các sản phẩm mới, đáp ứng cho sản xuất của TKV, nhất là cho sản xuất than hầm lò.

Năng lực sản xuất của Cơ khí TKV tiếp tục có sự gia tăng nhiều về năng lực chế tạo sản phẩm. Hiện nay, năng lực sản xuất của khối Cơ khí TKV quy đổi tương ứng là 235.000 tấn thiết bị, phụ tùng chế tạo/năm và 105.000 tấn SP sửa chữa thiết bị/năm. Các sản phẩm cơ khí tiêu biểu như: Chế tạo và lắp ráp các thiết bị: Máy xúc EKG-10 có dung tích gầu đến 10m3; Máy đào lò liên hợp Com-bai AM-50Z; Ô tô tải có trọng tải đến 35 tấn; Máy xúc thủy lực phòng nổ trong hầm lò có dung tích gầu từ 0,15 đến 0,6 m3; Đầu tàu điện sử dụng ắc quy phòng nổ dùng trong hầm lò có lực kéo đến 120 kN. Chế tạo các loại giàn chống tự hành, giá khung di động trong lò chợ cơ giới hóa đồng bộ; các loại cột chống, xy lanh thủy lực phục vụ khai thác than hầm lò có đường kính đến 200mm... Trong giai đoạn 2015-2019, doanh thu sản xuất của các đơn vị cơ khí có sự tăng trưởng khá tốt so với giai đoạn trước. Cụ thể, doanh thu bình quân chung hàng năm của Cơ khí TKV 5 năm gần đây đạt 4.250 tỷ đồng, tăng 23,8 % so với doanh thu bình quân hàng năm giai đoạn 2010-2014...

Giai đoạn 2020-2025, Cơ khí TKV đặt mục tiêu phát triển “An toàn - Bền vững - Hiệu quả" và gắn với quy hoạch phát triển của TKV, đảm bảo năng lực sản xuất để đáp ứng các yêu cầu trong TKV và dần vươn ra thị trường bên ngoài…

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đánh giá cao những kết quả đạt được của Khối Cơ khí TKV trong giai đoạn 2015-2019, đã thực hiện đúng chỉ đạo và định hướng của Tập đoàn, có nhiều sản phẩm chế tạo mới, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của TKV. Tuy nhiên, với cơ sở vật chất, năng lực sản xuất và một thị trường lớn trong TKV cũng như trong nước, Cơ khí TKV vẫn chưa phát triển tương xứng. Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, chuẩn bị cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, các đơn vị Cơ khí TKV cần thể hiện rõ chiến lược phát triển, đầu tư về công nghệ, thiết bị, nhân lực để đẩy mạnh phát triển cơ khí; có các sản phẩm chiến lược, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và chế độ bảo hành; xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề, đội ngũ maketing khai thác mở rộng thị trường; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế…

Kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải ghi nhận Cơ khí TKV có rất nhiều cố gắng, giữ vững cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, công nhân tâm huyết với nghề, Cơ khí TKV đã từng bước đổi mới, có sự tăng trưởng hàng năm, khẳng định vai trò, vị trí của Cơ khí TKV. Thời gian tới, Tập đoàn tiếp tục có các cơ chế chính sách, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn Cơ khí TKV; tiếp tục sắp xếp lại theo hướng phân công nhiệm vụ sâu hơn, chuyên môn hóa cao hơn; tăng cường hợp tác giữa các đơn vị tư vấn với các đơn vị cơ khí và đơn vị sản xuất; đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị hiện đại, nâng cao tự động hóa, đẩy mạnh phát triển cơ khí không những đáp ứng cho sản xuất than - khoáng sản mà còn cho các ngành nghề khác trong TKV và phát triển thị trường ngoài Ngành…

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã quyết định tặng bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc và khen thưởng 52 tập thể có thành tích trong công tác cơ khí giai đoạn 2015-2019.

Nguồn: Vinacomin.vn


Sáng 10/12, thực hiện chương trình công tác giữa Ban Thường vụ (BTV) Công đoàn TKV với Lãnh đạo điều hành, BTV Công đoàn TKV đã cùng Tổng Giám đốc, Phó TGĐ và một số ban chuyên môn Tập đoàn trao đổi các nội dung về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động trong năm 2019 và chuẩn bị cho kế hoạch năm 2020 trên tinh thần phối hợp giữa hai bên ngày càng chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn.

 

Trong báo cáo đề dẫn do đồng chí Trần Văn Cừ - Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn và đồng chí Phạm Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV trình bày tại buổi làm việc đã nêu rõ các nội dung liên quan đến việc thực hiện phối hợp giữa hai bên, tình hình việc làm, tiền lương, tái cơ cấu, chế độ phúc lợi, chăm lo đời sống cho người lao động trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Theo đó, năm 2019 các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD của TKV đều đạt và vượt so với kế hoạch, nhờ vậy đã nâng cao doanh thu và thu nhập cho người lao động; các chế độ chính sách được các đơn vị trong Tập đoàn thực hiện đầy đủ, tư tưởng người lao động ổn định, yên tâm làm việc và gắn bó với đơn vị. Công tác phối hợp giữa Lãnh đạo điều hành Tập đoàn và Công đoàn TKV được triển khai thực hiện tốt trên các mặt hoạt động như: tuyên truyền, giáo dục; tổ chức phong trào thi đua; an toàn vệ sinh lao động; phát huy quyền làm chủ tập thể; công tác tổ chức cán bộ và cơ chế đảm bảo mối quan hệ phối hợp hoạt động.

Về việc thực hiện các chế độ, chính sách với người lao động của TKV năm 2019 có nhiều đổi mới thiết thực bên cạnh những chế độ, chính sách của những năm trước đây vẫn đang được duy trì thực hiện tốt. Cụ thể, Công đoàn và chuyên môn đã cùng phối hợp để ngày càng chăm lo chu đáo hơn đến đời sống của người lao động. Số lao động được đi nghỉ mát năm 2019 là 10.178 người, tăng 27% so với thực hiện năm 2018 với tổng chi phí hỗ trợ (tạm tính) là 30,4 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2018; các đơn vị đã lựa chọn địa điểm nghỉ mát phong phú, không bó gọn chỉ trong các cơ sở điều dưỡng trong Tập đoàn như trước kia. Trong năm đã có 96.674 lượt công nhân lao động được khám sức khoẻ định kỳ; 286/280 ca rửa phổi và đối tượng rửa phổi được mở rộng; trên 19.908 lượt công nhân trong hầm lò hàng ngày được rửa mũi. Tổng Giám đốc đã thống nhất cùng Công đoàn TKV chi 5 tỷ đồng từ nguồn quỹ phúc lợi Công ty mẹ TKV để hỗ trợ Quỹ “Mái ấm công đoàn”. Việc tổ chức ăn ca, ăn định lượng, ăn bồi dưỡng cho công nhân lao động được thực hiện tốt, chế độ dinh dưỡng đảm bảo; đặc biệt công nhân làm việc dưới hầm lò, mức ăn không thấp hơn 65.000 đồng/suất, ngoài ra còn có các chế độ khác được bổ sung ngoài mức ăn như nước chè, nước sinh tố, hoa quả giá trị từ 3.000 đến 6.000 đồng/suất. Lãnh đạo điều hành đã thống nhất với Công đoàn chi 116 tỷ đồng từ Quỹ phúc lợi Tập đoàn hỗ trợ tiền lương cho các đơn vị khó khăn: Sắt Thạch Khê, Cromit Cổ Định Thanh Hoá, Đồng Tả Phời, Xây lắp mỏ, Môi trường, Than Khe Chàm…

Tinh thần chung năm 2020 sẽ phát huy sự phối kết hợp được hai bên thực hiện tốt trong năm 2019; đồng thời ngoài việc tiếp tục duy trì các chính sách phúc lợi riêng có đối với người lao động mang đặc thù của TKV như mọi năm, Tập đoàn sẽ tập trung vào việc phối hợp với Viện Dinh Dưỡng (Bộ Y tế) khảo sát về các chế độ ăn giữa ca, ăn định lượng và bồi dưỡng bằng hiện vật để đề xuất phương án điều chỉnh đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, tránh lãng phí.

Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn đối với CNVCLĐ Tập đoàn và hoạt động của Công đoàn TKV; đánh giá những kết quả chủ yếu Công đoàn TKV đã thực hiện trong năm 2019; đặc biệt nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn TKV và Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện đúng quy chế phối hợp về chế độ giao ban, sơ kết, tổng kết với đầy đủ các thành phần của hai bên cùng tham dự; cùng song hành, thống nhất cao trong việc không ngừng chăm lo tốt hơn nữa đến đời sống cũng như đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động... Đồng thời, đồng chí Lê Thanh Xuân đề nghị Ban lãnh đạo điều hành trong thời gian tới tiếp tục quan tâm hơn nữa với một số nội dung cụ thể như: công tác phối hợp kiểm tra chế độ, chính sách cho người lao động; khảo sát chế độ ăn; việc quản lý sức khỏe người lao động; phối hợp trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; các phong trào thi đua lao động sáng tạo; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động… để tạo nên sự đồng thuận chung trong toàn Tập đoàn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Công đoàn TKV trong công tác phối hợp, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, góp phần vào kết quả SXKD chung của Tập đoàn. Nhấn mạnh việc quan tâm đến việc làm, đời sống CBCNVLĐ luôn là nhiệm vụ quan trọng trong SXKD của lãnh đạo Tập đoàn, trước tình hình SXKD như hiện nay, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải đề nghị cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu đó là: trước mắt phải lo cho CBCNVLĐ của Tập đoàn có một cái Tết Canh Tý trọn vẹn, ấm cúng và có nhiều ý nghĩa. Tiếp tục quan tâm đến việc cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động với những chế độ, chính sách ngày càng tốt hơn; quan tâm đến sức khoẻ của công nhân với việc nghiên cứu chế độ dinh dưỡng sao cho khoa học nhất. Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Lãnh đạo điều hành và Công đoàn TKV để nỗ lực “xây dựng TKV trở thành một gia đình lớn, hạnh phúc”.

Nguồn: Vinacomin.vn


Trong các ngày từ 04 - 06/12/2019 tại vùng Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả và Hà Nội, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức nghe báo cáo phản ảnh hoạt động công đoàn; chấm điểm đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn năm 2019.

 

Dự chỉ đạo có Thường trực, các Ban chuyên đề Công đoàn TKV; địa bàn tỉnh Quảng Ninh có đại diện lãnh đạo, các Ban chuyên đề Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tham dự. Đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch, Phạm Hồng Hạnh - Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn TKV chủ trì các hội nghị.

Báo cáo hoạt động công đoàn kỳ này có sự đổi mới cơ bản về hồ sơ và hình thức nhận xét, chấm điểm qua việc các đơn vị chuyển nội dung theo yêu cầu của Công đoàn TKV tổng hợp, xem xét trước. Tại hội nghị, sau khi các đơn vị báo cáo, tự chấm điểm, Ban Tổ chức Công đoàn TKV tổng hợp chung; Thường trực, các Ban chuyên đề nhận xét; đơn vị báo cáo giải trình và thống nhất điểm chấm cụ thể.

Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2019 được công đoàn các đơn vị báo cáo đầy đủ theo yêu cầu. Tại hội nghị, các đơn vị chủ yếu nêu những điểm mới đã được triển khai thực hiện tốt; khó khăn bất cập và những đề xuất, kiến nghị với Tập đoàn, Công đoàn TKV và tỉnh Quảng Ninh.

Với các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Liên đoàn dự hội nghị đã thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội; những đóng góp của TKV với sự phát triển của tỉnh; sự phối hợp hoạt động giữa Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; tiếp thu, trả lời một số vấn đề có liên quan đến người lao động trong Tập đoàn TKV. Thường trực và các Ban Công đoàn TKV đã trao đổi, đánh giá các hoạt động theo chuyên đề phụ trách năm 2019, một số nội dung nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tiếp theo và năm 2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV đã biểu dương sự cố gắng nỗ lực của công đoàn các đơn vị trực thuộc trong năm 2019 - năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và TKV; đã góp phần vào hoàn thành toàn diện kế hoạch sản SXKD của Tập đoàn. Đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn với các đơn vị có tác động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt một số đơn vị trên địa bàn thành phố Hạ Long, các đơn vị địa chất, dịch vụ… Về hoạt động công đoàn, năm 2019, Công đoàn TKV đặt ra 17 chương trình và cơ bản đã hoàn thành tốt như: Việc phối hợp với cơ quan chuyên môn phát động các phong trào thi đua sản xuất đạt kết quả tốt, dự kiến năm 2019 sẽ đạt sản lượng than nguyên khai sản xuất trên 40 triệu tấn, các chỉ tiêu kinh tế khác đều đạt và vượt chỉ tiêu; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, tiền lương tính đến hết 11 tháng tăng so với kế hoạch gần 5%, khối sản xuất than đạt 13 triệu đồng/người/tháng; chế độ ăn ca, bồi dưỡng độc hại, điều trị dưỡng sức, tham quan nghỉ mát được quan tâm thực hiện tốt; công tác an toàn, hoạt động của mạng lưới An toàn VSV có chuyển biến tích cực, đã hoàn thành áp dụng Đề tài quản lý tâm lý lao động cho người lao động, đặc biệt tháng 4 và tháng 11 Tập đoàn không để sảy ra TNLĐ chết người; các hoạt động lớn được quan tâm thực hiện tốt, có sức lan tỏa cao như chương trình Vinh quang thợ mỏ trong Tháng công nhân, Ngày truyền thống thợ Mỏ 12/11, vinh danh Doanh nghiệp vì người lao động, Tháng công đoàn tham gia quản lý công tác an toàn, Hội  thi ATV giỏi..; các hoạt động nghiệp vụ công đoàn được đổi mới, mang lại hiệu quả chung trong thực hiện nhiệm vụ Công đoàn TKV năm 2019.

Tuy nhiên trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ tại các cấp công đoàn và các đơn vị vẫn còn hạn chế, tồn tại, đó là: còn đơn vị gặp khó khăn trong SXKD, ảnh hưởng đến việc làm đời sống người lao động; những vướng mắc trong công tác đầu tư, cổ phần hóa doanh nghiệp; một số công đoàn trực thuộc thực hiện chất lượng công việc, tiến độ triển khai chưa đạt yêu cầu...

Triển khai nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Công đoàn TKV đề nghị công đoàn các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể, đó là: Tiếp tục đổi mới, lựa chọn hoạt động theo hướng thực chất, khẳng định vị trí vai trò, nâng tầm của tổ chức công đoàn; tham gia quản lý với cơ quan chuyên môn, phấn đấu kết thúc năm 2019 TKV sản xuất 41 triệu tấn than, tiêu thụ trên 45 triệu tấn; phối hợp sắp xếp tổ chức, quản lý nguồn nhân lực; tích cực triển khai công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng người lao động; phòng chống tệ nạn xã hội; tăng cường công tác ATVSLĐ; tích cực kiểm tra; giám sát quản lý về tiền lương, phân phối thu nhập, tăng lương, thực hiện thang bảng lương mới; tiếp tục chăm lo điều kiện, môi trường làm việc; phối hợp tổ chức tốt phong trào thi đua; chăm lo chu đáo Tết cho NLĐ, tổ chức tốt Tết thợ mỏ 2020; chuẩn bị công tác tổng kết năm 2019, hội nghị người lao động năm 2020 đạt kết quả; tập trung tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng; các hoạt động nghiệp vụ công đoàn, hội thi, hội thảo chuyên đề...

Với kết quả công đoàn các đơn vị đã thực hiện năm 2019, cùng phương châm đổi mới, thiết thực, hiệu quả của Công đoàn TKV đặt ra, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2020 sẽ tiếp tục được đổi mới, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp, pháp chính đáng cho người lao động, xây dựng TKV và các đơn vị phát triển bền vững.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Công đoàn TKV


Chiều ngày 4/12/2019, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa 2 ngành trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020. Đồng chí Đỗ Văn Lực - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh và Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đồng chủ trì Hội nghị.

 

Trong năm 2019, công tác phối hợp trong bảo vệ an ninh nội bộ, trật tự an toàn cơ quan doanh nghiệp đã bám sát nội dung Quy chế phối hợp số 62/CATQN -TKV/QCPH, tiếp tục được duy trì thường xuyên, tạo sự gắn kết, liên tục, góp phần đảm bảo ANTT, tạo môi trường ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Công an các đơn vị địa phương đã thường xuyên phối hợp với các đơn vị thành viên TKV trong trao đổi thông tin, tình hình; khắc phục kịp thời các sơ hở, thiếu sót, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép. Đồng thời tham mưu, đề xuất báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh than, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản.

Trong năm 2019, hoạt động SXKD của ngành Than đạt nhiều thành quả quan trọng, tăng trưởng cao hơn năm 2018, chế độ lương thưởng, chính sách cho CBCNV người lao động được quan tâm, đảm bảo. Các hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than đã được quản lý chặt chẽ hơn, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh; tình trạng khai thác chế biến, vận chuyển than trái phép được quản lý chặt chẽ.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn khẳng định, kết quả của ngành Than có được cũng là nhờ một phần rất quan trọng từ sự quan tâm phối hợp của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Lê Minh Chuẩn cũng ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp giữa hai ngành và cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Công an tỉnh Quảng Ninh, đồng thời cam kết sẽ phối hợp tốt những nội dung trong chương trình và những vấn đề phát sinh để cùng với nhân dân tỉnh Quảng Ninh giữ tốt một môi trường hoạt động kinh doanh lành mạnh và đảm bảo an ninh trật tự. Chủ tịch Lê Minh Chuẩn cũng đề nghị những đơn vị thành viên của Tập đoàn, tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị sẽ phối hợp tốt với các phòng của công an tỉnh Quảng Ninh, công an các địa phương để tuyên truyền sâu, rộng hơn nữa đến nhiều đối tượng của đơn vị mình để đảm bảo được an ninh trật tự tại doanh nghiệp cũng như đảm bảo được vấn đề ANTT tại địa phương.

“Để duy trì và thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của 2 ngành, Công an tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung như làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Tập đoàn, đặc biệt là phối hợp đảm bảo ANTT phục vụ chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp trong ngành than, đặc biệt là phối hợp đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời quan tâm chỉ đạo xây dựng, củng cố và kiện toàn lực lượng bảo vệ tại các đơn vị thành viên Tập đoàn, đảm bảo cả về chất lượng và số lượng, thực sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn” - Đồng chí Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh kết luận tại Hội nghị.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đỗ Văn Lực và TGĐ Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã tặng giấy khen, bằng khen kèm theo tiền thưởng cho các tập thể của 2 ngành đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT năm 2019.

Nguồn: Vinacomin.vn


Ngày 3/12, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 12 tại 2 điểm cầu Hà Nội và Quảng Ninh. Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn TKV; Kiểm soát viên Nhà nước tại Tập đoàn; các Ban chuyên môn Tập đoàn; Đảng ủy Than Quảng Ninh; Đoàn Than Quảng Ninh...

Theo báo cáo của Ban Kế hoạch, trong tháng 11, các đơn vị trong Tập đoàn đã sản xuất 3,45 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,75 triệu tấn; sản xuất 122.000 tấn alumin, tiêu thụ 141.839 tấn; tinh quặng đồng 6.438 tấn; đồng tấm 1.050 tấn; kẽm thỏi 895 tấn; thiếc thỏi 10 tấn...; sản xuất và tiêu thụ điện 843  triệu kWh; sản xuất 6.100 tấn thuốc nổ, tiêu thụ 9.000 tấn...

Theo đó, theo dự kiến, doanh thu tiêu thụ than đạt 6.060 tỷ đồng; sản xuất, tiêu thụ khoáng sản 1.492 tỷ đồng; sản xuất và bán điện 1.142 tỷ đồng; sản xuất cơ khí 152 tỷ đồng; vật liệu nổ công nghiệp 396 tỷ đồng; doanh thu khác 1.539 tỷ đồng.

Trong tháng 12, Tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất 3,4 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 4,2 triệu tấn; 100.000 tấn alumina; 5.500 tấn tinh quặng đồng; 850 tấn đồng tấm; 1 tỷ kWh điện…

Kết luận Hội nghị, theo Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải, các chỉ tiêu kế hoạch tháng 11 cũng như 11 tháng đầu năm của Tập đoàn cơ bản đều hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Đây là kết quả của sự cố gắng nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, các Ban chuyên môn Tập đoàn và các đơn vị.

Tổng Giám đốc chỉ đạo, để đảm bảo kế hoạch dài hạn, đáp ứng than cho khách hàng, các đơn vị sản xuất than cần tập trung nguồn lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát động thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than; Ban Điều độ Sản xuất than điều hành tăng sản lượng của các đơn vị Hòn Gai, Hà Lầm, Hà Tu, Vàng Danh, Nam Mẫu, Uông Bí, Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc để sản lượng than nguyên khai năm 2019 toàn Tập đoàn dự kiến đạt 40,5 triệu tấn.

Bên cạnh đó, các Ban Tập đoàn cần khẩn trương rà soát điều chỉnh kế hoạch 2019, kế hoạch 2020 báo cáo Tổng Giám đốc trình HĐTV; tập trung chào giá đấu thầu để tăng cường nhập khẩu than đảm bảo cung cấp than cho các hộ đã ký hợp đồng và chuẩn bị nguồn sẵn sàng cho năm 2020.

Ngoài ra, các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên trong ranh giới đã được cấp phép khai thác và ranh giới quản lý tài nguyên, kiên quyết chống thất thoát than từ bên trong mỏ, siết chặt quản lý than đầu nguồn.

“Đặc biệt, các đơn vị cần đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp để ứng dụng Tin học hóa, Tự động hóa vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh”, Tổng Giám đốc nhấn mạnh. 

Nguồn: Vinacomin.vn


Sáng 6/11, tại trụ sở Tập đoàn, TKV đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất - kinh doanh tháng 11/2019 tại 2 điểm cầu Hà Nội - Quảng Ninh. Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì Hội nghị.

 

Theo báo cáo của Ban Kế hoạch, trong tháng 10, toàn Tập đoàn đã sản xuất 3,53 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,6 triệu tấn, nhập khẩu than 426 ngàn tấn than…; sản xuất khoáng sản: Alumin+hydrat quy đổi 126.000 tấn, tiêu thụ alumin 158.883 tấn, tinh quặng đồng 3.979 tấn, đồng tấm 1.046 tấn, kẽm thỏi 1.000 tấn, thiếc thỏi 9 tấn...; sản xuất và tiêu thụ điện 701  triệu kWh; sản xuất 6.400 tấn thuốc nổ, tiêu thụ 9.000 tấn...

Theo đó, theo dự kiến, doanh thu tiêu thụ than đạt 6.060 tỷ đồng; sản xuất, tiêu thụ khoáng sản 1.882 tỷ đồng; sản xuất và bán điện 1.005 tỷ đồng; sản xuất cơ khí 234 tỷ đồng; vật liệu nổ công nghiệp 398 tỷ đồng; doanh thu khác 1.414 tỷ đồng. So với mức tăng trưởng chung của cả nước, tốc độ tăng trưởng của TKV ở mức rất cao, khoảng từ 14 - 15%.

Tháng 11, Tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất 3,5 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 4 triệu tấn; 100.000 tấn alumin, 4.000 tấn tinh quặng đồng, 900 tấn đồng tấm, 900 tấn kẽm thỏi, 12.500 tấn phôi thép; 650 triệu kWh điện...

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị, các ban chuyên môn tại Hội nghị và phân tích khó khăn, thuận lợi đặt ra trong những tháng cuối năm, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải yêu cầu, các đơn vị sản xuất than tập trung nguồn lực phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch phát động thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than. Một số đơn vị chưa đạt kế hoạch 9 tháng cần tập trung nguồn lực trong quý IV để hoàn thành kế hoạch bốc đất và đào lò, đảm bảo việc chuẩn bị tài nguyên cho năm 2020. Bên cạnh đó, các đơn vị cần siết chặt công tác an toàn; đồng thời tăng cường các giải pháp để ứng dụng tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.  “Ngoài ra, các đơn vị cần chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên trong ranh giới đã được cấp phép khai thác và ranh giới quản lý tài nguyên, kiên quyết chống thất thoát than từ bên trong mỏ, siết chặt quản lý than đầu nguồn”, Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Nguồn: Vinacomin.vn


Trang 1 / 9

Bản tin Media Vinacomin

Loading Player...
Watching: Tết thợ mỏ 2020 Nhân lên niềm vui và hạnh phúc tròn đầy (03:55)
Loading...


Hoạt động Công ty

Loading Player...
Watching: Công ty kho vận Đá Bạc hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019 (02:04)
Loading...


Thư viện ảnh

Tỷ giá ngoại tệ

Giá Vàng Trong ngày

Khảo sát ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine