Giảm mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động từ ngày 01/06/2017

Ngày 14/04/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2017/NĐ-CP.

Nghị định này quy định mức đóng về Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong BHXH bắt buộc.

Hiện nay, theo Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì 18% mức đóng BHXH của Người sử dụng lao động (đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của NLĐ) như sau:

- 3% vào quỹ ốm đau và thai sản

- 1% quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất

Theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP thì từ 01/06/2017:

- 3% vào quỹ ốm đau và thai sản

- 0,5% quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất

Cụ thể, đóng như sau:

- 0,5% trên quỹ tiền lương đóng BHXH của NLĐ là:

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

+ Cán bộ, công chức, viên chức;

+ Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ,sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

+ Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

- 0,5% trên mức lương cơ sở đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

Tùy vào khả năng bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức đóng trên từ 01/01/2020.

Nghị định 44/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/06/2017. Riêng NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thì mức đóng áp dụng từ ngày 01/01/2018.

Như  vậy từ 01/06/2017: Mức đóng BHXH của người sử dụng lao động là 17,5%.

                                                                                                                                                                                                       Trịnh Đức Thuận

Bản tin Vinacomin

Loading Player...
Watching: Bản tin Vinacomin News số 104 (36:15)
Loading...

Thư viện ảnh

Hoạt động công ty

Loading Player...
Watching: Công ty Kho vận Đá Bạc tổ chức Giải Cầu lông chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (01:08)
Loading...

Tỷ giá ngoại tệ

Giá Vàng Trong ngày

Khảo sát ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine