Công ty tổ chức sơ kết quý I/2018 và tổng kết công tác cán bộ năm 2017

Ngày 07/4/2018  Công ty kho vận Đá Bạc tổ chức Hội nghị sơ kết quý I năm 2018 và tổng kết công tác cán bộ năm 2017. Đồng chí Võ Khắc Nghiêm- Phó Giám đốc, thay mặt lãnh đạo Công ty báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018. Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi công nhân, cán bộ trong công ty đều cố gắng thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả trong quý I/2018 than nhập kho đạt: 2.262.480 tấn/2.420.000 tấn = 93,5%, than tiêu thụ: 2.074.457 tấn/2.420.000 tấn= 85,7 %, thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/ tháng.

Đồng chí Phạm Tuấn Ngọc- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác cán bộ năm 2017, những mặt đạt được trong công tác quản lý, cũng như vấn đề cần quan tâm trong năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Ngọc- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đánh giá cao tập thể cán bộ quản lý trong công ty, trong điều kiện khó khăn đã cùng Công ty thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản hoàn thành, thực hiện nghiêm vấn đề tái cơ cấu lao động, tinh giản lao động theo mô hình của Tập đoàn, triển khai tốt phương án thuê ngoài dịch vụ ăn giữa ca và công tác vệ sinh môi trường, thu nhập và đời sống của người lao động ổn định.

Tại Hội nghị đã tuyên dương 03 tập thể đại diện cho các khối nghiệp vụ, Kỹ thuật và khối sản xuất dẫn đầu quý I/2018 và chia tay 02 cán bộ về nghỉ chế độ.

 

                                                                                      Thúy Quỳnh

Bản tin Media Vinacomin

Loading Player...
Watching: Công đoàn Than–Khoáng sản Việt Nam làm tốt vai trò của tổ chức Công đoàn (03:59)
Loading...

Hoạt động Công ty

Loading Player...
Watching: Công ty Kho vận Đá Bạc diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu (01:09)
Loading...


Thư viện ảnh

Tỷ giá ngoại tệ

Giá Vàng Trong ngày

Khảo sát ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine