Triển khai Nghị quyết Trung ương 7 ( Khoá XII)

Ngày 14 và 15/8/2018, Đảng ủy Công ty kho vận Đá Bạc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) tới cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

 

Hội nghị đã nghe giảng viên Nguyễn Minh Thiều – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam trực tiếp truyền đạt những nội dung, quan điểm, mục tiêu và một số nhiệm vụ chủ yếu của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Các nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đồng thời cũng thông tin một số hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong 8 tháng năm 2018 với nhiều khởi sắc.

 

Cũng tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Bá Quang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty phát biểu: bên cạnh việc là những tuyên truyền viên tích cực đối với quần chúng, người lao động tại mọi vị trí sản xuất, mỗi cán bộ đảng viên còn cần phải biết vận dụng sáng tạo trong việc triển khai hành động thực hiện Nghị quyết trong từng cương vị công tác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD của Công ty, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty đã đề ra và sớm đưa đường lối, chủ trương, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Sau đợt học tập toàn thể cán bộ đảng viên sẽ triển khai viết bài thu hoạch, các đồng chí thủ trưởng đơn vị, Bí thư Chi bộ xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết và triển khai thực hiện các nội dung để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

                  

 

                                                 Thúy Quỳnh

Bản tin Media Vinacomin

Loading Player...
Watching: TKV Doanh thu tháng 5 đạt cao nhất trong 5 tháng đầu năm 2019 (02:15)
Loading...


Hoạt động Công ty

Loading Player...
Watching: Công đoàn TKV thăm hỏi công nhân Công ty Kho vận Đá Bạc (01:08)
Loading...
Thư viện ảnh

Tỷ giá ngoại tệ

Giá Vàng Trong ngày

Khảo sát ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine