Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Ngày 27/2/2020 vừa qua, Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin đã quyết toán chi phí sản xuất kinh doanh với Tập đoàn, được Tập đoàn duyệt các chi tiêu sản lượng tiêu thụ và chỉ tiêu kinh tế cho Công ty. Kết quả Công ty đã tiết kiệm chi phí bản thân là 7,7 tỷ đồng, được bổ sung thưởng 1,4 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi phí vào quỹ lương của Công ty; đưa thu nhập bình quân của người lao động trong công ty đạt mức 9.069.000 đồng/người/tháng, đây là mức thu nhập bình quân của người lao động cao nhất từ ngày thành lập Công ty đến nay.

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đều hoàn thành và tăng so với cùng kỳ. Than mua nhập kho 10.825.164 tấn/9.508.000 tấn, đạt 114% kế hoạch năm (KHN); than tiêu thụ đạt 10.931.779 tấn/9.508.000 tấn, đạt 115% KHN; Doanh thu đạt 16.875 tỷ đồng/14.890 tỷ đồng, đạt 113% KHN

Với kết quả như trên, năm 2019 Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được TKV giao, các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra. Đồng thời đây là năm thứ 2 Công ty tiêu thụ than trên 10 triệu tấn than, điều đó khẳng định năng lực của Công ty có thể đáp ứng được tiến độ tiêu thụ than khi được Tập đoàn giao nhiệm vụ, Công ty phấn đấu tiếp tục hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong năm 2020 và các năm sau đạt hiệu quả kinh tế cao.

Lương Thành Thuấn

Bản tin Media Vinacomin

Video ID missing!

Hoạt động Công ty

Video ID missing!

Thư viện ảnh

Tỷ giá ngoại tệ

Giá Vàng Trong ngày

Khảo sát ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine