Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu (4)

Ngày 11/06/2019, Giám đốc Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin đã phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 05: Cung cấp, lắp đặt động cơ đầu máy CK1F thuộc dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019.

Hồ sơ đã được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể như sau:

 • Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Cung cấp, lắp đặt động cơ đầu máy CK1F;
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu qua mạng;
 • Số thông báo mời thầu: 20190555784;
 • Hồ sơ mời thầu phát hành miễn phí từ 16h51’ ngày 11/06/2019 đến 17h00’ ngày 21/06/2019 tại website: http://muasamcong.mpi.gov.vn;
 • Thời điểm mở thầu: 17h ngày 21/06/2019 tại website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 của Công ty đã được Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giao, ngày 10/05/2019 Giám đốc Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin đã phê duyệt dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019 tại Quyết định số: 325/QĐ-VLC và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số: 329/QĐ-VLC, ngày 14/05/2019.

Ngay sau khi được phê duyệt, các phòng ban chức năng trong Công ty đã khẩn trương triển khai thực hiện các gói thầu trong dự án, cụ thể:

 • Đã lập hồ sơ mời thầu, đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia http://muasamcong.mpi.gov.vn gói thầu số 06: Cung cấp xe ô tô tải tự đổ tải trọng 10 - 20 tấn;
 • Hồ sơ mời thầu được phát hành từ 9h ngày 07/06/2019 đến 9h ngày 27/06/2019 tại phòng Đầu tư môi trường, Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin;
 • Thời điểm đóng thầu: 9h ngày 27/06/2019;
 • Thời điểm mở thầu: 10h ngày 27/06/2019;
 • Giá bán hồ sơ: 2.000.000 đồng/bộ (đã bao gồm cả thuế).

Tô Thị Mai


Hiện nay Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin đang triển khai thực hiện dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 329/QĐ-VLC, ngày 14/05/2019 dự án được chia ra các gói thầu thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu trong Quý II, quý III và quý IV năm 2019. Trong đó có gói thầu số 07: Cung cấp máy bơm nước rửa xe. Gói thầu đã được Giám đốc Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin phê duyệt tại Quyết định số: 365/QĐ-VLC, ngày 24/05/2019 và đã được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể như sau:

 • Tên gói thầu: Gói thầu số 07: Cung cấp máy bơm nước rửa xe;
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng;
 • Số thông báo mời thầu: 20190601380.
 • Bản yêu cầu báo giá phát hành miễn phí từ 8h12’ ngày 04/06/2019 đến 10h00’ ngày 07/06/2019 tại website: http://muasamcong.mpi.gov.vn;

Thời điểm mở thầu: 10h ngày 07/06/2019 tại website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.


Thông báo mời thầu gói mua sắm xe đưa đón CBCNVC


Bản tin Media Vinacomin

Loading Player...
Watching: TKV Doanh thu tháng 5 đạt cao nhất trong 5 tháng đầu năm 2019 (02:15)
Loading...


Hoạt động Công ty

Loading Player...
Watching: Công đoàn TKV thăm hỏi công nhân Công ty Kho vận Đá Bạc (01:08)
Loading...
Thư viện ảnh

Tỷ giá ngoại tệ

Giá Vàng Trong ngày

Khảo sát ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine