Bản tin Media Vinacomin

Loading Player...
Watching: Hội nghị người lao động Cơ quan Tập đoàn TKV năm 2019 (02:56)
Loading...


Hoạt động Công ty

Loading Player...
Watching: Công ty Kho vận Đá Bạc Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 (01:05)
Loading...