Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu (13)

Hiện nay Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin đang triển khai thực hiện Dự án: Đầu tư các công trình phục vụ sản xuất năm 2019.

Ngày 21/01/2020 Công ty đã đăng tải E-HSMT gói thầu số 09: Cải tạo, nâng cấp rãnh thoát nước khu vực MB+22, MB+56; Sửa chữa nền nhà kho, đổ bê tông sân trước cửa nhà ăn, xây dựng nhà để xe máy và cải tạo, nâng cấp cầu rửa xe cảng Bên Cân thuộc dự án: Đầu tư các công trình phục vụ sản xuất năm 2019 trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Đến thời điểm 15h30’ ngày 07/02/2020 đã có kết quả mở thầu trên website: http://muasamcong.mpi.gov.vn, cụ thể như sau:

- Có 04 nhà thầu tham gia nộp E-HSDT: Bao gồm các nhà thầu: Công ty CP vận tải và xây dựng Uông Bí; Công ty CP đầu tư và xây dựng Đô thị Quảng Ninh; Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng Thái Hưng Quảng Ninh và Công ty TNHH thương mại và xây dựng Lê Nguyễn;

- Giá gói thầu được phê duyệt: 2.168.736.015 đồng (Đã bao gồm cả thuế GTGT và chi phí dự phòng);

- Giá dự thầu thấp nhất sau khi trừ giảm giá: 1.382.190.091 đồng.

Sau khi có kết quả mở thầu Tổ chuyên gia sẽ khẩn trương đánh giá E-HSDT để ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu và triển khai thi công các hạng mục công trình đảm bảo tiến độ của dự án đầu tư.

Tô Thị Mai


Dự án: Đầu tư các công trình phục vụ sản xuất năm 2019 đang được triển khai lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

Đến nay Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin đã tổ chức lựa chọn nhà thầu được 12/24 gói thầu. Gói thầu số 22: Thi công xây kè ta luy đường sắt số 25; Rãnh thoát nước Km11+300 đến Km11+650 và lắp đặt cọc tiêu bảo vệ ranh giới đường sắt được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia từ ngày 13/12/2019 đến nay. Tại thời điểm 9h30’ ngày 23/12/2019 đã có kết quả mở thầu trên website: http://muasamcong.mpi.gov.vn, cụ thể như sau:

 • Có 04 nhà thầu tham gia nộp E-HSDT: Bao gồm các nhà thầu: Công ty CP vận tải và xây dựng Uông Bí; Công ty CP đầu tư Gia Thịnh TKT; Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và thương Thành Long và Công ty TNHH thương mại và xây dựng Lê Nguyễn;
 • Giá gói thầu được phê duyệt: 1.575.496.679 đồng (Đã bao gồm cả thuế GTGT và chi phí dự phòng);
 • Giá dự thầu thấp nhất: 1.099.169.370 đồng.

Sau khi có kết quả mở thầu Tổ chuyên gia sẽ khẩn trương đánh giá E-HSDT để ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu và triển khai thi công hạng mục công trình đảm bảo tiến độ của dự án đầu tư.

Tô Thị Mai


Hiện nay Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin đang triển khai thực hiện dự án: Đầu tư các công trình phục vụ sản xuất năm 2019.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 620/QĐ-VLC, ngày 09/08/2019 dự án được chia các gói thầu thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu trong Quý IV năm 2019. Đến nay đã triển khai thực hiện được một số gói thầu trong dự án, ngày 12/12/2019 Giám đốc Công ty đã phê duyệt E-HSMT gói thầu số 22: Thi công xây kè ta luy đường sắt số 25; Rãnh thoát nước Km11+300 đến Km11+650 và lắp đặt cọc tiêu bảo vệ ranh giới đường sắt tại Quyết định số: 1053/QĐ-VLC và E hồ sơ mời thầu đã được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể như sau:

 • Tên gói thầu: Gói thầu số 22: Thi công xây kè ta luy đường sắt số 25; Rãnh thoát nước Km11+300 đến Km11+650 và lắp đặt cọc tiêu bảo vệ ranh giới đường sắt;
 • Tên dự án: Đầu tư các công trình phục vụ sản xuất năm 2019;
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;
 • Số thông báo mời thầu: 20191231490.
 • E-HSMT phát hành miễn phí từ 09h18’ ngày 13/12/2019 đến 09h30’ ngày 23/12/2019 tại website: http://muasamcong.mpi.gov.vn;

Thời điểm mở thầu: 09h30’ ngày 23/12/2019 tại website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Tô Thị Mai


Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam là sẽ xã hội hóa các khâu dịch vụ và các hoạt động khác mà tư nhân có thể làm được để thực hiện tối ưu hóa chi phí sản xuất kinh doanh (SXKD) và tìm đối tác có đủ năng lực và kinh nghiệm trên thị trường tham gia vào hoạt động SXKD của Công ty.

Nhằm đáp ứng năng lực phương tiện vận chuyển than, đáp ứng yêu cầu sản xuất năm 2020, Công ty tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu vận chuyển than bằng đường thủy và gói thầu vận chuyển than bằng ô tô.

Công ty xin thông báo để các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, có nhu cầu được tham gia:

Gói thầu vận chuyển than bằng ô tô từ các công ty sản xuất, chế biến than về kho cảng của Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin: Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ngày 26/11/2019 đến 17/12/2019

Gói thầu vận chuyển than bằng đường thủy cho Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin đảm bảo số lượng, chất lượng, an toàn đến nơi dỡ hàng: Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ngày 25/11/2019 đến 16/12/2019

Địa chỉ liên hệ: Phòng Kế hoạch & Quản trị chi phí, Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin, khu Tân Lập 2, P. Phương Đông, Tp. Uông Bí, T. Quảng Ninh

Phạm Văn Mạnh


Hiện nay Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin đang triển khai dự án: Đổi mới dây chuyền công nghệ cảng Điền Công. Dự án đã được Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam thông qua và Giám đốc Công ty phê duyệt.

Ngay sau khi dự án được phê duyệt các phòng ban chức năng trong Công ty đã khẩn trương triển khai thực hiện các gói thầu trong dự án, cụ thể:

- Đã lập hồ sơ mời thầu, đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gói thầu số 03(EPC): Lập TKBVTC-DT; Thi công xây dựng; Cung cấp, lắp đặt thiết bị đổi mới dây chuyền công nghệ cảng Điền Công thuộc dự án: Đổi mới dây chuyền công nghệ cảng Điền Công.

- Hồ sơ mời thầu được phát hành từ 14h ngày 22/11/2019 đến 14h ngày 08/01/2020 tại phòng ĐTM;

- Thời điểm đóng thầu: 14h ngày 08/01/2020;

- Thời điểm mở thầu: 14h30’ ngày 08/01/2020;

- Giá bán hồ sơ: 2.000.000 đ/bộ (đã bao gồm cả thuế).

Tô Thị Mai


Thực hiện Kế hoạch Đầu tư xây dựng 2019 của Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin theo Quyết định số: 2285/QĐ-TKV ngày 26/12/2018 của Tập đoàn. Đến nay, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã thông qua tất cả các dự án thuộc Kế hoạch số 2285/QĐ-TKV để Công ty triển khai thực hiện đầu tư các dự án đảm bảo tiến độ và nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Hiện nay Công ty đang khẩn trương triển khai thực hiện Dự án: Đầu tư các công trình phục vụ sản xuất năm 2019. Để chuẩn bị cho các bước tiếp theo của dự án, các phòng ban chuyên môn của Công ty đã và đang triển khai thực hiện gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, cụ thể như sau:

1/ Tổ chuyên gia đã lập hồ sơ mời thầu và được Giám đốc Công ty phê duyệt tại Quyết định số: 726/QĐ-VLC, ngày 12/09/2019.

2/ Hồ sơ đã được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

 • Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị;
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
 • Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ;
 • Số thông báo mời thầu: 20190922161.
 • Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 14h00’ ngày 16/09/2019 đến trước 14h00’ ngày 07/10/2019 tại phòng ĐTM;
 • Thời điểm đóng thầu: 9h00’ ngày 07/10/2019;
 • Thời điểm mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: 14h30’ ngày 07/10/2019 tại Văn phòng Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin;

Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng/bộ (đã bao gồm cả thuế GTGT).

Tô Thị Mai


Dự án: Đầu tư các công trình phục vụ sản xuất năm 2019 đã được Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam thông qua tại văn bản số: 4015/TKV-ĐT, ngày 07/8/2019. Ngay sau khi có văn bản thông qua của TKV, Công ty đã khẩn trương rà soát lại dự án và phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại các Quyết định số: 610/QĐ-VLC, ngày 08/8/2019 và 620/QĐ-VLC, ngày 09/8/2019.

Sau khi dự án được phê duyệt, tổ chuyên gia của Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin đã lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 03: Lập TKBVTC-DT thuộc dự án: Đầu tư các công trình phục vụ sản xuất năm 2019. Ngày 20/08/2019 Giám đốc Công ty đã phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 03: Lập TKBVTC-DT tại Quyết định số: 645/QĐ-VLC.

Hồ sơ đã được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể như sau:

 • Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Lập TKBVTC-DT;
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
 • Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ;
 • Số thông báo mời thầu: 20190841876.
 • Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 9h00’ ngày 22/08/2019 đến trước 9h00’ ngày 11/09/2019 tại phòng ĐTM;
 • Thời điểm đóng thầu: 9h00’ ngày 11/09/2019;
 • Thời điểm mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: 10h00’ ngày 11/09/2019 tại Văn phòng Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin;
 • Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng/bộ (đã bao gồm cả thuế GTGT).

Tô Thị Mai


Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin đang triển khai thực hiện dự án: Mở rộng, hiện đại hóa cảng Điền Công (giai đoạn I). Hạng mục sân bê tông, đường bê tông và hệ thống thoát nước, hồ môi trường đã được đơn vị Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xong và được Giám đốc Công ty phê duyệt. Ngày 09/7/2019 Giám đốc Công ty đã phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 37: Thi công sân bê tông, đường bê tông và hệ thống thoát nước, hồ môi trường tại Quyết định số: 532/QĐ-VLC.

Hồ sơ đã được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể như sau:

 • Tên gói thầu: Gói thầu số 37: Thi công sân bê tông, đường bê tông và hệ thống thoát nước, hồ môi trường;
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
 • Số thông báo mời thầu: 201907.
 • Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 9h00’ ngày 16/7/2019 đến trước 14h00’ ngày 06/8/2019 tại phòng ĐTM;
 • Thời điểm đóng thầu: 14h00’ ngày 06/8/2019;
 • Thời điểm mở thầu: 14h30’ ngày 06/8/2019 tại Văn phòng Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin;
 • Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng/bộ (đã bao gồm cả thuế GTGT).

Tô Thị Mai


Công ty kho vận Đá Bạc – vinacomin đang triển khai thực hiện dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019. Một số gói thầu đã và đang tổ chức lựa chọn nhà thầu. Ngày 04/07/2019 Công ty đã tiến hành đóng mở thầu gói thầu số 08: Cung cấp, lắp đặt hệ thống giám sát thiết bị trung tâm.

1/ Danh sách các nhà thầu mua hồ sơ mời thầu (HSMT) từ bên mời thầu: Gồm 04 nhà thầu:

1.1 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu than – Vinacomin.

- Địa chỉ: Số 47 – Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

- Điện thoại: 0243.9423.250;            Fax:  0243.9422.350

1.2 Công ty Cổ phần kinh doanh thương mại và sản xuất SEIKI.

- Địa chỉ: Căn nhà 04E, ô đất lô 10, khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hà, Cầu Giấy, Hà Nội;

- Điện thoại: 0243.785.6078;              Fax:  0243.785.6079

1.3 Công ty TNHH Cơ điện đo lường tự động hóa DKNEC.

- Địa chỉ: Số 105, Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội;

- Điện thoại: 0243.853.8394;              Fax:  0243.565.6082

1.4 Công ty Cổ phần vật tư mỏ địa chất VIMICO.

- Địa chỉ: Km1, Quốc lộ 3, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội;

- Điện thoại: 0243.827.1777;              Fax:  0243.827.1439

2/ Danh sách các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) gồm 03 nhà thầu:

2.1 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu than – Vinacomin;

2.2 Công ty TNHH Cơ điện đo lường tự động hóa DKNEC;

2.3 Công ty Cổ phần vật tư mỏ địa chất VIMICO.

Tổ chuyên gia đã tiến hành mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật của các nhà thầu trên vào lúc 15h00’ ngày 04/07/2019. Sau khi mở thầu xong Tổ chuyên gia sẽ khẩn trương đánh giá HSDT của các nhà thầu để trình Giám đốc Công ty phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Tô Thị Mai


Ngày 11/06/2019, Giám đốc Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin đã phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 05: Cung cấp, lắp đặt động cơ đầu máy CK1F thuộc dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019.

Hồ sơ đã được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể như sau:

 • Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Cung cấp, lắp đặt động cơ đầu máy CK1F;
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu qua mạng;
 • Số thông báo mời thầu: 20190555784;
 • Hồ sơ mời thầu phát hành miễn phí từ 16h51’ ngày 11/06/2019 đến 17h00’ ngày 21/06/2019 tại website: http://muasamcong.mpi.gov.vn;
 • Thời điểm mở thầu: 17h ngày 21/06/2019 tại website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Bản tin Media Vinacomin

Video ID missing!

Hoạt động Công ty

Video ID missing!

Thư viện ảnh

Tỷ giá ngoại tệ

Giá Vàng Trong ngày

Khảo sát ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine