Huấn luyện AT-VSLĐ định kỳ cho người lao động thuộc đối tượng nhóm 6

Ngày 04/4/2019, Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin đã tổ chức huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động định kỳ cho người lao động thuộc đối tượng nhóm 6 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ, dưới sự giảng dạy của giảng viên Trung tâm huấn luyện an toàn lao động Quảng Ninh.

Tham dự lớp huấn luyện AT - VSLĐ định kỳ cho đối tượng nhóm 6 năm 2019 có 54 đồng chí an toàn, vệ sinh viên đều là người lao động trực tiếp, kiêm nhiệm trong giờ làm việc, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người trong tổ sản xuất tại các đơn vị trong Công ty bầu ra. Lớp huấn luyện kéo dài trong 4 giờ.

Tại lớp huấn luyện, các học viên được nghe giảng viên Trung tâm huấn luyện an toàn lao động Quảng Ninh trình bày và thảo luận về các nội dung huấn luyện an toàn nhóm 6 được xây dựng căn cứ theo Nghị định 44/2016 NĐ-CP: kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; Phương pháp cải thiện điều kiện lao động; Văn hóa an toàn trong sản xuất; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

Huấn luyện AT - VSLĐ nhằm mục đích giúp cho người lao động trong Công ty hiểu và nắm  vững những quy định trong công tác AT - VSLĐ để luôn ý thức được yêu cầu nghiêm ngặt về AT – VSLĐ. Chỉ khi nắm được các kiến thức này, người lao động mới bảo vệ được thân thể, an toàn tính mạng của mình cũng như những người xung quanh. Việc tham gia huấn luyện AT – VSLĐ giúp loại bỏ và hạn chế mức thấp nhất các rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra tai nạn, chấn thương trong quá trình lao động, giúp cho đội ngũ an toàn vệ sinh viên tại các đơn vị trong Công ty ngày càng khẳng định vai trò cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định về an toàn trong quá trình sản xuất. Đảm bảo AT – VSLĐ góp phần giúp người lao động an tâm, chuẩn bị kỹ lưỡng và nâng cao năng suất công việc, tạo điều kiện cho Công ty phát triển bền vững, hiệu quả.

Mạnh Linh

Bản tin Media Vinacomin

Loading Player...
Watching: TKV Doanh thu tháng 5 đạt cao nhất trong 5 tháng đầu năm 2019 (02:15)
Loading...


Hoạt động Công ty

Loading Player...
Watching: Công đoàn TKV thăm hỏi công nhân Công ty Kho vận Đá Bạc (01:08)
Loading...
Thư viện ảnh

Tỷ giá ngoại tệ

Giá Vàng Trong ngày

Khảo sát ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine