Thông điệp năm mới 2020 của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn gửi toàn thể Cán bộ, Công nhân viên, Người lao động TKV

Năm 2020 - Xuân Canh Tý đã bắt đầu, một năm được dự báo có nhiều điểm nhấn quan trọng. Đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, chúng ta cùng lúc thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm. Một là, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với những nội dung quan trọng gồm: Chuẩn bị văn kiện, chiến lược cho một nhiệm kỳ mới với tầm nhìn mới, phù hợp xu thế tình hình mới, song song với việc lựa chọn nhân sự cấp uỷ có bản lĩnh chính trị vững vàng, xứng tầm với nhiệm vụ và mục tiêu của Tập đoàn trong giai đoạn tới. Hai là, triển khai thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 với mục tiêu: “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, với các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tăng cao hơn so với năm 2019.

Để hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ trên, Tôi đề nghị toàn thể Cán bộ, Công nhân viên, Người lao động Tập đoàn, Lãnh đạo TKV và các đơn vị thành viên phát huy sức mạnh đoàn kết, cùng đồng tâm hiệp lực thực hiện các nội dung công việc trọng yếu sau:

(1). Nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, nêu cao truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm” và văn hóa công nhân mỏ từ Tập đoàn đến các mỗi đơn vị thành viên.

(2). Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, HĐTV, LĐĐH, cơ quan tham mưu triển khai nghiêm túc, triệt để những nghị quyết, giải pháp, biện pháp trong thực hiện nhiệm vụ, với tinh thần sáng tạo, năng động, hiệu quả cao nhất.

(3). Thường xuyên cập nhật diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Tập đoàn và mỗi đơn vị, từ đó, chủ động đề xuất xây dựng kế hoạch SXKD cụ thể, chi tiết, phù hợp từng thời điểm nhằm đảm bảo các chỉ tiêu phát triển đạt mức tốt nhất, bảo toàn và phát huy hiệu quả vốn Nhà nước.

(4). Tuyên truyền, động viên, khích lệ tinh thần cách mạng của đội ngũ công nhân mỏ, tích cực thi đua lao động sản xuất, lập thành tích cao thiết thực chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của ngành Than - Khoáng sản, như: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 75 năm ngày thành lập nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ, 180 năm khai thác tấn than đầu tiên, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ Than Quảng Ninh.

(5). Tranh thủ sự lãnh chỉ đạo và tạo điều kiện của các cấp thẩm quyền, tăng cường hợp tác với các đối tác và bạn hàng để TKV ổn định và phát triển.

(6). Đầu tư cho phát triển KHCN cùng với cải tạo môi trường làm việc cho người lao động, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động, từng bước giải quyết nhà ở lâu dài cho gia đình công nhân với cơ chế 3 Nhà - Nhà nước, TKV và Gia đình công nhân.

(7). Nêu cao tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm với quyết tâm môi trường SXKD của TKV Công khai - Minh bạch - Tuân thủ pháp luật.

Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Lãnh đạo điều hành xin chúc toàn thể Cán bộ, Công nhân viên, Người lao động Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam: Dồi dào sức khỏe, Dồi dào hạnh phúc, Tràn đầy niềm tin, Gặt hái nhiều thành công.

Kỷ luật - Đồng tâm: Sức mạnh của TKV. Năm mới - Thắng lợi mới !

LÊ MINH CHUẨN - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Nguồn: Vinacomin.vn

Đảng ủy Tập đoàn TKV thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019

Sáng ngày 7/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn TKV tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Hải - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Theo đó, trong năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn bộ - Toàn diện - Toàn thể” trên tất cả các lĩnh vực đến toàn thể CBCNV-LĐ cùng nỗ lực tham gia trong lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về SXKD và công tác xây dựng đảng đã đề ra trong Nghị quyết số 40-NQ/ĐU của Đảng uỷ Tập đoàn.

Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2019 như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân của người lao động đều tăng trưởng cao hơn so với thực hiện năm 2018. Tập đoàn đã thực hiện thành công việc chuyển mô hình “Từ sản xuất than sang vừa sản xuất vừa kinh doanh than”, đáp ứng đủ than cho các hộ tiêu dùng mà TKV đã ký cam kết. Tốc độ tăng trưởng của Tập đoàn đạt cao nhất trong ngành công nghiệp của Việt Nam (tăng trưởng khoảng 15%); tiền lương tăng 9,1% so với thực hiện năm 2018; năng suất lao động tính theo giá trị tăng 13,3%, tính theo sản lượng than tiêu thụ quy đổi tăng 12,3% so với năm 2018, cao hơn chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II đã đề ra. Đảng ủy Tập đoàn đã thực hiện tốt công tác tổ chức và cán bộ, chuyển đổi thành công 12 tổ chức cơ sở đảng các đơn vị của TKV từ trực thuộc Đảng uỷ Khối Công nghiệp Hà Nội về trực thuộc Đảng uỷ TKV. Công tác quản lý cán bộ, thực hiện quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn và các đơn vị đảm bảo nguyên tắc, quy định; đồng thời thực hiện tốt việc chuẩn bị nội dung phục vụ các đoàn kiểm tra giám sát cấp trên tại TKV, tạo được sự đoàn kết, đồng thuận trong nội bộ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Đảng và Nhà nước giao.

Bước sang thực hiện nhiệm vụ năm 2020 - năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và Tập đoàn TKV,  bên cạnh những thuận lợi về nhu cầu than cho nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do điều kiện khai thác mỏ ngày càng xuống sâu và xa hơn, các loại thuế phí còn cao; nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển lớn; hạ tầng phục vụ chế biến, kinh doanh than nhập khẩu chưa đồng bộ; công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quản lý ranh giới mỏ, quản lý khai thác, chế biến, kinh doanh than cũng tiềm ẩn nhiều thách thức…

Từ tình hình thực tế đó, để cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng uỷ Tập đoàn đề ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 với mục tiêu chung là “An toàn - Đổi mới - Phát triển” và nhiệm vụ trọng tâm là “Hoàn thiện mô hình Sản xuất - Kinh doanh than”. Trong đó, tập trung hoàn thiện mô hình vừa sản xuất than, vừa kinh doanh than. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu, trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật, đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giản lao động. Kiểm soát chặt chẽ chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của Tập đoàn trong các lĩnh vực; đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường, an ninh trật tự, an sinh xã hội. Khai thác tối đa các chuỗi giá trị gia tăng cho Tập đoàn, từng bước nâng cao giá trị doanh nghiệp của các đơn vị thành viên. Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động; phấn đấu mức tăng trưởng cao hơn năm 2019 và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác tuyên truyền, phát huy giá trị văn hoá cốt lõi về truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của đội ngũ công nhân mỏ; tăng cường xây dựng đảng, kiện toàn tổ chức, cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong TKV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đánh giá cao và ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được cũng như sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Tập đoàn TKV trong công tác xây dựng Đảng và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2019. Bước sang thực hiện nhiệm vụ của năm 2020, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn quan tâm thực hiện tốt một số nội dung chính như: Làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong TKV tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đảm bảo triển khai đúng quy trình, chất lượng, tiến độ, trong đó tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của các cấp ủy từ công tác chuẩn bị nội dung văn kiện đến phương án nhân sự, công tác tuyên truyền và thảo luận xây dựng các chủ trương, định hướng, giải pháp cần thực hiện cho nhiệm kỳ mới; trong công tác xây dựng Đảng, cần đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ; củng cố kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; Đảng ủy Tập đoàn tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ SXKD, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra.

Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã phát biểu cảm ơn và ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ Tập đoàn TKV sẽ nỗ lực tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020 với các chỉ tiêu cao hơn, tốt hơn năm 2019; đồng thời tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp với nội dung trọng tâm là xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, công tác nhân sự của Đảng bộ Tập đoàn TKV và các đơn vị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí tin tưởng rằng, với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, dưới sự ủng hộ, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn TKV sẽ lãnh chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Tập đoàn thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận của Ban Dân vận Trung ương cho 4 đồng chí thuộc Đảng bộ Tập đoàn TKV. Đồng thời, nhân dịp này, Đảng ủy Tập đoàn đã khen thưởng 7 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và chia tay các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nghỉ chế độ 6 tháng cuối năm 2019.

Nguồn: Vinacomin.vn

 

Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác AT - VSLĐ - PCCN năm 2019, triển khai các biện pháp thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2020

Nhằm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện công tác AT-VSLĐ năm 2019, rút kinh nghiệm và triển khai các giải pháp thực hiện công tác AT-VSLĐ năm 2020 tại Công ty, để mỗi cá nhân nhận thức một cách đầy đủ về công tác AT-VSLĐ để từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất, công tác. Ngày 06/01/2020, tại Hội trường tầng 2 trụ sở nhà điều hành sản xuất, Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác AT-VSLĐ –PCCN năm 2019, triển khai các biện pháp thực hiện công tác AT-VSLĐ năm 2020.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: trong Ban thường vụ Đảng ủy; Ban lãnh đạo điều hành Công ty; Ban Thường vụ Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên Công ty; Các đồng chí Ủy viên Hội đồng AT-VSLĐ Công ty; Trưởng phòng, Quản đốc, Phó phòng, Phó quản đốc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Bí thư các chi đoàn và đại diện ATVSV các đơn vị trong Công ty.

Tại Hội nghị, thay mặt Hội đồng ATVSLĐ Công ty, đồng chí Võ Khắc Nghiêm, Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ Công ty đã báo cáo kiểm điểm công tác AT-VSLĐ- PCCN của Công ty năm 2019; mục tiêu, các giải pháp chính để thực hiện công tác AT-VSLĐ-PCCN  năm 2020. Theo đó, từ những tồn tại hạn chế về công tác ATLĐ của năm 2018, Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai các biện pháp thực hiện công tác ATLĐ năm 2019 ngay từ những ngày đầu, kỳ đầu của năm; Xây dựng nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc – Công đoàn - ĐTN Công ty để thực hiện công tác AT-VSLĐ năm 2019; Xây dựng và triển khai tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2019 nhằm khơi dậy tinh thần ý thức trách nhiệm của tất cả cán bộ CNVC trong toàn Công ty trong công tác AT-VSLĐ; Tổ chức cho các đơn vị diễn tập PCCC giả định theo phương án đã được duyệt, nhằm nâng cao khả năng ứng phó của cán bộ CNVC trong công tác PCCC; Huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho cán bộ CNVC trong Công ty, để nâng cao cách phòng ngừa cũng như khả năng xử lý các tình huống khi có cháy xảy ra; Xây dựng và ban hành quy định, quy trình kiểm tra, tổ chức kiểm tra theo các chuyên đề, kiểm tra đột xuất các vị trí sản xuất đảm bảo theo kế hoạch AT-VSLĐ;

Năm 2019, Công ty đã hoàn thành thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do TKV giao, cơ bản thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ đã đề ra. Tuy vậy, trong năm 2019 Công ty vẫn còn để xảy ra một số vụ sự cố thiết bị, tai nạn lao động, tai nạn giao thông do nguyên nhân chủ yếu là người lao động vi phạm quy trình, biện pháp làm việc an toàn và vi phạm luật an toàn giao thông của Nhà nước.

Các tham luận tại Hội nghị và ý kiến phát biểu của đồng chí Văn Thị Thu Hoài – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã đóng góp nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả hơn trong công tác ATVSLĐ - PCCN trong năm 2020.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã đánh giá chung về công tác AT-VSLĐ-PCCN năm 2019 và triển khai nhiều giải pháp trong công tác AT-VSLĐ-PCCN. Trong đó, năm 2019 công tác AT-VSLĐ-PCCN cơ bản thực hiện được mục tiêu đề ra, bên cạnh đó Công ty vẫn còn để xảy ra một số vụ sự cố thiết bị, tai nạn lao động, tai nạn giao thông do nguyên nhân chủ yếu là người lao động vi phạm quy trình, biện pháp làm việc an toàn và vi phạm luật an toàn giao thông; Do việc kiểm tra, kiểm soát đối với người lao động, các cán bộ đối với người lao động trong việc thực hiện quy trình trong các ca sản xuất còn chưa tốt, cán bộ chưa sâu sát; công tác tuyên truyền giáo dục, ý thức trách nhiệm tự giác chấp hành AT-VSLĐ chưa thực sự mang lại hiệu quả, chưa có nhiều đổi mới. Để thực hiện tốt công tác ATVSLĐ năm 2020 đồng chí yêu cầu: Các đơn vị trong Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp thực hiện công tác AT-VSLĐ – PCCN năm 2020 đã đề ra, toàn thể CBCNV phải hiểu sâu sắc và nắm vững quy trình, quy định an toàn là trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi người; cần tập trung nâng cao công tác tuyên truyền mọi lúc, mọi nơi đến mọi người, CBCNV nhận thức đầy đủ về công tác ATVSLĐ – PCCN, tất cả các vụ TNLĐ sự cố đều được phân tích đánh giá làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan cụ thể các sai phạm từ đó rút ra bài học, giải pháp ngăn chặn tránh tái diễn; các đơn vị cần quan tâm chú trọng hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát ATVSLĐ tại các vị trí sản xuất cấp đơn vị và các phòng ban trong Công ty có những biện pháp khắc phục kịp thời các thiếu xót, đảm bảo tuyệt đối ATVSLĐ cho người lao động, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm chính khi để xảy ra mất ATVSLĐ tại đơn vị mình; Quan tâm hơn nữa đến nâng cao chất lượng công tác huấn luyện ATVSLĐ – PCCN; Đồng thời đề nghị thủ trưởng các đơn vị lập phương án đánh giá rủi ro, nguy cơ mất an toàn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị hoàn thành xong  trong tháng 01/2020.

Tại Hội nghị, Công ty đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác AT-VSLĐ năm 2019 với tổng số tiền thưởng hơn 111 triệu đồng.

Mạnh Linh

Đoàn thanh niên Công ty kho vận Đá Bạc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2019

Ngày 03/01/2019, tại Hội trường tầng 2 trụ sở nhà điều hành sản xuất, Đoàn Thanh niên Công ty Kho vận Đá Bạc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Tô Phi Yến – Thường trực Văn phòng Đoàn Than Quảng Ninh, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy; Ban lãnh đạo điều hành Công ty; Ban Thường vụ Công đoàn; Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty; Trưởng phòng, Quản đốc các đơn vị và 43 đồng chí CBĐVTN tiêu biểu trong toàn Công ty.

Tại Hội nghị, thay mặt BCH Đoàn Công ty, đồng chí Lương Ngọc Hà, Bí thư Đoàn Công ty đã báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, Đoàn Công ty đã phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, văn hóa thể thao chăm sóc đời sống tinh thần cho lao động trẻ; tổ chức các hoạt động xung kích, tình nguyện, huy động sự tham gia đông đảo của Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) vào các hoạt động sản xuất của đơn vị với những công trình phần việc cụ thể, đóng góp tích cực vào kết quả chung của công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị; Phối hợp với cụm đoàn kết nghĩa trên địa bàn thăm tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng nhân dịp 27/7; Tham gia chương trình tặng quà và phát thuốc miễn phí do Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức tại huyện Đầm Hà; Tham gia chương trình hội thi sáng tạo trẻ do Đoàn Than phát động với 02 bài dự thi của 04 tác giả, trong đó có 01 ý tưởng đạt giải khuyến khích; Ứng dụng các phần mềm tin học để xây dựng chương trình quản lý đoàn viên của Đoàn Công ty, đảm bảo phù hợp với đặc thù của đơn vị, thuận tiện trong việc theo dõi và quản lý các nội dung trong hoạt động công tác đoàn. Thông qua kết quả hoạt động của Đoàn góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chung của Công ty và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty. Năm 2019 Tập thể Đoàn thanh niên công ty Kho vận Đá Bạc được BTV Đoàn Than Quảng Ninh công nhận danh hiệu “ Đơn vị vững mạnh xuất năm 2019”.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy đồng chí Nguyễn Bá Quang, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Công ty, đã thông tin đến CBĐVTN về kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu của Công ty trong năm vừa qua, dự báo những thuận lợi, khó khăn trong năm 2019. Các chi đoàn tổ chức tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho ĐVTN trong giai đoạn hiện nay, giáo dục, nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng trong ĐVTN, vận động ĐVTN thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Công ty. Cần có các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục, truyền thông để ĐVTN chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Phát huy rõ vai trò của lãnh đạo từ cấp chi đoàn, Ban chấp hành chi đoàn trong việc bồi dưỡng và giới thiệu các đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp thông qua việc tổ chức các hoạt động phong trào thanh niên, thiếu niên tham gia thi đua trong lao động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm có đánh giá toàn diện hơn với Đoàn viên mà tổ chức đã giới thiệu.

Nhân dịp này, BTV Đoàn Công ty đã tặng giấy khen cho 06 chi đoàn Vững mạnh xuất sắc, 03 chi đoàn vững mạnh và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019.

Mạnh Linh

Công đoàn TKV: Thành công với chủ đề hoạt động “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” năm 2019

Sáng ngày 03/01, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 

Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành: Hà Nội, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên… Về phía Tập đoàn có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc; Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh; Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV; các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo điều hành; Kiểm soát viên Nhà nước; lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đoàn Than Quảng Ninh; lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tập đoàn; lãnh đạo và các Ban của Công đoàn TKV; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn và cán bộ đoàn chuyên trách của các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn TKV… cùng 100 đoàn viên công đoàn tiêu biểu xuất sắc.

Báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2019, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân nhấn mạnh, với chủ đề hoạt động “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đã có những đổi mới, bám sát tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, tạo phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 25 năm ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Công đoàn TKV đã tiếp tục phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, để lại nhiều dấu ấn trong việc tổ chức phong trào công nhân viên chức lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt mục tiêu đặt ra: đồng hành cùng doanh nghiệp, là chỗ dựa vững chắc cho công nhân và người lao động, góp phần xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.

Tình hình tư tưởng, thu nhập của người lao động trong Tập đoàn cơ bản ổn định. Đặc biệt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và các chế độ phúc lợi cho người lao động nhân các ngày lễ, tết đã được công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn và các đoàn thể trong hệ thống chính trị thực hiện tốt, chu đáo, hiệu quả.

Một số kết quả nổi bật của Công đoàn TKV trong năm 2019 như: Tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn với việc triển khai 1.500 các hạng mục, công trình, sản phẩm công đoàn có tổng giá trị 786,098 tỷ đồng; đã xây sửa 135 nhà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn”; tuyên dương 90 tập thể, cá nhân tiêu biểu, khen thưởng 700 cá nhân và 34 công đoàn cơ sở xuất sắc trong chương trình “Vinh quang thợ mỏ - Dấu ấn Tháng công nhân 2019”; tổ chức thành công Ngày truyền thống thợ mỏ năm 2019 tại 05 khu vực Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí - Đông Triều, Hà Nội - Miền Bắc và Tây Nguyên - Miền Nam với 63 đơn vị và 973 vận động viên tham gia; trực tiếp đến tặng quà cho 122 tổ, đội, công trường, phân xưởng; thăm, tặng quà hỗ trợ 110 gia đình người lao động thuộc diện chính sách, khó khăn...

Bước sang năm 2020, với chủ đề hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra là “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, Công đoàn TKV tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tuyên truyền, động viên người lao động đoàn kết, vượt khó, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn đề ra, với phương châm hành động "Đổi mới - Thiết thực - Hiệu quả" vì lợi ích của người lao động, vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Theo đó, Công đoàn TKV tập trung vào một số giải pháp chính: Nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo quyền, lợi ích của người lao động; tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; tập trung tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên và người lao động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc mừng những thành tích mà Công đoàn TKV và người lao động toàn Tập đoàn đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí mong rằng, bước sang năm 2020, Công đoàn TKV sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức hoạt động để phong trào công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển vững mạnh.

Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cũng phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động phong trào công nhân viên chức lao động của Công đoàn TKV năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và Tập đoàn TKV. Vì vậy tổ chức Công đoàn TKV cùng với chuyên môn cần phối hợp tốt để phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi trong công nhân viên chức lao động toàn Tập đoàn, khơi dậy và phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của giai cấp công nhân vùng Mỏ để nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ SXKD năm 2020. Đặc biệt, tới đây, Công đoàn TKV và các công đoàn cơ sở cùng với chuyên môn cần tập trung chăm lo cho người lao động toàn Tập đoàn đón Tết Nguyên đán vui, đủ đầy, ấm áp hơn năm 2019.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã trao 5 Cờ thi đua xuất sắc và 3 Cờ thi đua chuyên đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tổ chức công đoàn cơ sở; trao Bằng khen cho 6 đồng chí lãnh đạo Tập đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Nhân dịp này, Công đoàn TKV cũng trao 12 Cờ thi đua cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 15 Cờ chuyên đề cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua chăm lo đời sống người lao động; 7 Cờ chuyên đề cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua văn hóa thể thao; 6 Cờ chuyên đề cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; 4 Cờ chuyên đề cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà; đồng thời trao biểu trưng vinh danh cho 10 đơn vị đạt danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2019.

Một số hình ảnh:

 

Nguồn: Vinacomin.vn

Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 1/2020

Sáng ngày 2/1/2020, Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 1/2020 của TKV đã diễn ra tại 7 điểm cầu. Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV và đồng chí Đặng Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn đồng chủ trì Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Chuẩn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên lao động toàn Tập đoàn đã cùng đoàn kết, phát huy cao độ tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” hoàn thành tốt và vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cũng như nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2020, Tập đoàn sẽ tập trung vào hai nhiệm vụ quan trọng: triển khai thực hiện SXKD năm 2020 và song song với đó là chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp. Do đó, đồng chí Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV nhấn mạnh: Tập đoàn sẽ tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, nâng cao truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, văn hoá công nhân mỏ triển khai từ Công ty mẹ - Tập đoàn đến các đơn vị thành viên. Thứ hai, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, HĐTV, lãnh đạo điều hành, cần tập trung triển khai nghiêm túc, triệt để những nghị quyết, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ với tinh thần sáng tạo, năng động và hiệu quả cao nhất. Thứ ba, thường xuyên cập nhật tình hình thị trường và thực tế của mỗi đơn vị, cần đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu phát triển đạt ở mức độ cao nhất trên tinh thần bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại TKV. Thứ tư, tuyên truyền, động viên, nêu cao tinh thần cách mạng của giai cấp công nhân mỏ, thi đua lao động sản xuất nhân các sự kiện lớn: 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 180 năm khai thác tấn than đầu tiên ở Việt Nam… Thứ năm, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp có thẩm quyền và sự ủng hộ của các đối tác, bạn hàng. Thứ sáu, đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ cùng với cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, đời sống người lao động, từng bước giải quyết nhà ở lâu dài cho gia đình công nhân. Thứ bảy, nêu cao tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm với quyết tâm tạo ra một môi trường SXKD trong TKV minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Năm 2020 còn không ít thách thức nhưng cũng sẽ mở ra nhiều triển vọng mới, bởi vậy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chỉ đạo, các đơn vị tập trung bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đồng chí Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV đã nêu ở trên, từ đó quyết liệt triển khai ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2020 với tinh thần cao nhất, quyết tâm cao nhất và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nguồn: Vinacomin.vn

100% CBCNV Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt các loại pháo; đốt thả đèn trời, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép

Thực hiện nghiêm Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt thả đèn trời, Chỉ thị số 902/CT-TTg về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than -  Khoáng sản Việt Nam “về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghị định số 36/2009/NĐ- CP, ngày 15/4/2009 của Chính phủ  về quản lý, sử dụng pháo và tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để đảm bảo ANTT, an toàn trong cơ quan doanh nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020”.

Công ty đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về cấm nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt thả đèn trời, Chỉ thị 902/CT-TTg về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, Chỉ thị số 456/CT-VLC ngày 31/08/2015 của Giám đốc Công ty "V/v tăng cường công tác bảo vệ ANTT, PCCN". Qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm, thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của nhà nước và đơn vị về quản lý, sử dụng pháo; về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời; về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

CBCNV trong Công ty nghiêm túc tổ chức thực hiện theo thông báo, chỉ thị của cơ quan cấp trên như thông báo số 5793/TKV-TB ngày 07/12/2016 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam "V/v thực hiện các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô". Thông báo số 12-CT/TU ngày 04/11/2016 của Ban thường vụ Thành ủy Uông Bí" về công tác phòng chống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố". Tiếp tục phổ biến sâu rộng chỉ thị số 47/CT-TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung Ương Đảng hướng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC.

100% CBCNV ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt các loại pháo; đốt thả đèn trời, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.

CBCNV Phòng TBK ký cam kết

Công ty đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan Chính quyền, Công an địa phương, lực lượng quân đội trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện công tác vận động, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Thường xuyên cập nhật thông tin từ các đơn vị, tổng hợp báo cáo Giám đốc và các cơ quan, đơn vị chức năng theo quy định.

Nguyễn Thị Kim Oanh

 

Phân xưởng Vận chuyển đường sắt tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020

Sáng ngày 25/12/2019 vừa qua, tại Hội trường tầng 2, Phân xưởng Vận chuyển đường sắt đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2020.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Võ Khắc Nghiêm – Phó Giám đốc công ty, Phạm Công Hân – Trưởng phòng Tổ chức Lao Động, Nguyễn Hoài Giang – Trưởng phòng CV, Đồng chí Bùi Đức Xuân – Trưởng phòng An Toàn; Cùng các đồng chí Quản Đốc, Phó quản đốc, Chủ tịch Công đoàn và 57 đại biểu là cán bộ, công nhân lao động xuất sắc của đơn vị.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 do đồng chí Trần Đình Chiến – Bí thư chi bộ, Quản Đốc Phân xưởng Vận chuyển trình bày.

Thông qua Hội nghị để tổng kết đánh giá các mặt công tác từ tổ sản xuất đến Phân xưởng và đến cấp Công ty, giúp cho CBCNV trong Công ty nhận thức đầy đủ tình hình sản xuất, những khó khăn thuận lợi, những tồn tại và những kết quả đã đạt được trong năm 2019 từ đó tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các biện pháp, các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong năm 2020.

Sau 3h làm việc Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp, năm 2020 Phân xưởng vận chuyển đường sắt quyết tâm hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ đã đề ra.

Phạm Thị Phương

Đảng ủy Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 27/12/2019 vừa qua, tại Hội trường tầng 2 trụ sở nhà điều hành sản xuất, Đảng ủy Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phùng Văn Vịnh - Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam; các đồng chí trong Ban lãnh đạo điều hành Công ty; Ban thường vụ Đảng ủy; Ban Thường vụ Công đoàn; Bí thư, phó Bí thư Đoàn thanh niên Công ty; Trưởng phòng, Quản đốc, Phó phòng, Phó quản đốc các đơn vị và các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

 

Tại Hội nghị, thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Bá Quang, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Công ty đã báo cáo kết quả lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, năm 2019 Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác xây dựng Đảng; Xây dựng chương trình công tác, các Nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2019 để thực hiện đảm bảo hiệu quả, an toàn; Chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất an toàn, hiệu quả góp phần thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty; Tổ chức kiểm điểm đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên theo đúng quy định, kết quả có 03 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 08 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 05 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ; Tổng số đảng viên được đánh giá phân loại là 421 đồng chí, trong đó có 72 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 329 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 08 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ; Triển khai thực hiện các quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên về công tác kiểm tra giám sát đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định; Quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản có liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng đến các đơn vị để phổ biến cho CBCNV nắm được và triển khai thực hiện, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện các hành vi tham nhũng; Luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể huy động nhiều nguồn lực thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Văn Vịnh - Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam đã đánh giá, ghi nhận, biểu dương sự cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty. Đồng thời đề nghị Đảng ủy Công ty:  Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt trong việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội các cấp và việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2019 và năm 2020; Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa cấp ủy cấp trên cơ sở tạo sự đồng thuận trong nội bộ nhằm phát huy giá trị truyền thống “Kỷ luật – Đồng tâm”. Bên cạnh đó, đồng chí mong muốn, hy vọng và tin tưởng, Công ty sẽ tiếp tục phát huy truyền thống những năm vừa qua, tập thể cán bộ Đảng viên, công nhân viên chức và người lao động tiếp tục đoàn kết, hoàn thành toàn diện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2020 cũng như nhiệm vụ chính trị chung của Tập đoàn năm 2020.

Nhân dịp này, Đảng ủy Công ty đã trao phần thưởng cho: 08 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 05 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ; các cá nhân và tập thể đã dành giải tại cuộc thi tìm hiểu lịch sử 90 năm Vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam.

Mạnh Linh

Phòng TBK tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020

Thực hiện kế hoạch liên tịch số 2234/KH-LT ngày 05 tháng 12 năm 2019 giữa Giám đốc Công ty và Ban thường vụ Công đoàn Công ty “Về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020 và Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019". Ngày 24/12/2019 vừa qua, phòng TBK phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020.

Về dự và chỉ đạo, Hội nghị  vinh dự được đón tiếp đồng chí Phạm Tuấn Ngọc, Bí Thư Đảng Ủy - Giám đốc Công ty cùng 86 đại biểu là cán bộ, công nhân lao động xuất sắc của đơn vị.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 do đ/c Phan Tuấn Anh, Bí thư chi bộ - Trưởng phòng TBK trình bày. Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thẳng thắn phát biểu, thảo luận đánh giá nguyên nhân, phân tích những hạn chế tồn tại năm 2019 và đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm tăng năng xuất, hiệu quả lao động.

Phát biểu tại hội nghị, sau khi ghi nhận những kết quả, hạn chế và nghe những ý kiến của người lao động, đồng chí Phạm Tuấn Ngọc, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty đã giải đáp các ý kiến, đồng thời nêu ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra năm 2020 như: Làm tốt hơn nữa công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sỹ trong đơn vị; Đổi mới các phương thức tuyên truyền giáo dục; Nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu công việc được giao…

Hội nghị đã kết thúc trong không khí đoàn kết với quyết tâm cao thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị. Năm 2020, phòng TBK phấn đấu đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác Thanh Tra- Pháp chế- Bảo vệ -Quân sự  và kiểm toán nội bộ.

Dương Thị Việt Nga

Trang 10 / 35

Bản tin Media Vinacomin

Video ID missing!

Hoạt động Công ty

Video ID missing!

Thư viện ảnh

Tỷ giá ngoại tệ

Giá Vàng Trong ngày

Khảo sát ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine