Đảm bảo đủ nguồn than đáp ứng yêu cầu sản xuất và tiêu thụ

Để thực hiện kế hoạch tiêu thụ than trong tháng 3/2020 tại cảng Điền Công và giao cho Công ty Nhiệt điện Uông Bí, Nhiệt điện Phả Lại. Phòng KCS đã chủ động chuẩn bị nguồn than nhập khẩu và nguồn than tiếp nhận từ các đơn vị sản xuất trong vùng. Đồng thời tổ chức kiểm soát chặt chẽ chất lượng chân hàng, trong quá trình giao nhận than, khi nhập kho để tiêu thụ ngay và phối hợp với phân xưởng kho cảng Điền Công, các bộ phận liên quan tổ chức huy động chuẩn bị nguồn than pha trộn, nguồn than tồn kho để xuất giao cho các hộ khách hàng đảm bảo thời gian, tiến độ theo kế hoạch. Tính đến hết ngày 18/3/2020 tổng khối lượng các chủng loại than mua của các đơn vị sản xuất trong vùng Uông Bí: 347.722 tấn và đã xuất tiêu thụ cho các hộ khách hàng được: 606.481 tấn đều đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng theo Tiêu chuẩn quy định.

Trong đó, để bảo đảm tiến độ giao than theo kế hoạch trong thời gian còn lại của tháng 3, Phòng KCS tiếp tục phối kết hợp cùng các bộ phận liên quan trong Công ty tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng, chuẩn bị đủ nguồn đáp ứng yêu cầu sản xuất và tiêu thụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu SXKD của Công ty trong tháng 3/2020.

Nguyễn Khải Hoàn

Bản tin Media Vinacomin

Video ID missing!

Hoạt động Công ty

Video ID missing!

Thư viện ảnh

Tỷ giá ngoại tệ

Giá Vàng Trong ngày

Khảo sát ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine