Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch giao

Với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2019, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969), kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929), Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994), Kỷ niệm 83 năm ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ- Truyền thống ngành than (12/11/1936).

Ngày 14/02/2019, Giám đốc và Ban thường vụ công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin thống nhất xây dựng Kế hoạch liên tịch phát động thi đua năm 2019 trong toàn Công ty.

Chủ đề của đợt phát động thi đua năm 2019 là “phát huy truyền thống Kỷ luật và Đồng tâm”, thi đua lao động giành năng suất, chất lượng cao, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019 với mục tiêu: “An toàn – đổi mới – phát triển”.

Trong đợt phát động phong trào thi đua lần này, công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin đã xây dựng một số chuyên đề cụ thể: Tập thể CBCNV trong Công ty đoàn kết, thi đua lao động sản xuất an toàn, phấn đấu đến hết ngày 31/11/2019, Công ty hoàn thành vượt mức 100% kế hoạch sản lượng than mua mỏ, than tiêu thụ; thi đua thực hiện đúng và vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng các máy móc thiết bị sửa chữa lớn, các dự án, hạng mục công trình dự án đầu tư có tác động quyết định đến tăng năng lực sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện môi trường; tập thể CBCNV các phòng ban, phân xưởng trong toàn công ty xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể; thi đua chăm lo đời sống việc làm đảm bảo thu nhập tiền lương cho người lao động, phấn đấu mức thu nhập tiền lương năm 2019 tăng > 103% so với năm 2018.

Để đạt được những kết quả đặt ra trong năm 2019, Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn công ty kêu gọi toàn thể CBCNV trong toàn Công ty cần phát huy nội lực, truyền thống Kỷ luật, đồng tâm của người thợ mỏ - tích cực hưởng ứng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2019, góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Mạnh Linh

Bản tin Media Vinacomin

Loading Player...
Watching: TKV Doanh thu tháng 5 đạt cao nhất trong 5 tháng đầu năm 2019 (02:15)
Loading...


Hoạt động Công ty

Loading Player...
Watching: Công đoàn TKV thăm hỏi công nhân Công ty Kho vận Đá Bạc (01:08)
Loading...
Thư viện ảnh

Tỷ giá ngoại tệ

Giá Vàng Trong ngày

Khảo sát ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine