Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu (8)

Thực hiện Kế hoạch Đầu tư xây dựng 2019 của Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin theo Quyết định số: 2285/QĐ-TKV ngày 26/12/2018 của Tập đoàn. Đến nay, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã thông qua tất cả các dự án thuộc Kế hoạch số 2285/QĐ-TKV để Công ty triển khai thực hiện đầu tư các dự án đảm bảo tiến độ và nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Hiện nay Công ty đang khẩn trương triển khai thực hiện Dự án: Đầu tư các công trình phục vụ sản xuất năm 2019. Để chuẩn bị cho các bước tiếp theo của dự án, các phòng ban chuyên môn của Công ty đã và đang triển khai thực hiện gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, cụ thể như sau:

1/ Tổ chuyên gia đã lập hồ sơ mời thầu và được Giám đốc Công ty phê duyệt tại Quyết định số: 726/QĐ-VLC, ngày 12/09/2019.

2/ Hồ sơ đã được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

 • Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị;
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
 • Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ;
 • Số thông báo mời thầu: 20190922161.
 • Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 14h00’ ngày 16/09/2019 đến trước 14h00’ ngày 07/10/2019 tại phòng ĐTM;
 • Thời điểm đóng thầu: 9h00’ ngày 07/10/2019;
 • Thời điểm mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: 14h30’ ngày 07/10/2019 tại Văn phòng Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin;

Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng/bộ (đã bao gồm cả thuế GTGT).

Tô Thị Mai


Dự án: Đầu tư các công trình phục vụ sản xuất năm 2019 đã được Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam thông qua tại văn bản số: 4015/TKV-ĐT, ngày 07/8/2019. Ngay sau khi có văn bản thông qua của TKV, Công ty đã khẩn trương rà soát lại dự án và phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại các Quyết định số: 610/QĐ-VLC, ngày 08/8/2019 và 620/QĐ-VLC, ngày 09/8/2019.

Sau khi dự án được phê duyệt, tổ chuyên gia của Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin đã lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 03: Lập TKBVTC-DT thuộc dự án: Đầu tư các công trình phục vụ sản xuất năm 2019. Ngày 20/08/2019 Giám đốc Công ty đã phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 03: Lập TKBVTC-DT tại Quyết định số: 645/QĐ-VLC.

Hồ sơ đã được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể như sau:

 • Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Lập TKBVTC-DT;
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
 • Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ;
 • Số thông báo mời thầu: 20190841876.
 • Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 9h00’ ngày 22/08/2019 đến trước 9h00’ ngày 11/09/2019 tại phòng ĐTM;
 • Thời điểm đóng thầu: 9h00’ ngày 11/09/2019;
 • Thời điểm mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: 10h00’ ngày 11/09/2019 tại Văn phòng Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin;
 • Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng/bộ (đã bao gồm cả thuế GTGT).

Tô Thị Mai


Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin đang triển khai thực hiện dự án: Mở rộng, hiện đại hóa cảng Điền Công (giai đoạn I). Hạng mục sân bê tông, đường bê tông và hệ thống thoát nước, hồ môi trường đã được đơn vị Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xong và được Giám đốc Công ty phê duyệt. Ngày 09/7/2019 Giám đốc Công ty đã phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 37: Thi công sân bê tông, đường bê tông và hệ thống thoát nước, hồ môi trường tại Quyết định số: 532/QĐ-VLC.

Hồ sơ đã được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể như sau:

 • Tên gói thầu: Gói thầu số 37: Thi công sân bê tông, đường bê tông và hệ thống thoát nước, hồ môi trường;
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
 • Số thông báo mời thầu: 201907.
 • Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 9h00’ ngày 16/7/2019 đến trước 14h00’ ngày 06/8/2019 tại phòng ĐTM;
 • Thời điểm đóng thầu: 14h00’ ngày 06/8/2019;
 • Thời điểm mở thầu: 14h30’ ngày 06/8/2019 tại Văn phòng Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin;
 • Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng/bộ (đã bao gồm cả thuế GTGT).

Tô Thị Mai


Công ty kho vận Đá Bạc – vinacomin đang triển khai thực hiện dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019. Một số gói thầu đã và đang tổ chức lựa chọn nhà thầu. Ngày 04/07/2019 Công ty đã tiến hành đóng mở thầu gói thầu số 08: Cung cấp, lắp đặt hệ thống giám sát thiết bị trung tâm.

1/ Danh sách các nhà thầu mua hồ sơ mời thầu (HSMT) từ bên mời thầu: Gồm 04 nhà thầu:

1.1 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu than – Vinacomin.

- Địa chỉ: Số 47 – Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

- Điện thoại: 0243.9423.250;            Fax:  0243.9422.350

1.2 Công ty Cổ phần kinh doanh thương mại và sản xuất SEIKI.

- Địa chỉ: Căn nhà 04E, ô đất lô 10, khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hà, Cầu Giấy, Hà Nội;

- Điện thoại: 0243.785.6078;              Fax:  0243.785.6079

1.3 Công ty TNHH Cơ điện đo lường tự động hóa DKNEC.

- Địa chỉ: Số 105, Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội;

- Điện thoại: 0243.853.8394;              Fax:  0243.565.6082

1.4 Công ty Cổ phần vật tư mỏ địa chất VIMICO.

- Địa chỉ: Km1, Quốc lộ 3, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội;

- Điện thoại: 0243.827.1777;              Fax:  0243.827.1439

2/ Danh sách các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) gồm 03 nhà thầu:

2.1 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu than – Vinacomin;

2.2 Công ty TNHH Cơ điện đo lường tự động hóa DKNEC;

2.3 Công ty Cổ phần vật tư mỏ địa chất VIMICO.

Tổ chuyên gia đã tiến hành mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật của các nhà thầu trên vào lúc 15h00’ ngày 04/07/2019. Sau khi mở thầu xong Tổ chuyên gia sẽ khẩn trương đánh giá HSDT của các nhà thầu để trình Giám đốc Công ty phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Tô Thị Mai


Ngày 11/06/2019, Giám đốc Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin đã phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 05: Cung cấp, lắp đặt động cơ đầu máy CK1F thuộc dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019.

Hồ sơ đã được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể như sau:

 • Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Cung cấp, lắp đặt động cơ đầu máy CK1F;
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu qua mạng;
 • Số thông báo mời thầu: 20190555784;
 • Hồ sơ mời thầu phát hành miễn phí từ 16h51’ ngày 11/06/2019 đến 17h00’ ngày 21/06/2019 tại website: http://muasamcong.mpi.gov.vn;
 • Thời điểm mở thầu: 17h ngày 21/06/2019 tại website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 của Công ty đã được Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giao, ngày 10/05/2019 Giám đốc Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin đã phê duyệt dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019 tại Quyết định số: 325/QĐ-VLC và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số: 329/QĐ-VLC, ngày 14/05/2019.

Ngay sau khi được phê duyệt, các phòng ban chức năng trong Công ty đã khẩn trương triển khai thực hiện các gói thầu trong dự án, cụ thể:

 • Đã lập hồ sơ mời thầu, đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia http://muasamcong.mpi.gov.vn gói thầu số 06: Cung cấp xe ô tô tải tự đổ tải trọng 10 - 20 tấn;
 • Hồ sơ mời thầu được phát hành từ 9h ngày 07/06/2019 đến 9h ngày 27/06/2019 tại phòng Đầu tư môi trường, Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin;
 • Thời điểm đóng thầu: 9h ngày 27/06/2019;
 • Thời điểm mở thầu: 10h ngày 27/06/2019;
 • Giá bán hồ sơ: 2.000.000 đồng/bộ (đã bao gồm cả thuế).

Tô Thị Mai


Hiện nay Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin đang triển khai thực hiện dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 329/QĐ-VLC, ngày 14/05/2019 dự án được chia ra các gói thầu thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu trong Quý II, quý III và quý IV năm 2019. Trong đó có gói thầu số 07: Cung cấp máy bơm nước rửa xe. Gói thầu đã được Giám đốc Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin phê duyệt tại Quyết định số: 365/QĐ-VLC, ngày 24/05/2019 và đã được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể như sau:

 • Tên gói thầu: Gói thầu số 07: Cung cấp máy bơm nước rửa xe;
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng;
 • Số thông báo mời thầu: 20190601380.
 • Bản yêu cầu báo giá phát hành miễn phí từ 8h12’ ngày 04/06/2019 đến 10h00’ ngày 07/06/2019 tại website: http://muasamcong.mpi.gov.vn;

Thời điểm mở thầu: 10h ngày 07/06/2019 tại website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.


Thông báo mời thầu gói mua sắm xe đưa đón CBCNVC


Bản tin Media Vinacomin

Loading Player...
Watching: Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 10 2019 (02:24)
Loading...


Hoạt động Công ty

Loading Player...
Watching: Công ty kho vận Đá Bạc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng (01:19)
Loading...

Thư viện ảnh

Tỷ giá ngoại tệ

Giá Vàng Trong ngày

Khảo sát ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine