Hưởng ứng ngày Đại dương thế giới năm 2019

Thực hiện Công văn số 2738/TKV-MT ngày 31/5/2019 của TBK về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng ngày Đại dương thế giới năm 2019. Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 998/KH-VLC ngày 14/06/2019 v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Đại dương thế giới năm 2019 một cách thiết thực, đồng bộ.

Theo đó, các đơn vị trong Công ty tiếp tục tuyên truyền cho CBCNV đơn vị mình về việc thực hiện nghiêm quy định bảo vệ môi trường của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-VLC ngày 18/1/2018 thông qua các cuộc họp giao ban; vận động CBCNV hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa và túi nilong. Phối hợp với các phòng ban chuyên môn, phân xưởng tăng cường quản lý và kiểm tra hệ thống cấp nước và rãnh thoát nước, hố thu, hố lắng; thu gom chất thải nhựa, thu gom chất thải trên hiện trường sản xuất và các công trình vệ sinh chung; kiểm soát chất lượng nước sử dụng.

Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao ý thức cho cán bộ công nhân viên về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam thông qua các hình thức: tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền bảo vệ môi trường tại văn phòng Công ty, khu Điều hành phân xưởng, hiện trường sản xuất.

Trịnh Đức Thuận

Bản tin Media Vinacomin

Loading Player...
Watching: Sơ kết công tác phối hợp giữa Tập đoàn và Công an tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (02:19)
Loading...


Hoạt động Công ty

Loading Player...
Watching: Hội CCB Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất truyền thống (01:19)
Loading...


Thư viện ảnh

Tỷ giá ngoại tệ

Giá Vàng Trong ngày

Khảo sát ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine