“Doanh nghiệp ít người - trả lương cao”

Theo báo cáo của Ban Tổ chức nhân sự Tập đoàn, trong Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017 - 2020 đã đặt mục tiêu tái cơ cấu công tác nhân sự, đó là thực hiện “Doanh nghiệp ít người - trả lương cao” để tạo động lực cho người lao động, thay vì “Doanh nghiệp nhiều người - trả lương thấp”. Để thực hiện mục tiêu này, việc cần làm đó là tiếp tục thực hiện tinh giản lực lượng lao động, kiểm soát tỷ trọng hợp lý giữa lao động quản lý với lao động công nghệ, lao động phụ trợ và phục vụ.

 

 

Thí điểm triển khai thuê ngoài thực hiện dịch vụ phục vụ bữa ăn giữa ca cho người lao động (Ảnh minh hoạ)

Theo báo cáo của Ban Tổ chức nhân sự Tập đoàn, trong Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017 - 2020 đã đặt mục tiêu tái cơ cấu công tác nhân sự, đó là thực hiện “Doanh nghiệp ít người - trả lương cao” để tạo động lực cho người lao động, thay vì “Doanh nghiệp nhiều người - trả lương thấp”. Để thực hiện mục tiêu này, việc cần làm đó là tiếp tục thực hiện tinh giản lực lượng lao động, kiểm soát tỷ trọng hợp lý giữa lao động quản lý với lao động công nghệ, lao động phụ trợ và phục vụ.

Trên thực tế giải pháp này đã được Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị thành viên quyết liệt thực hiện trong thời gian vừa qua. Chỉ tính riêng năm 2015, TKV đã giảm được 5.656 lao động và năm 2016 tiếp tục giảm 5.704 lao động nữa. Như vậy trong 2 năm, toàn Tập đoàn đã giảm trên 10% số lao động. Đến thời điểm này lao động của TKV đã giảm xuống còn 110.600 người và mục tiêu đến hết năm 2020 giảm xuống dưới 100 ngàn người. Nghĩa là từ nay đến năm 2020 mỗi năm, TKV sẽ giảm khoảng trên 3 ngàn người. Từ năm 2017, Tập đoàn sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đẩy mạnh triển khai thuê ngoài thực hiện các công việc phục vụ trong doanh nghiệp như nấu ăn, bảo vệ trụ sở, tạp vụ, lái xe con, trực y tế… theo hình thức “đầu tư công - quản trị tư”...

Nguồn: Vinacomin-Thái Nguyên

Bản tin Media Vinacomin

Loading Player...
Watching: TKV Doanh thu tháng 5 đạt cao nhất trong 5 tháng đầu năm 2019 (02:15)
Loading...


Hoạt động Công ty

Loading Player...
Watching: Công đoàn TKV thăm hỏi công nhân Công ty Kho vận Đá Bạc (01:08)
Loading...
Thư viện ảnh

Tỷ giá ngoại tệ

Giá Vàng Trong ngày

Khảo sát ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine