Thông báo mời thầu gói thầu số 03: Lập TKBVTC-DT thuộc dự án: Đầu tư các công trình phục vụ sản xuất năm 2019

Dự án: Đầu tư các công trình phục vụ sản xuất năm 2019 đã được Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam thông qua tại văn bản số: 4015/TKV-ĐT, ngày 07/8/2019. Ngay sau khi có văn bản thông qua của TKV, Công ty đã khẩn trương rà soát lại dự án và phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại các Quyết định số: 610/QĐ-VLC, ngày 08/8/2019 và 620/QĐ-VLC, ngày 09/8/2019.

Sau khi dự án được phê duyệt, tổ chuyên gia của Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin đã lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 03: Lập TKBVTC-DT thuộc dự án: Đầu tư các công trình phục vụ sản xuất năm 2019. Ngày 20/08/2019 Giám đốc Công ty đã phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 03: Lập TKBVTC-DT tại Quyết định số: 645/QĐ-VLC.

Hồ sơ đã được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể như sau:

  • Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Lập TKBVTC-DT;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ;
  • Số thông báo mời thầu: 20190841876.
  • Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 9h00’ ngày 22/08/2019 đến trước 9h00’ ngày 11/09/2019 tại phòng ĐTM;
  • Thời điểm đóng thầu: 9h00’ ngày 11/09/2019;
  • Thời điểm mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: 10h00’ ngày 11/09/2019 tại Văn phòng Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin;
  • Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng/bộ (đã bao gồm cả thuế GTGT).

Tô Thị Mai

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Bản tin Media Vinacomin

Video ID missing!

Hoạt động Công ty

Video ID missing!

Thư viện ảnh

Tỷ giá ngoại tệ

Giá Vàng Trong ngày

Khảo sát ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine